Harminc év utánRemus Tanasă: Menyétként harapó szavak

2020. január 11., szombat, Élő múlt

Bár keveseknek volt alkalmuk élő menyétet látni, elég sokan tudnak a létezéséről. Ennek ellenére vajon hányan tudnak arról, hogy léteznek „menyétszavak”? Ezek abban hasonlítanak az állatra, hogy ugyanolyan eredményesen ejtenek áldozatokat, bár nem fizikai, hanem intellektuális értelemben.

Akárcsak a külsőleg semmi különöset – minden hájjal megkent ragadozót főleg nem – jelző menyét esetében, látszólag a menyétszavak is ártalmatlanok. Pontosabban első látásra valamiféle természetes dologra utalnak, amiről a beszélgetőtársnak, a hallgatóságnak valamiféle ködös, de pozitív benyomása lehet. A beszélő konszenzust kíván elérni, bármiféle árnyalást vagy eszmei artikulálást félretéve, bízva a menyétszavak kétértelmű jellegében.

Ilyenfajta szó, ha van türelmük elgondolkodni rajta egy kicsit, a „demokrácia” kifejezés (melléknévi származékaival együtt). A múltban a kommunista diktatúra „népi demokráciának” nevezte magát. Napjainkban a büntetőügyes börtöntöltelékek azzal szépítenek az imázsukon, hogy azt állítják, demokratikusan választották meg őket.

Egy másik menyétszó a „sokféleség”. Ezzel minden őrült éppen azáltal tüntethet erkölcsileg vagy fizikailag indokolható opcióként bármiféle őrültséggel, hogy a „sokféleség” fogalma felmenti őt az indokolási kényszer alól.

Mit szólnak a „biztonsághoz” (fizikai biztonság értelmében)? Az összes megalomániás valamiféle kollektív biztonság garanciájának képzeli magát. Egyesek erőszakkal akarnak mindenáron „jót” tenni, mások az összes divatos bálványra esküdöznek, hogy „meg akarnak menteni” téged, ha kell, kényszerrel. Képzeljük el, milyen egy kényszerrel „megmentett” ország. De inkább ne, hiszen akkor vissza kellene emlékeznünk, milyen volt a XX. századi diktatúrák által nyújtott „megváltás”.

De mit szólnak a „választáspártiság”-hoz (az angol pro-choice kifejezésből)? Nos, ezt a kifejezést azért vezették be, hogy a vitában a figyelmet az embrió személystátuszáról a bennünk lévő, jogokkal, nagyon sok joggal rendelkező eugenistának megfelelő személyi státuszra tereljék át.

Az ember elméje sok menyétszót képes gyártani. Az a fontos, hogy tudatosítsuk magunkban a létezésüket, hogy résen lehessünk, amikor bizonyos alakok a szándékaikat akarják elleplezni, az érdekeiket akarják érvényesíteni, az ideológiájukat akarják erővel ránk kényszeríteni vagy bűnbakokat keresnek. Ezek a retorikai mesterkedések hajlamosak elrekeszteni a rációt, rabsági helyzetbe juttatni az elmét, amit G. K. Chesterton a következőképpen írt le: „az az állapot, amelyben az emberek nem látnak alternatívát. Ez olyasmi, ami úgy homályosítja el a képzelőerőt, mint egy kábítószer vagy hipnotikus álom, hogy az adott személy már semmilyen módon nem tud bizonyos dolgokra gondolni. (…) Olyan állapot, melyben sohasem gondolkodott a másik perspektíván, és – ebből következően – nem is tudja, hogy sohasem gondolt rá.”

(EuroCom / Adevărul)

Hozzászólások
Szavazás
Készül-e ön nyaralni idén?eredmények
szavazatok száma 387
szavazógép
2020-01-11: Élő múlt - :

Radu Preda: A kommunizmus bűnei: egy máig rendezetlen tartozás (Harminc év után)

Üdvözlöm néhány közismert személy nyílt levelét, akik a kommunizmus bűneinek szentelt különleges igazgatóság felállítását kérik az országos főügyészségen belül. Még nem túl késő. Az a lényeg, hogy akarják is ezt.
2020-01-11: Irodalom - :

Hegedűs Imre János regénye: Az ötödik kerék 20. (Moyses Márton élete és tűzhalála)

Néhány hét múlva azt is javasolta Gyuri, jöjjön el Marci vasárnaponként a szakszervezeti házba, ott a híres író, Molter Károly bácsi vezeti a Salamon Ernő Irodalmi Kört, a legjobb fejek oda járnak.