VidékfejlesztésPályázó szövetkezetek és partnerségek

2020. október 27., kedd, Gazdakör

A mezőgazdasági minisztérium vezetősége többször hangoztatta, hogy az új, most készülő 2021 és 2027 közötti nemzeti stratégiában (ez lesz a neve az új vidékfejlesztési tervnek) jelentős támogatást szánnak majd olyan típusú programok, amelyek a gazdák szövetkezését, partnerségi kapcsolatok és közös beruházások megvalósítását, valamint a termékek közös és előnyösebb értékesítését célozzák meg. A 2014 és 2020 közötti vidékfejlesztési tervben már több ilyen irányú intézkedés is volt. A megyei vidékfejlesztési hivatalnál érdeklődtünk, ilyen szempontból miként fogadták azt a gazdák.

Az egyik ilyen a 16.4-es intézkedés Piaci szereplők partnerségi kapcsolatainak és a helyi piacok kialakításának támogatása című volt.

A megyéből öt partnerség tett le pályázatot a maximális 100 ezer eurós támogatásra, és mind az öt elnyerte a támogatást. Legutolsóként, idén április végén a csernátoni partnerség kapott értesítőt, hogy az országos válogatáson és rangsoroláson a pályázatukat kifizethetőnek nyilvánították, és júliusban kötötték meg a kifizetési szerződést.

A 16.4-es intézkedés célja a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és a forgalmazók (üzletek, vendéglők, szállodák, vidéki panziók) közötti partnerségek, ún. rövid ellátási láncok kiépítésének, a helyi piacok fejlesztésének támogatása.

A piaci szereplőknek (termelő, feldolgozó és forgalmazó) egyszerű partneri szerződést kellett kötniük. A támogatás feldolgozó gépsorok, a feldolgozott mezőgazdasági termékek kiszállítására alkalmas klimatizált haszonjárművek vásárlására, bemutatóüzlet felszerelésére, számítástechnikai és elektrotechnikai eszközök vásárlására, a késztermékeik reklámozására, pl. termékismertetést célzó összejövetelek szervezésének költségeire, reklámkiadványok, reklámfüzetek nyomtatási költségeire, reklám céljából létrehozott számítógépes honlap költségeinek kifizetésére, sajtóban, rádióban vagy televízióban megjelenő reklámok kifizetésére, a közös termékbemutatókon, illetve kiállításokon való részvétel költségeinek kifizetésére fordítható. A pályázott összeg egy része a partnerségi kapcsolat működtetési költségei­nek, illetve az alkalmazott személyzet fizetésének biztosítására is fordítható.

Megyénkben korábban négy partnerség nyert egyenként közel 100 ezer eurós támogatást a helyi piacok fejlesztésére és a rövid ellátási lánc kialakítására.

 

Segítség a szövetkezeteknek
A szövetkezést segítő 4.1-es intézkedés a gazdaságok korszerűsítését célozza azáltal, hogy a pályázó termelői csoportoknak és szövetkezeteknek plusz 20 százalékos támogatási intenzitást biztosít. Kihasználva ezen előnyt, lehetőséget, a megyebeli hegyvidéki növénytermesztők nyolc beszerzési és értékesítési szövetkezetet jegyeztek be a cégbíróságon, és mindenikük ilyen formában pályázott.

Az 50 százalékos önrész mellett 20 százalék jár a hegyvidéken gazdálkodóknak, 20 százalék pedig azért, mert szövetkezet formájában pályáztak, és a pénzből közös befektetés valósul meg, így a befektetés értékének csak 10 százalékát kell önrészként kifizetni.

A szövetkezeteket a 2004-ben hozott 566-os szövetkezeti törvény alapján jegyezték be a cégbíróságon. Az alapszabályzatukban szerepel az is, hogy a szövetkezet vállalja az alapító tagok termékeinek válogatását, csomagolását és címkézését, tárolását, valamint az egyes tagok össztermelése legkevesebb felének az értékesítését.

Mindenik szövetkezet pályázata komplex, építkezést is magában foglal. A befektetés teljes értéke 2,4–2,6 millió euró közötti mindeniknél, így a megszerzett támogatás értéke 1,8 és 2 millió euró közötti.

A nyolc nagy kapacitású, klimatizált terménytároló mellett minden szövetkezet a tagok igénye szerint, burgonya- és zöldségválogató, mosó, csomagoló és címkéző gépsort, nagy kapacitású traktorokat, talaj-előkészítő gépeket, gabonavető-gépeket, bálázókat, burgonyaültető gépeket, burgonyaszedő kombájnokat, termékszállító pótkocsikat és önjáró emelőgépeket fog vásárolni. Egyeseknél el is kezdődött a gépek megvásárlása. A klimatizálással ellátott raktárak megépítésére és a gépsorok beszerelésére 33 hónap áll rendelkezésre a szerződés megkötésétől számítva.

Az idén lezáruló vidékfejlesztési tervben még van egy szövetkezést támogató intézkedés, a 9.1-es (Termelői csoportok megalakulásának támogatása). A megyében egyetlen termelői csoport pályázott a kiírásra, a Csernátoni Farm nevű termelői csoport. A hét tagból (mezőgazdasági cégekből és magántermelőkből) álló csoport a közösen értékesített mezőgazdasági termékek értékének függvényében kap öt éven keresztül éves támogatást. A termelői csoport eddig az eltelt négy évben megkapta a maximális 100 ezer eurós támogatást, és most készítik az igénylési iratcsomójukat az ötödik évre, ahol a támogatás értéke ugyancsak 100 ezer euró lesz. A kapott pénzből nagy kapacitású öntözőberendezéseket és termékcsomagoló felszerelést vásároltak.

Hozzászólások
Szavazás
Ön beoltatta-e magát koronavírus ellen?
eredmények
szavazatok száma 1784
szavazógép
2020-10-27: Gazdakör - Bokor Gábor:

Huszonöt év kötelezi a Roby sajtot

A Gazdakör múlt heti számában kezdtük el boncolgatni a mezőgazdasági termékek, a gazdák által előállított nyersanyagok, az ezekből készült termékek értékesítésének gondjait. Sokan panaszkodnak, de vannak kivételek: az életet a maguk során elfogadó, de a gondokba bele nem törődő gazdák, kis feldolgozókat működtető farmerek mutatják a jó, követendő példát. Kiemelkedő mindebben a Gidófalva községhez tartozó kis faluban, Étfalván működő Roby sajtüzem.
2020-10-27: Gazdakör - :

Fizetik az előleget

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) megkezdte az előlegek kifizetését az idei mezőgazdasági évre benyújtott támogatási kérelmek alapján.