Ceauşescu látogatása a Székely Nemzeti Múzeumban

2020. november 19., csütörtök, Történelmünk

Dr. Székely Zoltán (1912. nov. 18. – 2000. szept. 1.), aki közel ötven éven át volt a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum régész-igazgatója, hamarosan könyv alakban is megjelenő emlékiratában megörökíti többek között Nicolae Ceauşescu, a Román Kommunista Párt (RKP) főtitkára 1967-ben az intézményben tett látogatását.

  • Ceaușescu a múzeum kapujánál. Fotó: Székely Zsolt gyűjteményéből
    Ceaușescu a múzeum kapujánál. Fotó: Székely Zsolt gyűjteményéből

1965-ben Ceauşescut választották az RKP főtitkárává. 1967-ben meglátogatta a sepsiszentgyörgyi múzeumot. A látogatást megelőzően hónapokig tartottak fogadásának előkészületei. Brassóból iderendelték az ottani muzeográfusokat, a kultúrosztály vezetőjével, Gh. Ghiron elvtárssal együtt. A földszinten, a könyvtár melletti nagy teremben kellett az 1848–49-es szabadságharcot bemutatni. Itt volt egy nagy csempekályha, közepén a Mikes család címerével, amelyet még Lőrincz hozott be Zaboláról.

Eljött végre a nagy esemény, amikor már idegileg ki voltunk készülve. Egy viharos, esős napon estefelé jött Sánta Károly párttitkár, hogy másnap jön Ceauşescu, s reggelre a kiállításnak állnia kell! Vele jött egy Goldberger nevű tartományi aktivista, aki fontoskodva belekötött a címeres csempekályhába, hogy ezt rögtön le kell bontani. Ekkor már ordítottam, mire Sánta csillapított, hogy ne hallgassak rá, mert hülye, de ő felel a rajonért. Végül meg­egyeztünk, hogy vörös vászonnal letakarjuk. De hol van a kárpitos, aki ezt megcsinálja? Egy Kuti nevezetűt ismertünk, de akkor este 10 órakor megtudtuk, hogy Gidófalván van. Azon a zivataros éjszakán érte mentek, s 12 órakor a múzeumban volt. Egész éjjel dolgoztunk, és reggelre minden készen volt.

A múzeumból mindenkit kizavartak, csak én és a Securitate főnöke, Harmathi maradtunk az intézményben. Amikor Maurer kíséretében Ceauşescu kiszállt az autóból, a kapunál nekem kellett fogadnom. Szigorúan meg volt hagyva, hogy csak ezt a pár szót szabad mondani:
– Bine aţi venit, tovarăşul secretar general (Üdvözlöm, főtitkár elvtárs).

Azután bementünk a termekbe. Figyeltem, hova néz, s akkor beszéltem, amikor valamit nézett. Ahogy a tekintetét elfordította, rögtön elhallgattam. Azért jártam így el, mert érkezése előtt pár nappal beállított egy traktorral egy idősebb román mérnök, aki mondta, hogy ahol Ceauşescu megjelenik, ott a traktort be kell kapcsolnia az áramkörbe, nehogy rövidzárlat miatt áramszünet legyen. Összebarátkoztunk, s poharazás mellett adott egy jó tanácsot: Ahova néz, arról beszélj, ha másfelé néz, azonnal hallgass el, mert ha valami nem tetszik neki, akkor utánanéznek, ki az apád, anyád, vannak-e külföldön rokonaid, mert tudd meg, hogy ez egy veszett ember.

A biztonsági intézkedések is nagyon szigorúak voltak, még a csempekályhák ajtaját is lepecsételték. A látogatás alatt mindig előttünk járt a Securitate főnöke. Nagyon féltem, hogy a fényesre pasztázott folyosón vagy a parketten megcsúszik. A látogatás húsz perc alatt lezajlott. Ceauşescut kikísértem az autóhoz, ahol búcsút vett, én pedig megkönnyebbültem, hogy baj nélkül lezajlott a látogatás.

Székely Zoltán

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1144
szavazógép
2020-11-19: Történelmünk - :

II. Ulászló megerősíti a Tripartitumot (1514. november 19.)

„Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre emelkedett szokásait készülvén leírni, elhatároztam, az előttem álló tárgyra nézve némely megjegyzésre méltó dolgokat röviden előrebocsátani. Először is: az igazságról. Másodszor meg: a jogról és a jognak felosztásáról. Harmadszor pedig: a törvényről és a törvénynek nemeiről. Negyedszer: a szokásról és ennek feltételeiről. Ötödször és utoljára: a jó bíró kellékeiről és egyéb, az igazságos törvényszolgáltatásra tartozó dolgokról, föltevén azt a kérdést: vajjon a bírónak a perben előadottak és bizonyítottak alapján kell-e ítélnie, vagy pedig lelkiismerete szerint úgy, a mint a dolgot maga tudja.” (Werbőczi István Előbeszéde a Tripartitumhoz)
2020-11-19: Család - :

Vándorúton félelmek nélkül

A maradandó fiatalság ideája, a hosszú élet titka mindig is foglalkoztatta az emberiséget. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően az emberiség átlagéletkora is egyre magasabb. A kérdés: ha mennyiségben igen, de minőségben is többek lettek az éveink?