Elhalálozás

2021. február 9., kedd, Elhalálozás

Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
FARKAS ÁRPÁD
éltének 77. évében elhunyt.
Utolsó útjára 2021. február 10-én 13 órakor kísérjük
Sepsiszentgyörgyön
a szemerjai új ­református temetőben.
Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.
Búcsúzzunk tőle egy szál virággal.
„Voltam, ki voltam:
végekről való
konok és büszke fajta,
aki verebet
s kőszáli sast tenyérből ­etetett,
aki bátran gázolt
a Semmibe,
bár bakancsában
dobogott szíve.”
Szerettei
H
Szívünk mély fájdalmával
tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és barát, a sepsiszentgyörgyi születésű
TIMÁR ISTVÁN
életének 54. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2021. február 10-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi vártemplomi temetőben.
Részvétfogadás 14 órától a sírnál.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
A gyászoló család
1116314
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama,
JOÓ ZSÓFIA
(szül. PLUGOR)
életének 84. évében ­Svédországban hirtelen ­elhunyt.
Hirtelen elmentél, de
gondolatban örökre
velünk ­maradsz.
Jóska, Melinda, Dodó
és az unokák
4320534
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága gyermek, férj, édesapa, testvér, após, sógor, rokon és ismerős, a tusnádi születésű árkosi
NYISZTOR EMIL
53 éves korában 2021.
február 6-án hirtelen elhunyt.
Temetése február 9-én
13 órakor lesz az árkosi
ravatalozóháztól.
Bánatos özvegye,
lánya és veje
4320526
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, rokon, jó szomszéd, a komollói
özv. MÁRK SÁRA
(szül. BÁBA)
életének 88. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2021. február 9-én 14 órakor lesz a komollói
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a sírnál.
A gyászoló család
1116308
Megpihent egy szív, mely értünk dobogott, / Két szorgos kéz, mely családjáért dolgozott. / Arany volt a szíve, munka az élete, / Isten hívta, mert ő is szerette. / Jóságát felejteni soha nem lehet, / Emlékét szívünkbe zárjuk mindörökre.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, anyatárs
és jó szomszéd,
BALÁZS JÓZSEFNÉ
SIMON MÁRIA
életének 71. évében 2021. február 7-én türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2021. ­február 9-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra
a szemerjai régi temetőben római katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt fél órával a sírhelynél.
A gyászoló család
4320525
Mert nem halt meg ő,
Még mindig él nekünk,
Csak messze távozott,
Hol meg nem érinthetjük.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a dálnoki ­születésű sepsiszentgyörgyi
özv. SZABÓ KÁLMÁNNÉ
SALAMON ÁGNES
életének 83. évében hosszas betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Temetése 2021. február 9-én 15 órakor lesz a
vár­templomi temetőben
a családi sírnál.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
A gyászoló család
4320543
Részvét
Őszinte részvétünket ­fejezzük ki FARKAS ÁRPÁD hozzá­tartozóinak szerettük elvesztése miatt érzett ­fájdalmukban.
A Tamási Áron Színház ­társulata
du.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Farkas Kinga kolléganőnknek édesapja, FARKAS ÁRPÁD elhunyta alkalmából.
A Fejér Ákos Általános Iskola munkaközössége
4320546
A Háromszék munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak
FARKAS ÁRPÁD elvesztése miatti fájdalmában.
Vigasztalódást kívánunk.
H.
A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete mély megrendüléssel értesült immár néhai tagja, FARKAS ÁRPÁD ­Kossuth-díjas költő, a Háromszék volt főszerkesztője elhunytáról, és vigasztalódást kívánva őszinte részvétét
fejezi ki a gyászoló családnak.
4550/b
Megrendülten értesültünk mélyen tisztelt osztályfőnökünk, József Álmos feleségének, JÓZSEF JÚLIÁNAK hirtelen haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a tanár úrnak és kedves családjának.
Az 1975-ben végzett
mikós véndiákok
4320540
Megrendülten értesültünk volt osztálytársunk, ­ADORJÁN (LIPECZKI) ÉVA hirtelen elhunytáról. Van közöttünk, aki gyermekkori barátnőjétől is búcsúzik személyében. Őszinte részvétünk a gyászoló családtagoknak, örök béke és csendes
nyugalom Neki.
A Mikes Kelemen Líceum
és a Székely Mikó Kollégium
1957-ben végzett
véndiákjai
4320533
Köszönet
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik drága
halottunk, a lisznyói
özv. FORRÓ JÁNOSNÉ ­temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet dr. Derzsi Margarettának önzetlen
segítségéért.
A gyászoló család
4320516
Szívből köszönjük a megyei sürgősségi kórház fertőző-, COVID-osztálya főorvosnőjének, dr. Nagy Rékának, orvoskollégáinak és az ápolóknak odaadó gondoskodásukat, emberségüket, amit drága édesanyánkért, néhai
PÁLL ILONÁÉRT tettek.
Isten áldja, óvja és segítse
munkájukban.
4320527
Köszönetünk mindazoknak, akik részvétüket nyilvánították JÓZSEF ANNA JULIANNA elhunyta alkalmából.
Családja
4320519
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk a kézdioroszfalvi
RANCZ TERÉZIÁRA
halálának 12. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
Szerettei
1325
„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.” Fájdalommal emlékezünk GYENGE GYULÁRA halálának 7. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1116311
Soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a gyimesközéploki születésű
MOLNÁR ISTVÁNRA ­halálának 22. évfordulóján. Emléke szívünkben
örökké el.
Szerettei
4320513
Jóságát, szeretetét szívünkben őrizve emlékezünk
a zágoni
BAGOLY ZSIGMONDRA,
akit ma öt éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1116309
Fájó szívvel emlékezünk RÉSZEGH LAJOSRA
halálának első, valamint fiára, RÉSZEGH ZOLTÁNKÁRA ­halálának negyedik évfordulóján. Ott pihentek, ahol már nem fáj semmi, nyugalmatokat nem zavarja senki. Panasz nélkül, befelé könnyeztetek, búcsúzás nélkül örökre
elmentetek. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.
Szeretteik
4320422
„Itt hagyott minket csendesen, / Elvitte tőlünk a halál. / Már nem hív magához senkit, / Nem szól, hogy valami fáj.” Fájó szívvel emlékezünk a rétyi PAKUCS JÓZSEFRE ­halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerettei
4320511

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 530
szavazógép
2021-02-09: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

A Házasság hete Háromszéken
Az idei mottó: „Ezerszer is igen!” A Házasság hete célja minél szélesebb körben felhívni a figyelmet a házasság, a család értékeire, ezek megtartó erejére.
2021-02-09: Sport - :

Két dobogós helyezés a Vlegyásza Kupáról (Téli sportok)

Szombaton a Kolozs megyei Havasrogoz adott otthont a Vlegyásza Kupa 2021-es kiírásának, melyen a téli sportok, a hegyi túrázások szerelmesei síalpinizmusban és sítúraversenyen mérettettek meg. A kupaversenynek két sepsiszentgyörgyi résztvevője is volt, akik egy-egy második helyezéssel fejezték be a viadalt.