Református hírnökHázasság, család, nemiség – Az élet Istené / 6.

2021. augusztus 26., csütörtök, Nyílttér

Bár a házasság és a család intézménye koronként megrendülni látszik, egyházunk az Újszövetség keresztyén házirendjéhez ragaszkodik. Eszerint a családi élet alapja a házasság, amelyet Isten gyermekekkel áldhat meg, ezáltal a házasfeleket az élet továbbadásának teremtői áldásában is részesítve.

A férfi és a nő szeretetkapcsolata a tartós, monogám házasságban teljesedhet ki. Ez teremt lelki, érzelmi, jogi és anyagi biztonságot mind a szülők, mind gyermekeik számára. Meggyőződésünk, hogy a gyermekek sokirányú fejlődése leginkább a harmonikus családi légkörben biztosított. Ezért a család a teljes és az egészséges társadalmi élet megalapozója, az egyház és a társadalom valódi alapsejtje is. Minden emberi közösség, amely háttérbe szorítja a családot, és az egyénre próbál építeni, akarva-akaratlan az emberek egymástól való elidegenítését mozdítja elő.

Valljuk, hogy a bűn megrontotta egész emberi természetünket. Ez alól a férfi és nő kapcsolata sem kivétel. Ennek következtében a házasság válságba juthat, felbomolhat. Noha a nemiség Isten ajándéka, könnyen válhat az önzés eszközévé. A felelőtlen kapcsolatok és önző vágyak gátlástalan kiélése számtalan egyéni és közösségi kárt okozhat. Isten törvénye ezért szorítja mederbe a nemiséget: „Ne paráználkodj!”

Kötelességünk felhívni a figyelmet olyan, manapság egyre szembetűnőbb bűnökre, mint: szabad nemi élet, pornográfia, prostitúció, pedofília, a nemi jellegű kizsákmányolás bármely formája, valamint következményeik felelőtlen kezelése. A felsoroltak népszerűsítése különösen gyermekeink személyiségének fejlődését károsítja, fertőzi a köz­erkölcsöt, és a bűnözés számos formájának lehet kiindulópontja.

Hirdetjük, hogy Isten szentsége leleplezi és megítéli a bűnt, ugyanakkor szeretete bűnbánatra és megtérésre hív. A bűnbánóknak pedig hirdetjük Isten kegyelmét, az újrakezdés lehetőségét, és arra intjük őket, hogy a jelenvaló világban tisztán és feddhetetlenül éljenek.

Hasonlóképpen viszonyulunk korunk azon jelenségéhez is, amely az ellentétes neműek élettársi, illetve az egyneműek tartós kapcsolatát a házassággal egyenértékűnek kívánja feltüntetni. Ismeretes előttünk, hogy vannak emberek, akik öröklött vagy szerzett hajlamként saját nemükhöz vonzódva képtelenek a teremtési rend szerinti házasságra. Magát a hajlamot erkölcsileg nem minősítjük. E testvéreinket lelkigondozói tapintattal fogadjuk, mély emberi drámájukat megértéssel és bizalmasan kezeljük. Őket az emberi méltóságot sértő, mindenfajta diszkriminatív magatartással szemben kötelességünk megvédelmezni. Mivel azonban a homoszexuális gyakorlatot a Szentírás elítéli, egyházunk az ilyen kapcsolatokat elfogadni nem tudja, ezek egyházi megáldását lehetetlennek tartja. A Romániai Református Egyház nem kíván beleavatkozni az egynemű párok együttélésének az állam részéről történő – jogi vonatkozású – törvényesítésébe. Mindazonáltal visszautasítja, ha a törvényhozás az egynemű párok együttélését a házassággal teszi egyenértékűvé, és számukra lehetővé teszi a gyermekek örökbefogadását.

A Romániai Református Egyház Zsinatának bioetikai kérdésekkel kapcsolatos tanítása

Hozzászólások
Szavazás
Ön beoltatta-e magát koronavírus ellen?
eredmények
szavazatok száma 1807
szavazógép
2021-08-26: Közélet - :

Istentisztelet a havason (Református hírnök)

A Sepsibodoki Református Gyülekezet ötödik éve szervezi meg a zweisimmeni (Svájc) testvérgyülekezet mintájára az úgynevezett havasi istentiszteletet. Évente egyszer, általában augusztus első vasárnapján a természet templomában, a Bodoki-havason gyűlnek össze a gyülekezeti tagok Isten tiszteletére. Tekintettel arra, hogy ez az istentiszteleti alkalom évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és lényegesen többen vesznek részt, mint a hagyományos templomi alkalmakon, felvetődik a kérdés, hogy mi teszi a havasi istentiszteletet ennyire népszerűvé.
2021-08-26: Belföld - :

A külügy is tiltakozott (Trianon traumája és a Krím annektálása)

A keddi nap folyamán a román külügy diplomáciai csatornákon tiltakozott Áder János kijevi beszéde ellen, amelyben a köztársasági elnök párhuzamot vont Trianon traumája és a Krím annektálása között. A hasonlat miatt Ludovic Orban, a legnagyobb kormánypárt elnöke is nemtetszését fejezte ki, és újságírók Florin Cîțu kormányfőt is reagáltatták. A kérdésről sem Klaus Iohannis nem nyilatkozott, sem az államelnöki hivatal nem adott ki közleményt.