Szent Márton legendája

2021. november 12., péntek, Kiscimbora

Valamikor réges-régen élt egyszer egy kisfiú, akit Mártonnak hívtak. Márton édesapja katona volt. Amikor a kisfiú nagyobbacska lett, ő is szeretett volna katona lenni, és jelentkezett a római hadseregbe.

  • Tamás Barta Dorka rajza
    Tamás Barta Dorka rajza

Sisakban, páncélban, lóháton ülve kardozott bátran a csatákban. Szolgálata során gyakran kilovagolt, sokféle emberrel találkozott. Az egyiknek nem volt mit ennie, a másiknak nem volt mit a lábára húznia, a harmadiknak nem volt hol aludnia. Márton segített, akinek tudott.
Egy napon egy város felé lovagolt társaival, és az út szélén egyszer csak meglátott egy koldust. Hideg volt, de a szegény kolduson alig volt valami ruha, reszketett, fázott, amikor megszólította Mártont:
– Segíts rajtam, megvesz az Isten hidege!
Márton gondolkozni kezdett, mit is adhatna ennek a szegény embernek, mert saját ruháján kívül nem volt nála semmi más. Hirtelen levette köntösét, kardjával kettévágta és az egyik felét a didergő koldusra terítette. A többi katona bezzeg csúfolta is érte: „– Nézd, még képes szétvágni ezt a szép köpenyt! Magad is koldusbotra jutsz, meglásd!” Márton azonban nem törődött a gúnyolódással.
Később, amikor lefeküdt aludni, különöset álmodott. Álmában Jézust látta, és a vállán az a fél köpönyeg volt, amit ő adott a koldusnak. Így szólt hozzá Jézus:
– Márton, te jó ember vagy. Élj segítve, cselekedj jót, és beveszlek az én seregembe. Gyógyíts betegeket, segíts a rászorulókon jó szívvel.
Másnap reggel Márton felkelt, és elgondolkozott. Hogyan is segíthetne még többet az embereken?
Kilépett a hadseregből, elment vándorolni, közben adományokat gyűjtött, és segítette, gyógyította a szegényeket.
Ahogy vándorolt, mindenhol megszerették. Aztán egyszer Franciahonban, ahol egy hatalmas templom is állt, amit apátságnak hívtak, eléállt néhány ember, és az egyikük azt mondta:
– Márton, te olyan jó ember vagy. Legyél az apátság vezetője, a püspök. Szép, aranyos ruhában járnál, és még több embernek segíthetnél.
Márton azonban szerette egyszerű életét, nem akart püspök lenni, aki díszes palotában lakik, és szolgák veszik körül. Elszaladt hát az emberek elől, és gondolkozott, hová bújjon el, hogy ne találják meg. Hirtelen meglátott egy libacsapatot. „– A libák! Elbújok a libák közé, ott nem talál rám senki” – gondolta magában. Úgy is tett.
Az emberek jöttek és a nevét kiáltozták, de Márton csak lapult a libák között, s várta, hogy elmenjenek onnan. A libák azonban gágogni kezdtek. Egyre hangosabban és hangosabban gágogtak, míg az emberek végre felfigyeltek rájuk:
– Mi ez a nagy gágogás? Nézzük meg!
Így aztán megtalálták Mártont. Ő előbújt, s homlokán egy csillag ragyogott. Mindenki ámulva nézte, és egy emberként kiáltottak fel:
– Éljen a püspök! Éljen az új püspökünk!
Mártont tehát püspökké választották, a libákat pedig, akik elárulták őt, még aznap este megsütötték és megették.
Márton végül belenyugodott abba, hogy püspökké tették, de ezután is ugyanolyan jóságos és szerény maradt, mint előtte. Még nagyon sok emberen segített, és egész életében nagyon szerették. Ő lett a világ legjóságosabb püspöke, és boldogan élt, amíg meg nem halt.

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
A megyei önkormányzati választásokon mely párt tanácstagjelöltjeit támogatja?

eredmények
szavazatok száma 1770
szavazógép
2021-11-12: Kultúra - :

Zágoni Attila: Válogatott paródiák és humoreszkek (Székely könyvtár)

Ha nevetni többnyire tudunk is, a profi nevettetés tehetsége keveseknek adatik meg. A magyar irodalomban sincs ez másként: Karinthyt joggal istenítjük, és mind a mai napig nemzedékek kedvenc olvasmánya az Így írtok ti. Ha a romániai magyar irodalomban nézünk körül, azt kell látnunk, hogy az utóbbi fél évszázadban viszonylag kevés humorista élt és alkotott tájainkon: Bajor Andor, Sinkó Zoltán... és Zágoni Attila. Sajnos, mindhárman korán mentek el, Zágoni Attila 44 éves volt 1989-ben, az eufemisztikusan romániai forradalomnak nevezett nagy változás évében.
2021-11-12: Kiscimbora - :

Grimm testvérek: A libák és a róka

Csavargásai közben a róka egyszer egy szép zöld mezőre ért. A mezőn egy csapat kövér liba legelt.