Elhalálozás

2022. november 29., kedd, Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa és rokon, a borszéki születésű KOLBERT ISTVÁN, a Megyei Kórház laboratóriumának volt biológusa életének 76. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2022. december 1-jén, csütörtökön 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól római katolikus szertartás szerint. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Kérjük, koszorú helyett egy szál virággal róják le kegyeletüket. A gyászoló család


Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a sepsikőröspataki születésű
PARA ÁRPÁD
életének 60., házasságának 35. évében hirtelen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2022. november 29-én, kedden 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi vártemplom ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1117700


Megváltozott temetési időpont! Drága halottunkat,
BOKOR ERZSÉBETET
2022. november 29-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a korábban meghirdetett 13 óra helyett.
A gyászoló család
1117698


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, drága édesapa, nagypapa, testvér, rokon, a krizbai születésű sepsiszentgyörgyi
id. DOMOKOS GYULA,
az IAME volt alkalmazottja
77 éves korában türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2022. november 29-én, kedden 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi vártemplom ravatalozóházától evangélikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1117693


Megtört szívvel értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy a sepsiszentgyörgyi kórház nőgyógyá­szati osztályának volt
osztályvezető főorvosa,
dr. NEMES PÁL
életének 89. évében
düsseldorfi lakásában
csendesen elhunyt.
Halottunk földi maradványait Düsseldorfban helyezzük örök nyugalomra ez év júliusában elhunyt felesége mellé.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4867/b


„Fáradtságom adom az esti árnynak, / Szívemet vissza a szivárványnak, / Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek, / Mosolygásom az őszi verőfénynek. / Sok sötét titkom rábízom a szélre, / Semmit se várva és semmit se kérve. / Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton: / Kétségeim az örvényekbe szórom. / A holtam után ne keressetek, / Leszek sehol – és mindenütt leszek.”
(Reményik Sándor: ­Végrendelet)
Megrendülten, szívünk mérhetetlen fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy drága Édesapánk,
FAZAKAS TIBOR
életének 68. évében ­tragikus hirtelenséggel örökre eltávozott.
Drága, példás életét ­mindvégig a munka, a tenni akarás, az övéi jólétéért való küzdés jellemezte. Lelki ügye volt kiállni és harcolni magyarsága, nemzeti identitásának fennmaradása mellett. Földi létének utolsó pillanatában is magyarságunk, nemzetiségünk fenntartásáért harcolt. Úgy távozott, hogy hitte, kellő összefogással, identitástudattal, nyelvünk, szokásaink megtartásával fenntarthatjuk és továbbadhatjuk a székelység eszméit
az utókornak.
Drága szerettünk búcsúztató gyászszertartására 2022. november 29-én, kedden 14 órakor kerül sor a szemerjai református ravatalozóházban, ahonnan a zágoni temetőben kísérjük el utolsó útján, szülőföldjén, ahova mindig szívesen ment, és pihenni is oda vágyott vissza.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
Legyen könnyű számára
az anyaföld.
Nyugalma legyen csendes és háborítatlan, emlékét őrizzük kegyelettel, hálával és tisztelettel.
Köszönjük, hogy
szeretsz, köszönjük, hogy ­szerethetünk.
Gyászoló szerettei
1117696


„Új parancsolatot adok
néktek, hogy egymást
szeressétek!” (János 13,14)
Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel
tudatjuk, hogy
özv. BÁCS JÁNOSNÉ
TÉGLÁS ANNA
életének 84., özvegységének 4. évében eltávozott
szerettei köréből.
Temetése 2022. november 29-én 14 órakor lesz a kálnoki unitárius temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4327565


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, közeli és távoli rokon, a sepsiszentgyörgyi
ILYÉS ARANKA
78 éves korában elhunyt.
Temetése 2022. november 29-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4327570


Részvét
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége, sepsiszéki szervezete és teljes tagsága mély együttérzését és részvétét fejezi ki a november 25-én az EMNT sepsiszentgyörgyi rendezvényén tragikus hirtelenséggel elhunyt FAZAKAS TIBOR családjának, barátainak és ismerőseinek. Még mindig a tragikus esemény hatása alatt állva búcsúzunk
harcostársunktól, az erdélyi nemzeti oldal következetes és munkásságával mindannyiunk számára példát mutató képviselőjétől. Hisszük, hogy közösségünkért végzett munkája nem volt hiábavaló.
Emléke legyen áldott!
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége
du.


Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek,
Csia Csillának
FAZAKAS ­TIBOR
elhunyta alkalmából.
A Megyei Munkaerő-­foglalkoztatási Ügynökség munkaközössége
4327566


Előrementél, sajnos sokadiknak, de még vagyunk, akik fájó szívvel búcsúzunk tőled, volt osztálytársunk,
barátnőnk,
BOKOR TIBORNÉ
KOVÁTS ERZSÉBET (Zsóka).
Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. ­Nyugodj békében.
Mi, az 57-esek
4327571


Megemlékezés
Egy hideg őszi novemberi
napon életed véget ért,
bánatot hagyva ránk, örökre elmentél. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálunk élni nélküled. Emléked él,
és élni fog, míg a szívünk
a földön dobog.


Fájó szívvel emlékezünk ÁBRAHÁM MARGITRA ­halálának második
évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4327581


Fájdalommal emlékezünk a 16 éve elhunyt édesapánkra, a nagyajtai
VALÁDI MIHÁLYRA.
Emléke szívünkben él.
Nyugodjon békében.
Családja
4327575


Fájó szívvel emlékezünk
a lécfalvi
id. KOCSIS ­KÁROLYRA ­halálának 39. és
KOCSIS ­SÁRÁRA ­halálának 16. évfordulóján. Felethetetlen emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.
Szeretteik
4868/b


„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott.”
Soha el nem múló lelki
fájdalommal emlékezünk
ifj. RÁPOLTI ANDRÁSRA (Mackó)
halálának 17. év­fordulóján és
RÁPOLTI ETELKÁRA
(szül. MIKLÓS),
akit alig két hónapja
kísértünk utolsó útjára.
Felejthetetlen emlékük
szívünkben örökké élni fog. Pihenésük legyen csendes.
Szeretteik
1117690


Fájó szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk
a komollói
DIMÉNY ZSUZSANNÁRA
halálának hetedik
évfordulóján.
Szerettei
1117688


Szomorú szívvel emlékezünk id. SZELES IMRÉRE
halálának 20. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, ­pihenése csendes.
Szerettei
1117697
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a 18 éve elhunyt FÁBIÁN ÉVÁRA
(szül. FOGARASI).
Emléke szívünkben örökké él.
Szerető családja
4327465


Bús temető csendes
susogása, oda megyünk
hozzád, ez maradt csak hátra. A jó Isten áldja meg drága jó szívedet, angyalok simogassák dolgos két kezedet.
Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, nagyapára,
FAZAKAS GÉZA ANTALRA, akit ma két éve kísértünk utolsó útjára.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4327563


Egy hideg novemberi napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk, örökre
elmentél. A bánat, a fájdalom örökre megmarad. Fájó szívvel emlékezünk a fotosmartonosi
id. BALLÓ BÉLÁRA
halálának második
évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4327564


Kegyelettel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a lemhényi
ZSIGMOND ENDRÉRE
halálának 20. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
Szerettei
4327569

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Ön szerint mikor bontják le az úzvölgyi katonatemetőben felállított betonkereszteket?eredmények
szavazatok száma 128
szavazógép
2022-11-28: Máról holnapra - Demeter J. Ildikó:

Egy erős kormány erőtlen éve

November 25-én múlt egy éve, hogy Nicolae Ciucă nyugalmazott tábornok vezetésével új, bő kétharmados parlamenti többséggel rendelkező kormány alakult, amely a kormányfő pénteki kiértékelője szerint „biztonságot, stabilitást és kiszámíthatóságot hozott Romániának” a járvány, az ukrajnai háború, az energiaválság és az üzemanyag drágulása, az infláció által okozott nehézségek ellenére. De ez egy erősen szépített mérleg.
2022-11-29: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató
KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ. Próza-pár-beszéd címmel Lakatos Mihály és Simó Márton írók beszélgetnek legújabb könyveikről ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. Házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. A rendezvényen a következő könyvek kerülnek közönségközelbe: Mosoly járvány idején (tárcanovellák – Előretolt Helyőrség Íróakadémia, Budapest, 2021), Iker (regény, Hargita Népe – AB ART, Csíkszereda–Budapest, 2022).