Politikai vagy etnikai tisztogatás? — Farkas Réka

2009. január 8., csütörtök, Máról holnapra

Választások, kormányváltások után már szinte törvényszerű, hogy elkezdődik a koncért való marakodás. A győztes pártok osztozkodnak Bukarestben, és ugyanezt teszik megyei szinten, igyekeznek minden jelentős vagy annak tűnő hatalmi pozíciót megszerezni. Sok-sok éve hallhatjuk már, hogy politikamentessé teszik a kormánybiztosi hivatalt, a minisztériumoknak alárendelt intézményeket, a szakértelem lesz a döntő egy-egy tisztség megszerzésénél (megtartásánál), nem a párttámogatás, és mégis minden adódó alkalommal elölről kezdődik a cirkusz. Újra módosítják a korábban jó irányba változtatott törvényeket, és a pártklientúra kiszolgálásának eszközévé válik egy-egy funkció.

Ugyanaz történik az ország összes megyéjében, a Székelyföldön mégis etnikai színezetet kap a vezetőváltás. Magyar igazgatókat kívánnak románokra cserélni, s bár legtöbb esetben munkájuk ellen nem tudnak kifogást emelni, a változás szükségességét hangoztatják, azt, hogy a kormány programjának területi alkalmazását csak megbízható, párthű emberek valósíthatják meg. Menesztenék a magyar prefektust — aki RMDSZ-tagságáról is lemondani kényszerült, és kinek tevékenységével tulajdonképpen mindenki elégedett volt — csak azért, mert egyesek meglátása szerint román vezető kell a kormányhivatal élére. A két győztes párt meg akarja szerezni a nagy pénzeket kezelő és befolyásos intézményeket egyaránt, fele-fele arányban osztozkodnának a hivatalokon. Csakhogy elfelejtik azt az apróságot, hogy Háromszék vagy Hargita megye mégsem ugyanolyan, mint Románia többi régiója. Székelyföldön a magyar lakosság aránya még mindig majd 70 százalék, így jogában áll beleszólni az elsősorban őt érintő kérdésekbe: az oktatás ügyébe, a gazdák támogatásának kérdésébe, egészségügyi vonatkozású intézkedésekbe, művelődési támogatások elosztásába stb.

A tapasztalat már megmutatta: amelyik hivatal élére román vezető kerül, ott általános tisztogatás kezdődik, minden döntő pozícióba románt helyeznek. Ha megtörténik a nagy vezetőváltás, várható, hogy a magyar önkormányzatoknak nemcsak beleszólásuk nem lehet majd, de rálátásuk sem a bukaresti direktívákra. Egy-egy román prefektus, igazgató, főfelügyelő már bebizonyította, mennyit tud ártani a régiónak, voltak időszakok, amikor folyamatos cirkusz, pereskedés, konfliktus uralta közéletünket.

Minderre, persze, megoldás lehetne a területi autonómia, de nagy előrelépést jelentene a valós decentralizáció is, hisz a megyei és helyi önkormányzatok fennhatósága alá kerülnének a mindennapi létünket döntően meghatározó intézmények, nem lennének többé politikai széljárásoknak kiszolgáltatottak. A decentralizáció azonban mindig csak az ellenzéknek fontos, a kormányra kerülők a hatalom minél nagyobb központosítására törekszenek. Ennek lehettünk tanúi az elmúlt négy évben, és félő — a kampányszövegek ellenére —, ugyanerre számíthatunk a frissen beiktatott kormánytól is.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 271
szavazógép
2009-01-08: Közélet - x:

A fiatalok gazdagabbak (Honatyáink vagyona) — Farkas Réka

A beiktatásuk után letett vagyonnyilatkozatok szerint módosabbak a frissen megválasztott fiatal háromszéki képviselők, mint idősebb kollégáik. A honatyák december közepén tették le a vagyonukról szóló beszámolót.
2009-01-08: Közélet - x:

Szükségállapotban vagyunk (Teljesen elzárták a gázcsapot)

Tegnap reggel 9 órától Aranyosmeggyesnél sem érkezik több földgáz Oroszországból, ezzel teljesen megszűnt az orosz gázimport Romániában. Amint arról beszámoltunk, kedd hajnalban a Tulcea megyei Isacceánál állt le a szállítás. A kormány 10 órára hívta össze a válságstábot, amelyen a Transgaz, a Petrom és a Distrigaz képviselői is megjelentek. Aranyosmeggyesnél naponta 2,5 millió köbméter földgáz jött az országba, ennek pótlására pedig nincs lehetőség, ezért máris korlátozzák a nagyfogyasztók — főként erőművek — felhasználását.