VisszajelzésVisszatekintés a sepsiszentgyörgyi egyetemi oktatásra

2023. augusztus 22., kedd, Nyílttér

Túl vagyunk a nyári egyetemi felvételin, de ősszel még van egy esély azok számára, akiknek akkorra sikerül teljesíteni a követelményeket. Bár városunk még nem teljes mértékben ismert egyetemi központ, a Kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem – BBTE – Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozata létezése óta bizonyos hírnévre tett szert. Lássuk, hogyan is jött létre Sepsiszentgyörgyön az egyetemi oktatás.

  • A Babeș–Bolyai Tudományegyetem épülete Sepsiszentgyörgyön. Fotó: Albert Levente
    A Babeș–Bolyai Tudományegyetem épülete Sepsiszentgyörgyön. Fotó: Albert Levente

2005-től nyugdíjazásomig, amikor professor emeritus kitüntető címet kaptam, az egyetem igazgatója voltam, tehát teljes mértékben beleláttam az intézmény életébe. Ennek történetét, kialakulását és fejlődését szeretném az olvasók elé tárni azzal a céllal, hogy vonzóvá tegyem a felvételizők számára, hogy minél többen jelentkezzenek az itt működő egyetemi képzésre.

A sepsiszentgyörgyi felsőfokú oktatás 1991-ben kezdődött, amikor a Bukaresti Hyperion Egyetem elindította itteni főiskoláját. Ennek létrejöttében és működtetésében irányító szerepe volt Domokos Ernőnek – később professzornak –, aki az önkormányzat, az RMDSZ és az oktatási minisztérium támogatását is élvezte. A Hyperion Főiskolán jómagam is oktattam.

Később, 1997-ben szintén Domokos Ernő kitartó és odaadó munkája révén jött létre a BBTE kihelyezett „kollégiuma”, főiskolája. E főiskola megalapozásáért sokat tett Andrei Marga rektor, a későbbi tanügyminiszter, valamint Birtalan Ákos parlamenti képviselő és Orbán Árpád akkori megyeitanács-elnök.

1999-ben Domokos Ernő meghívott engem, vállaljam el az oktatást a főiskolán, melynek szívesen tettem eleget. Az oktatáson kívül megbízást kaptam a tanítás megszervezéséhez és megtervezéséhez tanulmányi igazgató minőségben. Szervezetileg a BBTE business karához tartoztunk.

Tevékenységemben sokat segített a BBTE nagy tudású tanára, prof. Kolozsi Jenő. Tudásomat átadtam Bogdán Laura és Krájnik Izabella fiatal kolléganőimnek, akik a mai napig lelkiismeretesen végzik ezt az igényes munkát.

2005-ben Domokos Ernő mandátuma lejárt, és a tanári közösség engem javasolt igazgatónak. Ennek alapján a rektori testület és az egyetem szenátusa engem nevezett ki e tisztségbe, majd főigazgatói megbízatást kaptam. Akkor tértünk rá a bolognai rendszerre, amikor a Babeș–Bolyai Tudományegyetemhez tartozó kollégiumok (amelyek csak rövid időtartamú képzést biztosítottak) teljes értékű alapképzési szakokká alakultak át. Így történt ez a sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozat esetében is, amely ezúttal gyors fejlődésnek indult, gazdasági és közigazgatási szakokkal működött. A közigazgatási szak vezetője Cziprián-Kovács Loránd volt.

2008-ban elindult a mesterképzés is. A gazdasági szakok tanszéket alkottak, így igazgatói tisztségem mellett tanszékvezető is voltam. Nyugdíjazásom után Olteanu Laura vette át az irányítást. A gazdasági tanszéket jelenleg Fosztó Mónika közgazdász vezeti komoly szakmai felkészültséggel és szervező­készséggel. Vezetőként beválasztottak a szenátusba, és a gazdasági szakokat áthelyezték a Közgazdasági és Gazdálkodástudományi Kar szakirányítása alá, amely a BBTE legnagyobb és legfontosabb kara.

2009-ben kértük és az egyetem vezetősége elfogadta, hogy kihelyezett tagozatunkon létrejöjjön a környezetmérnöki kar. Megalakulásában és működésében fontos szerepe volt Bartalis Ildikó szakembernek.

Az oktatói testület odaadó munkájával irányításom alatt az alábbi szakokat akkreditáltuk:
– alapképzés – vállalatgazdaságtan, nappali és távoktatás magyar nyelven
– kereskedelem, turizmus és szolgáltatások gazdaságtana – nappali képzés magyar és román nyelven
– közigazgatás magyar nyelven
– környezettudomány magyar nyelven
– mesteri képzés – üzletfejlesztési menedzsment – nappali képzés magyar és román nyelven.

Kihelyezett tagozatunk a kezdetektől máig látványos fejlődésen ment át. A kollégiumi oktatást négy iskolai helyiségben tartottuk. Kezdetben elfogadható volt, de 2005-ben már több mint 600 hallgató kezdte a tanévet, és ehhez már nem voltak elegendőek az iskolai osztálytermek. Ekkor meghívtam akkori rektorunkat, Nicolae Bocșant, legyen segítségünkre, találjunk megfelelő székhelyet. Több lehetőséget felmérve, végül az önkormányzat – a rektor úr jelenlétében – nyújtotta a megoldást. Felajánlotta a mezőgazdasági szakiskola – közismerten a „traktor­iskola” – akkor szabad, de teljes mértékben lepusztult épületét.

Az egyetem sokat áldozott az épület rendbetételéért, így sikerült előadótermeket, szemináriumi szobákat, sőt, még konferenciatermet is kialakítani. Sajnos azonban jogilag nem voltunk biztonságban.

Keresnünk kellett tehát egy állandó székhelyet, ahol csak a tanításra összpontosíthatunk, nem pazaroljuk időnket és energiánkat melléktevékenységekre. Ez a helyzet késztetett arra, hogy az országos döntő szervekhez folyamodjam. 2005 tavaszán én mint a BBTE Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozatának igazgatója, továbbá a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem adminisztratív osztályának vezetője, valamint Ritti Olivér tervezőmérnök részt vettünk Bukarestben a Középítkezési és Területrendezési Minisztérium technikai bizottságának ülésén azzal a céllal, hogy a fent nevezett egyetem Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozatának új székhelyére beruházási jóváhagyást kapjunk a bemutatott terv alapján. Kisebb kiigazításokkal a bizottság ezt jóváhagyta.

Az egyhektárnyi építkezési telket az önkormányzat adta akkori polgármesterünknek, Albert Álmosnak köszönhetően. Érdekeink mellett kiállt az RMDSZ, a megyei tanács és a prefektúra. Az építkezést a Valdek cég végezte Ritti Olivér terve alapján, Halmágyi Jenő építőmérnök vezetésével.

Jelenleg egy több mint 8600 négyzetméteres, impozáns épület emelkedik a Szemerja negyed domboldalán, amelynek küldetése a tudásszerzés, a fiatalok helyben maradása, a megszerzett tudás értékesítése és továbbadása. Az új épület vonzóvá vált a tanulni vágyó fiatalok körében, a hallgatói létszám 2007-ben 1000 fölé emelkedett.

Az itt végzett hallgatók oklevelét a Kolozsvári BBTE adja ki, és köztudott, hogy ez világszinten elismert. Évek alatt komoly szaktudású tanári, oktatói közösség alakult ki, mindenki tudása legjavát adta, adja.

Lényegesnek ítéltük a kihelyezett tagozat önállóságát és függetlenségét. A BBTE szenátusától és rektori hivatalától felhatalmazást kaptunk arra, hogy térségünkben az intézet stratégiáját érvényesítsük saját menedzsmenttel, de szervesen integrálódva a kolozsvári struktúrába.

A tagozat több ízben nemzetközi konferenciát szervezett Natura – Econ néven, melyeknek anyaga kötetekbe foglalva jelent meg. Ehhez járul hozzá a tagozat könyvtárának komoly állománya és az ország, illetve külföld rangos egyetemeivel, kutatóintézeteivel fenntartott kapcsolatok, beleértve a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karát.

Az oktatók, kutatók névsora hosszú lenne, de tudományos tevékenységükben, publikációik alapján kiemelkedő eredményeket értek el Kristály Sándor és Baricz Árpád matematikusok. Munkámat, vezetői tevékenységemet és ezáltal a kihelyezett tagozat eredményeit olyan kiemelkedő személyiségek értékelték, akiknek véleményére ma is büszke vagyok, segítségüket nagyra értékelem és köszönöm: Andrei Marga egyetemi tanár, volt rektor és tanügyminiszter, Nagy László egyetemi tanár, volt rektorhelyettes, Borbély László államtanácsos, Florin Teodor Tănăsescu egyetemi tanár, akadémiai tag, volt intézeti vezérigazgató.

Fazakas József

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Hol tervez nyaralni idén?

eredmények
szavazatok száma 345
szavazógép
2023-08-22: Riport - László Zsuzsa:

Mit nevezünk sikernek? (Beszélgetés dr. Hajdu K. Adrian onkológussal)

Mindig is úgy gondoltam, hogy az egyik legnemesebb hivatás orvosnak lenni. És egyúttal ez az egyik legfelelősségteljesebb, ezáltal legnehezebb szakma. Minden szakterületnek megvannak a maga jellegzetes nehézségei, mégis régóta foglalkoztat, hogy miért választja valaki szakterületének az onkológiát, amely fokozottabb nehézségekkel, pszichés, lelki megterhelésekkel járhat. Sajnos egyre gyakoribbak a daganatos betegségek, és a küzdelmek nem mindig végződnek sikerrel.
2023-08-22: Belföld - :

Rendőrök is hibásak a bedrogozott sofőr okozta halálos baleset ügyében

Több rendőr ellen is fegyelmi eljárás indult egy bedrogozott sofőr által elkövetett, két fiatal halálát okozó baleset ügyé­ben – közölte tegnap a Konstanca megyei rendőrfőkapitány.