Nagyjaink — Háromszék jeles szülöttei — Sylvester Lajos

2009. január 22., csütörtök, Kultúra

A magyar kultúra napjára a Kovászna Megyei Művelődési Központ a Kovászna Megyei Taná­cs támogatásával Nagyjaink — Háromszék jeles szülöttei címmel Szőts Zsuzsa szerkesztésében 2009-es évfordulós listával rukkolt ki.

A kiadvány a megemlékezésekre és emlékünnepségekre ajánlott személyiségek történelmünkben betöltött szerepe szerint is súlypontozza az információkat. A Benedek Elek-emlékév keretében a három évfordulós (születés, halál, emlékház-létesítés) megemlékezések külön nyomatékot kapnak. Kiemelt státust nyer Baróti Szabó Dávid, Gábor Áron, Dózsa György, Nagy Mózes, Ignácz Rózsa, Bod Péter, Kőrösi Csoma Sándor. Esetükben az illusztrációs megjelenítésük sem marad el, a kiadvány szerkesztője lábjegyzetben az ajánlott irodalmat is feltünteti.

A kis könyvecskében a következő személyiségeket adatolják: P. Kelemen Didák (Kézdialmás), Ajtai Abod Mihály (Szárazajta), Antos János (Réty), Apor Gábor (Sepsikőröspatak), Bálint Gábor (Szentkatolna), Bartalis Ferenc (Bibarcfalva), Bedő Albert (Sepsikőröspatak), Bencze Gergely (Lemhény), Benedek Áron (Kisbacon), Benkő József (Bardoc), Béldi Mihály (Uzon), Berde Áron (Szentivánlaborfalva), Bíró Márton (Szentkatolna), Borosnyai Lukács János (Feldoboly), Budai József (Bodos), Czecz János (Gidó­falva), Csutak Vilmos (Zágon — Sepsiszentgyörgy), Daczó Zsigmond (Sepsiszentgyörgy), Daniel István (Vargyas), Elekes György (Kézdivásárhely), Farkas Ignác (Bereck), Ferenczi János (Középajta), Ferenczi Károly (Sepsiszentgyörgy), Gyulai Ferenc (Sepsiszentgyörgy), Hermányi Dienes József (Olasztelek), Horváth Albert (Zabola), Hosszú Zoltán (Sepsikálnok), Imreh István (Sepsiszentkirály), Jancsó Benedek (Gelence), Kálnoky Antal (Bélafalva), Kálnoky Dénes (Miklósvár), Keresztes Károly (Lécfalva), Laub Ede (Kézdiszentkereszt), Lósy Schmidt Ede (Sepsiszentgyörgy), Mikes Kelemen gróf (Zabola), Mircse János (Barátos), Nagy Elek (Szotyor), Nagyajtai Kovács István (Nagyajta), Pál István (Szentkatolna), Sükösd Sámuel (Sepsiszentkirály), Szakács Andor (Étfalva), Szilágyi Sámuel (Sepsiszentgyörgy), Téglás Károly (Sepsiszentgyörgy), Tompa Sándor (Kézdivásárhely), Tuzson János (Bélafalva).

A kiadvány zárófejezetében az ajánlott irodalmat találhatjuk, amely természetesen sok-sok kiegészítést igényel, mert az általános értékelések mellé társítani kell a szakmonográfiákat, a településmonográfiákat s a jelentősebb szépirodalmi munkák jegyzékét is. (Csak a példa kedvéért: dr. Nagy Lajos Rétyről, dr. Pozsony Ferenc Zaboláról, Bede Erika Papolcról, Rancz Teréz Kézdialmásról, Kelemen József Barátosról, Ambrus Anna Uzonról írt monográfiát.)

A háromszéki évfordulók listáját a teljességre törekvés jegyében ki lehet egészíteni A magyarság évfordulónaptára, 2009 című celldömölki összeállítás anyagával, melyből alább közöljük a háromszéki vonatkozású adatokat.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint bejut-e a Sepsi OSK labdarúgócsapata a felsőházi rájátszásba?eredmények
szavazatok száma 181
szavazógép
2009-01-22: Kultúra - x:

Sorstalanság

Wass Albert szobra Zalaegerszegen
Sorstalanság, Kertész Imre — valljuk be őszintén, egy olyan cím és név, melyről az erdélyi átlagember eddig igen keveset hallott. Aztán berobbant a köztudatba, hogy e könyv írója az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje lett. Büszkék vagyunk rá, mert állítólag magyar származását nem tagadta meg az üldöztetés idején sem, és mint egykor nagy elődjei, újra tudatosította a világban a magyar irodalom nemzetközi színvonalát.
2009-01-22: Kultúra - x:

Száz éve született Ignácz Rózsa

A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület Ignácz Rózsa Irodalmi Klubja és Kovászna város vezetősége Ignácz Rózsa-évnek nyilvánítja a 2009. esztendőt a január 26-i megemlékezésen.