Uniós szélbenMilyen lesz a Csomád—Bálványos—Bodok természetvédelmi park?

2007. július 26., csütörtök, Faluvilág

Nyolc oldalra terjedő kis kiadványt, egyfajta szórólapot adott át e sorok írójának Bács Csaba, Sepsibükszád község polgármestere. Kezdeményező munkaközösség alakult természetvédelmi park létrehozása céljából biológusok, geográfusok részvételével. A hattagú munkaközösségnek Kovászna megyei szakemberek is tagjai.

A gondolat az Accent Geo ökológiai szervezet berkeiben született, melynek Tusnádfürdőn a székhelye. A természetvédelmi park hat Hargita megyei (Csíkverebes, Nagytusnád, Újtusnád, Csíkkozmás, Lázárfalva, Tusnádfürdő) és hat Kovászna megyei település (Sepsibükszád, Mikóújfalu, Málnásfürdő, Uzonkafürdő, Bálvá­nyosfürdő, Torja) területét érintené. Tekintettel arra, hogy itt országosan és megyei szinten is védett területek, emberkéz alkotta értékek találhatók, a projektet a Polgár-Társ Alapítvány és a washingtoni székhelyű Trust for Civil Society in Central Eastern Europe is támogatja. A Csomád-Büdös hegycsoport térségében — írja a kiadvány — az elképzelések szerint egységesebben és kedvezőbben lehetne biztosítani az elszórt értékek védelmét. A hosszú távú célkitűzés szorosan egybefonódik a térségben zajló gazdasági-társadalmi tevékenységgel, elősegíti a fenntartható erdő- és vadgazdálkodást, a tájkímélő mezőgazdaságot és térségfejlesztést. A természetvédelmi park 29 342 hektár területet foglalna magában, melyből 11 688 Hargita, 17 654 hektár a mi megyénkbe esne.

A szerkesztő-kezdeményezők azt is leírták, hogy a natúrpark, vagyis természetvédelmi park lényegét, meghatározását a hazai 2001/462-es törvény és 236-os sürgősségi határozat szabályozza. Idézzük, már csak azért is, nehogy azok a föld-, kaszáló- és legelőbirtokosok, akik a megnevezett falvak területén laknak, előítéletekkel viszonyuljanak az igen hasznos létesítményhez. A polgármester elmondta, hogy amikor ennek a létrehozása valóság lesz, széles körű felvilágosító kampányt kezdenek a létrehozók, egyeztetnek majd a gazdatársadalommal, a közbirtokosságokkal stb. A célba vett agrárkörnyezeti prioritások között olyan közérdekű dolgok szerepelnek, mint a lakosság jövedelemszerzési lehetőségei, a vidéki infrastruktúra fejlesztése, az élelmiszer-feldolgozás modernizálása és értékesítésének lehetőségei, falufejlesztés és a vidéki szolgáltatások szintjének emelése: ,,A natúrpark célja a környezet és a gazdaság olyan egységes rendszerbe való foglalása, amelyben a fenntarthatóság elve alapján a természeti-környezeti értékeknek van elsőbbségük… A hazai és külföldi pályázatoknál előnyt jelent mindaz, amit a természetvédelmi park a térségi szereplők egységes fellépésével képvisel."

A természetvédelmi park nem nemzeti park, nem kell megijedni, megengedi a fenntartható mezőgazdálkodást és minden eddigi tevékenységet. Lesznek benne olyan tevékenységek, mint turizmus, vállalkozásfejlesztés, ökogazdálkodás-fejlesztés, gyógyturizmus. A turizmus programja a természeti erőforrások ésszerű hasznosítását, a biológiai sokféleség megőrzését helyezi előtérbe, s ez kiterjed majd az ökoturizmusra, a falusi turizmusra, lovas-, gasztronómiai, ifjúsági, kulturális, kerékpáros, vízi és vallási turizmusra is.

Az eljövendő érdekes és értékes létesítmény megtervezői kitértek a majdani adminisztráció elképzelt vázlatára is, körvonalazzák a park menedzsmenttervét, a hosszú távú fejlesztési irányelveket, az országos és európai pénzforrások megcélzását, az FSC erdőminősítő rendszer bevezetésének lehetőségeit, kidolgozták a park marketingjének megszervezési módját.

Az Európai Unió polgárai számára az egészséges, tiszta környezet egyre fontosabbá válik — írják —, számunkra is értékes lesz az életminőség. Jólétre, tiszta környezetre, jó egészségre, szociális védelemre és egyenlőségre kell törekedni, saját magunk, gyermekeink és unokáink számára is.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 574
szavazógép
2007-07-26: Család - x:

Anyós­terápia

Szokatlan terápiára ítélt az észt Rakvere városka bírósága egy feleségverő férfit: anyósa nyaralójában robotolva kell vezekelnie garázda tettéért. Egy bizonyos Vallo úr házastársi vita hevében ököllel próbált nyomatékot adni érveinek, majd a hajánál fogva vonszolta az asszonyt.
2007-07-26: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Vezetik az ivóvizet Málnáson

Fúrt kutakból nyert minőségi ivóvizet kap a községközpont lakossága. A helybeliek arcán látni az örömet, hisz úgy értékelik, ez az újonnan alakult község igen jelentős megvalósítása.