Uniós szélbenMilyen lesz a Csomád—Bálványos—Bodok természetvédelmi park?

2007. július 26., csütörtök, Faluvilág

Nyolc oldalra terjedő kis kiadványt, egyfajta szórólapot adott át e sorok írójának Bács Csaba, Sepsibükszád község polgármestere. Kezdeményező munkaközösség alakult természetvédelmi park létrehozása céljából biológusok, geográfusok részvételével. A hattagú munkaközösségnek Kovászna megyei szakemberek is tagjai.

A gondolat az Accent Geo ökológiai szervezet berkeiben született, melynek Tusnádfürdőn a székhelye. A természetvédelmi park hat Hargita megyei (Csíkverebes, Nagytusnád, Újtusnád, Csíkkozmás, Lázárfalva, Tusnádfürdő) és hat Kovászna megyei település (Sepsibükszád, Mikóújfalu, Málnásfürdő, Uzonkafürdő, Bálvá­nyosfürdő, Torja) területét érintené. Tekintettel arra, hogy itt országosan és megyei szinten is védett területek, emberkéz alkotta értékek találhatók, a projektet a Polgár-Társ Alapítvány és a washingtoni székhelyű Trust for Civil Society in Central Eastern Europe is támogatja. A Csomád-Büdös hegycsoport térségében — írja a kiadvány — az elképzelések szerint egységesebben és kedvezőbben lehetne biztosítani az elszórt értékek védelmét. A hosszú távú célkitűzés szorosan egybefonódik a térségben zajló gazdasági-társadalmi tevékenységgel, elősegíti a fenntartható erdő- és vadgazdálkodást, a tájkímélő mezőgazdaságot és térségfejlesztést. A természetvédelmi park 29 342 hektár területet foglalna magában, melyből 11 688 Hargita, 17 654 hektár a mi megyénkbe esne.

A szerkesztő-kezdeményezők azt is leírták, hogy a natúrpark, vagyis természetvédelmi park lényegét, meghatározását a hazai 2001/462-es törvény és 236-os sürgősségi határozat szabályozza. Idézzük, már csak azért is, nehogy azok a föld-, kaszáló- és legelőbirtokosok, akik a megnevezett falvak területén laknak, előítéletekkel viszonyuljanak az igen hasznos létesítményhez. A polgármester elmondta, hogy amikor ennek a létrehozása valóság lesz, széles körű felvilágosító kampányt kezdenek a létrehozók, egyeztetnek majd a gazdatársadalommal, a közbirtokosságokkal stb. A célba vett agrárkörnyezeti prioritások között olyan közérdekű dolgok szerepelnek, mint a lakosság jövedelemszerzési lehetőségei, a vidéki infrastruktúra fejlesztése, az élelmiszer-feldolgozás modernizálása és értékesítésének lehetőségei, falufejlesztés és a vidéki szolgáltatások szintjének emelése: ,,A natúrpark célja a környezet és a gazdaság olyan egységes rendszerbe való foglalása, amelyben a fenntarthatóság elve alapján a természeti-környezeti értékeknek van elsőbbségük… A hazai és külföldi pályázatoknál előnyt jelent mindaz, amit a természetvédelmi park a térségi szereplők egységes fellépésével képvisel."

A természetvédelmi park nem nemzeti park, nem kell megijedni, megengedi a fenntartható mezőgazdálkodást és minden eddigi tevékenységet. Lesznek benne olyan tevékenységek, mint turizmus, vállalkozásfejlesztés, ökogazdálkodás-fejlesztés, gyógyturizmus. A turizmus programja a természeti erőforrások ésszerű hasznosítását, a biológiai sokféleség megőrzését helyezi előtérbe, s ez kiterjed majd az ökoturizmusra, a falusi turizmusra, lovas-, gasztronómiai, ifjúsági, kulturális, kerékpáros, vízi és vallási turizmusra is.

Az eljövendő érdekes és értékes létesítmény megtervezői kitértek a majdani adminisztráció elképzelt vázlatára is, körvonalazzák a park menedzsmenttervét, a hosszú távú fejlesztési irányelveket, az országos és európai pénzforrások megcélzását, az FSC erdőminősítő rendszer bevezetésének lehetőségeit, kidolgozták a park marketingjének megszervezési módját.

Az Európai Unió polgárai számára az egészséges, tiszta környezet egyre fontosabbá válik — írják —, számunkra is értékes lesz az életminőség. Jólétre, tiszta környezetre, jó egészségre, szociális védelemre és egyenlőségre kell törekedni, saját magunk, gyermekeink és unokáink számára is.

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1288
szavazógép
2007-07-26: Család - x:

Anyós­terápia

Szokatlan terápiára ítélt az észt Rakvere városka bírósága egy feleségverő férfit: anyósa nyaralójában robotolva kell vezekelnie garázda tettéért. Egy bizonyos Vallo úr házastársi vita hevében ököllel próbált nyomatékot adni érveinek, majd a hajánál fogva vonszolta az asszonyt.
2007-07-26: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Vezetik az ivóvizet Málnáson

Fúrt kutakból nyert minőségi ivóvizet kap a községközpont lakossága. A helybeliek arcán látni az örömet, hisz úgy értékelik, ez az újonnan alakult község igen jelentős megvalósítása.