A Kárpátországi szolgálat című könyv méltatásaMegszámláltattál, de híjával nem találtattál

2024. február 2., péntek, Kultúra

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének negyedik könyvét olvasva nem véletlenül ötlik fel a Bánffy Miklós trilógiájának címsora – Megszámláltattál, Híjával találtattál, Darabokra szaggattatol –, mely a maga során Dániel próféta könyvének egy közismert részére utal.

A Kárpátországi szolgálat című kötetben közölt főpásztori, lelkészi interjúk ugyanis a világ különböző részein élő magyarság jelenlegi helyzetébe engednek betekintést, feltárulnak a közösségünk előtt álló kihívások, gondok, melyek egyfajta megméretéssé, számvetéssé állnak össze. A lelkészek, egyházi főemberek, lelki vezetők szavaiból kisugárzó cselekvő hit révén azonban a kötet végkicsengése mégis éppenhogy ellentétes mind a bibliai, mind a Bánffy Miklós-i folytatással: könnyűnek találtattál, illetve híjával találtattál. Sőt, e hit mintha még a „darabokra szaggattatás” tényét is ellensúlyozná, annak tragikumát egyfajta dacos bizakodássá lényegítené át: szétszaggatva bár, különböző országokban, sőt, más-más kontinensen, de él és élni akar a magyar.

A Kárpátországi szolgálat című kiadvány három év alatt immár a negyedik kötete a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének. Szólnunk kell e szervezetről, mert alapítása óta igen aktív, és bebizonyította, hogy nem pillanatnyi fellángolás, szalmaláng-lelkesedés hívta életre, hanem létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen. Az, hogy három év alatt immár négy kötet látott napvilágot a SZMÚE kiadásában, már csak azért is elismerésre méltó teljesítmény, mert a kiadvány szerzői, szerkesztői zömükben ma is aktív, napilapnál, rádiónál, más médiánál dolgozó újságírók, akiknek így napi munkájuk mellett kell időt és energiát áldozniuk a kötet – és a korábban megjelent három másik könyv – megszületéséhez. És itt kell szólni Galbács Pálról is, akit szerényen csak az „ötletgazda” címmel illetnek, de valójában sokkal több annál: szellemi atyja, mozgatója, éltetője, mecénása, pártfogója a szervezetnek, aki korát meghazudtoló hatalmas lendülettel jön újabb és újabb elképzelésekkel, tervekkel, hihetetlen energiát mozgósítva értékteremtő, nemzeti identitásunk megőrzését célzó kezdeményezésekbe.

A szerzők, szerkesztők, munkatársak, az ötletgazda méltatása mellett pedig szólnunk kell az alanyokról is. Arról a húsz egyházi vezetőről, püspökről, lelkészről, aki a szerzők kérdésére őszintén vall életéről, hivatásáról, nyíltan szól az egyházak előtt álló kihívásokról, nehézségekről, közösségéért felelős értelmiségiként osztja meg dilemmáit, hitet erősít, irányt mutat. „Nagy nevek” szerepelnek a kötetben, a háromszékiek számára ismerős és ezért különösen érdekes lehet a Kató Bélával, Kovács Gergellyel, Kovács Istvánnal, Zelenák Józseffel folytatott beszélgetés. De nemcsak Erdélyre fókuszál a kötet, hanem megszólalnak a Kárpát-medence más részein – Magyarországon, Felvidéken, Kárpátalján és Délvidéken – élő egyházi emberek is, de Ausztráliában élő, gyakorló lelkésszel készített interjút is lehet olvasni. Ami közös, az a beszélgetések központi gondolata, amit Szekeres Attila szerkesztő is megfogalmaz az Előszóban: egyházaink nemzetmegtartó ereje, munkája, hiszen elvilágiasodott mindennapjainkban ez a feladat jelentősen felértékelődött.

A kötetből ízelítőképpen a 70. életévét szerdán betöltött Kató Béla volt illyefalvi lelkésszel készült interjút közöljük: az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét a napokban részesítette Novák Katalin köztársasági elnök a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetésben.

 

Kárpátországi szolgálat, szerkesztette Szekeres Attila és Sarány István, ötletgazda Galbács Pál, kiadta a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete, Illyefalva, 2023. A könyv megvásárolható a Háromszék lapárudáiban

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Hol tervez nyaralni idén?

eredmények
szavazatok száma 345
szavazógép
2024-02-01: Máról holnapra - Demeter J. Ildikó:

De, romlik

Nem fog leromlani az alapellátás helyzete, mert a kormány nem csökkenti a családorvosi és járóbeteg-gondozói szolgáltatások pontértékét. Így tálalják a lakosságnak azt, hogy az ország vezetésére vállalkozó politikusok ismét kudarcot vallottak, és az orvosok elől is kénytelenek voltak meghátrálni.
2024-02-02: Közélet - :

Ismerjük meg a Bevezetés a sportba program edzőit (Önkormányzati szemle)

Mintegy 3600 gyermeknek van lehetősége játékosan ismerkedni a sporttal a Sepsi Arénában és a városi uszodában a Bevezetés a sportba program által. A Sepsiszentgyörgy önkormányzata által a Királypingvinek Sportegyesülettel közösen indított kezdeményezés célja az egészséges életmód népszerűsítése, a sport megszerettetése. A program részeként a város összes tanintézményének nagycsoportos és elemi osztályos tanulói a tanév idején heti egy alkalommal mozoghatnak együtt felkészült edzők és kinetoterapeuták segítségével.