Román honfoglalási kísérletek — Sylvester Lajos

2009. február 7., szombat, Máról holnapra

A sepsiszentgyörgyi főtéren, a volt megyei pártbizottság (az egykori megyei tanács) székháza előtt 1989 decemberében ezrek tüntetve néztek szembe a rájuk szegezett fegyverekkel, s követelték a diktátor és helyi kolomposainak azonnali távozását, a diktatúra felszámolását, a demokratikus rend bevezetését, a jogállamiság megteremtését.

A tüntetők meghatározó többsége magyar volt, hisz Háromszék lakossága, Székelyföld eme csücske az írásos, dokumentumokkal adatolt história szerint is emberi emlékezet óta székelymagyar. A ’89-es decemberi tüntetéssorozatban természetesen részt vett a románság is, elsősorban azok a csoportosulások, amelyek érdekeltek voltak a diktatúra eltakarításában. De már akkor megfigyelhető volt, hogy a Géniusz helikopteres elröptetése után többnyire ismeretlen arcú jövevények rendezkedtek be a pártbizottság feldúlt irodáiba. Ők akarták átvenni a hatalmat, s napok teltek el, amíg sikerült az ideiglenes bizottságok testületeiben nemzetiségi egyensúlyt megvalósítani.

A kint tüntető tömeg egységes fellépésével gyakorolt nyomás következményeként.

A történelem két évtized alatt is ismételheti önmagát.

Holnap délután 1 órakor, hinni merjük és reméljük, hogy a történelmi magyar egyházak kezdeményezte sepsiszentgyörgyi tömegmegmozdulásba ismét ezrek kapcsolódnak be, és vesznek részt egységesen, pártállásra való tekintet nélkül követelve, hogy a bukaresti vezetés és ennek vidéki megbízottjai s helytartói tartsák tiszteletben azt az elemi, az emberi jóérzésre alapozott és ebbe beágyazott szabályt, hogy Sepsiszentgyörgy és egész Háromszék nemzetiségi arányainak megfelelően töltsék be az állami tisztségeket, s vonják vissza azokat a politikai perverzitás, a hatalmi gőg produktumaiként meghatározható elképzeléseket, hogy a közalkalmazotti tisztségekbe és a vezetői állásokba román nemzetiségűeket ültessenek be, akik az 1919 utáni idők gyakorlatának megfelelően hozzák maguk után majd az egész pereputtyot.

Tiltakozunk a román megszállás, a gyarmatosítás, az új honfoglalás ellen! Kérjük román barátainkat, hogy legyen arányérzékük, és ne tiporják a nacionalista politikai trutymóba a demokrácia elemi szabályait.

Semmi egyebet, mint arányos, a térség nemzeti összetételének megfelelő képviseletet akarunk.

Traian Băsescu államelnök miután Budapesten képünkbe vágta, hogy Székelyföldön soha nem lesz autonómia, egy interjúban utólag ,,szépített", mondván, hogy ,,nem osztjuk fel a tömbmagyarságot", nem fogják szétválasztani Maros, Hargita és Kovászna megyét.

Van belső szétválasztás, belső megosztás is.

Ne engedjük!

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 230
szavazógép
2009-02-07: Közélet - x:

Pénz nélkül, csak a tapsért (Kevesebb jut kultúrára) — Váry O. Péter

Talán nem is akad még egy olyan művelődési ház, mint a sepsiszentgyörgyi: kétszáznál is többen dolgoznak ott, fizetség nélkül, sőt, olykor maguk teszik ki zsebből a szükségest. Dolgoznak, mert a próbafolyamat számukra nagyon is komolyan vett munkának számít. Dolgoznak, és fizetséget nem kérnek. Csupán annyit, hogy szerepelhessenek. Küldetésüknek tartják, hogy az általuk képviselt kultúrát terjeszthessék, miként azt is, hogy jó hírünk-nevünk vigyék a világba. Dolgoznak csak a tapsért. S ha idén szűkösebbek is lehetőségeik, meggyőződésünk: őket az intézmény soványabb költségvetése nem riasztja vissza terveik kivitelezésétől. Az idei év lehetőségeiről Dulányi B. Aladárt, a városi művelődési ház igazgatóját kérdeztük.
2009-02-07: Közélet - x:

Székelyföldnek lesz autonómiája (Mai levelünk)

A mindenkori román hatalom nemzetiségi politikája bizonyítja, hogy az asszimilálódást szánták nekünk. Vagyis végleges eltüntetésünkön fáradoznak. A trianoni döntés óta. A kommunizmus bukása után eltelt tizenkilenc esztendő is ezt igazolja. Erre bárki rádöbbenhet, aki veszi a fáradságot, és elemzi az eltelt időszak történéseit. Ok és okozat közötti összefüggéseket keresve. Számba véve a ránk nézve tragikus következményekkel járó tényeket. Sérelmeinket. Melyek lajstroma hosszú.