Szép Ernő: Egy nagy művész, aki a borsót hajigálja

2009. május 30., szombat, Kiscimbora

Furcsa idegen érkezett Buda várába. Hosszú, hegyes süveg ült a fürtjein, sarkát verte a piros köpönyegje, teli volt az a köpönyeg varrva mindenféle ákombákommal.

Megbámulták a népek, akár a maskurát, amint végighaladt a Buda vári piacon. Ment egyenest a királyi palotába. Ott az udvari tiszteknek elmondta, hogy ő messzi idegenből jön a királyhoz, azt hallotta, hogy a magyarok királya kedveli a művészeket. Ő pedig, azt mondja, olyan nagy művész, hogy nincs a kerek földön senki, aki utolérhetné őt az ő művészetében.

Bevezették Mátyás király elé, mikor ebédelt, mert csak ebédidő alatt ért rá a király a művészekben gyönyörködni.

— Hát mit tudsz te, nagy művész, halljuk.

— Én, felséges király, egy szakajtó borsót úgy áthajigálok egy kulcslyukon, hogy abból egyetlenegy szem se fog leesni a kulcslyuk előtt, s nem fog a lyukba belészorulni.

— Lássuk a csudát — azt mondta Mátyás —, hozzatok fel egy szakajtó borsót.

Behozták az inasok a borsót, a művész elkezdte a király előtt a borsót hajigálni, csakugyan mind, egytől egyig áthajigálta a borsószemeket a kulcslyukon.

Mikor az egész szakajtó borsót áthajigálta, térdet, fejet hajtott a király előtt, azután dicső képpel nézett széjjel, várta a méltó jutalmat.

— Nagy művész vagy, valóban — szólalt meg a király kegyesen —, az ilyen nagy művésznek sok borsóra lehet szüksége.

És odafordult az ajtóban várakozó inasokhoz:

— Adjatok, fiúk, tizenkét zsák borsót a művésznek, ne legyen híjával a borsónak, ha hajigálni akarja.

Így fizette ki Mátyás király a borsóhajigáló komédiást, aki oly szertelen büszke volt a haszontalan tudományára.

Hozzászólások
Szavazás
Ön hol tervezi idei nyaralását?
eredmények
szavazatok száma 659
szavazógép
2009-05-30: Kiscimbora - x:

Én, a Nap, üldögélnék néhanap... — Fekete Réka

A költő a gyermekek közt üldögél
Tíz éve nevezték el Sepsiszentgyörgy egyik Szemerja negyedi óvodáját Gulliverről. Azóta egyre csinosodik, és ez idő alatt majdnem megkétszereződött kis látogatóinak száma. Reggelente több mint kétszázötven gyermek köszönti itt az óvónéniket, dadákat.
2009-05-30: Kiscimbora - x:

Szilágyi Domokos: Liliom-palota

Kacsavári Katalin
egyet gondol:
palotát épít
vízililiomból.