Az utca hangja

2009. július 3., péntek, Nyílttér

KIS KOVÁCS KÁLMÁN, Sepsiszentgyörgy. Nem vagyok közszereplő, és szívből utálom a politikát, de igen elgondolkoztatott az a jelenet, amelynek tanúja voltam június elsején egy élelmiszerüzletben fizetés közben. Az előttem álló, román nyelven beszélő, értelmesnek és jóhiszeműnek látszó fiatalember (25―30 éves lehetett) megkérdezte a pénztárosnőt: ki a Székely Hírmondó címlapján szereplő személy? A hölgy nem találta a megfelelő szavakat, így én fordítottam le neki Ciprian Grosu (remélem) pillanatnyi beosztását.

Az illető illedelmesen köpést szimulált, és ezt mondta: uram, micsoda emberek vezetnek, ennek helye a börtönben lenne. Ennyi a történet, amelyből azt a következtetést vontam le, hogy egy, csak románul beszélő ember egy magyar újság fényképéről tájékozódik egy mindannyiunkat érdeklő témáról. (Egyértelmű, hiszen a román média manipulálja ezeket a tényeket, ha egyáltalán megemlíti.) Autonómiát akarunk, ez a régió autonómiája lenne, és a büdös életben nem fog megvalósulni az itt lakó emberek összefogása nélkül, akiknek, ha nem informáljuk őket, fogalmuk sincs, hogy mit akarunk. Igaz, még nekünk sincs, mert még nem láttam egy értelmes leírást. Javára írom a Háromszék napilapnak, hogy üti a vasat, és folyamatosan cikkezik, viszont ez nem elég. Sokan még a melegét sem érzik, a szikrája sem ér el Bukarestig. Talán heti egy, ingyenes román nyelvű melléklet pótolhatná, amit elhallgatnak vagy eltorzítanak a román lapok, és tájékoztatná a megye ezt igénylő román lakosságát.

CZIKA KRISTÓF, Sepsiszentgyörgy. A minap Sugásfürdőn jártam, és megdöbbenve láttam, hogy a vasárnapi vihar milyen nagy károkat okozott. Az út szinte járhatatlan, a medencébe félméteres törmeléket hordott a víz. De működik a mofetta! Kevesen hiszik el, hogy ilyen rombolásra képes egypár órás vihar.

H. E., Torja. Óriási sikerrel zajlottak le az idei falunapok, a szervezők mindent megtettek a minél szebb és tartalmasabb műsorért. A kultúrcsoport hatalmas akaraterőről és fáradságos, magas szintű munkáról tett tanúbizonyságot, az ifjúság mellett az idősebbek is kivették részüket a munkából. Ez remélhetőleg ösztönzően hat arra, hogy többen bekapcsolódjanak a község művelődési életébe. Csak ilyen nagyobb megmozdulások alkalmával lehet látni, milyen nagy tartalékkal rendelkezünk! Az egész program zökkenőmentesen zajlott le, és minden szám tapsvihart aratott: az állatkiállítás, a több idegent is vonzó főzőverseny, a negyvenméteresen is kevésnek bizonyuló túrós puliszka. Minden siker és eredmény a mi nagyon mozgékony, tetterős és ötletes polgármesterünknek köszönhető.

N. N., Sepsiszentgyörgy. Négy évtizednek kellett eltelnie az 1949-es ballagás után, hogy a Székely Mikó Kollégium kicsengetési ünnepségére újból felidézhessük azt a szellemiséget, amelyet a nagynevű iskola és tanítói hagytak 150 éven át a diáknemzedékekre. Húsz éve visszatértünk a régi szokásrendhez, és azóta másképpen szól az iskolacsengő is... A hatvan éve végzett évfolyam növendékei június 27-én találkoztak, visszaemlékezve azokra az évekre, amikor utolsóként viselhették a mikós diák nevet, hiszen a diktatúrában elvették a hagyományok továbbvitelének jogát is. Olykor még az épületbe sem engedték be az évfordulós ünneplőket, s hogy a fiú- és leányosztályokban mégis élt és megmaradt a mikós szellem, az azoknak a tanároknak köszönhető, akik annak idején sem törtek meg, és rendre, fegyelemre, becsületre, kötelességtudatra tanították a rájuk bízott fiatalokat. A hatvanéves érettségi találkozón a valamikori 75 fiúból 16 jelent meg (alig 23-an élnek még), a 41 lány közül pedig 18 jött el, 11 hunyt el. Megható és felemelő érzés volt az előrehaladott korú szülőket, nagyszülőket gyermekeik, unokáik szerető gondoskodásától, támogatásától övezve látni, hiszen sokan csak így vehettek részt ezen a nagyon szép megemlékezésen. A közös osztálytalálkozó után a vén diákok az iskolaalapító gróf Mikó Imre szobrát és a vártemplomban elhunyt tanáraik, osztálytársaik emlékére állított kopjafát is megkoszorúzták. Sokan végeztek közülünk egyetemet, és utána jórészt hazatértek Háromszékre, szülőföldjüket szolgálva. Talán az iskola táplálta tovább bennünk az erőt, szeretni az embert, és küzdeni, s hűn állni meg Isten és ember előtt.

FÜLÖP MAGDOLNA, Kézdivásárhely. Városszépítő, -takarító és ruhagyűjtő akciója mellett a helybeli nőegylet élményteli kirándulásokat is szervez, a Gyilkos-tó és a Békási-szoros látnivalói után a transzfogarasi hágóra készül tagjaival.

BÍRÓ ZOLTÁN, Árkos. Az ötvenes-hatvanas években mi, akkori gyermekek csak a jó Istentől féltünk, talán mert templomba sem volt szabad járni. Egyik osztálytársam kapujára ki volt akasztva a megbélyegző felirat: Itt kulák lakik, ne higgy neki, én meg büszkén énekeltem a szovjet himnuszt magyarul, noha édesapám nem állt be a kollektívbe. Zavaros idők voltak, és valószínűleg a kolhoz rossz emléke miatt nem tudunk ma sem szövetkezetet alakítani, tagosítani. Ha az egykor meghurcolt, kisemmizett áldozatokon már nem is segíthetünk, ahhoz hozzájárulhatnának választott képviselőink, hogy utódaik, örököseik megkaphassák a nagyon megszenvedett kárpótlást.

Dr. NAGY MARGIT, Sepsiszentgyörgy. Trappol a ló, nyikorog a kerék, ötpercenként elmegy egy-egy cigányszekér az ablakaink alatt. Nyomukban lóürülék, kiforgatott szemeteskukák maradnak, és az állandó döcögés hangjaitól megrongált idegek. Eddig csend volt az Olt utcában, lehetett pihenni, de most már a kukázók sétaterévé váltunk. Mintha nem is városban élnénk. Visszafelé haladnánk az időben? Kérjük az illetékeseket, tegyenek zárt szeméttárolókat ide is, és ellenőrizzék, hogy a lovak faránál van-e pottyantózsák. A rendőrök létszáma elég magas, tegyék a dolgukat!

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy Sepsiszentgyörgyön a járványügyi vörös forgatókönyv lépett életbe?

eredmények
szavazatok száma 1081
szavazógép
2009-07-02: Világfigyelő - x:

Röviden — Váry O. Péter

Elismerő IMF-jelentés
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) jelentése elismeri a magyar kormány eddigi erőfeszítéseit, a kabinet végigcsinálja meghirdetett programját, nem lesz választási költségvetés — jelentette ki Bajnai Gordon kormányfő. ,,A kormány elszántabban, ha kell, leszegett fejjel végigmegy ezen az úton, és végigcsinálja azt a programot, amellyel Magyarországot ismét a növekedés és a stabilitás pályájára állíthatjuk. Ebből a szempontból nagyon pozitív az IMF most közzétett jelentése is, hiszen elismeri mindezeket az erőfeszítéseket" — mondta Bajnai Gordon.
2009-07-03: Nyílttér - x:

Tizennyolc éve perelünk (Törvénytelen építkezések)

A Bidiga család immár tizennyolc éve harcol azért, hogy visszakapja egykori jussát Katrosában. Ez idő alatt futkostunk, leveleket küldözgettünk a kézdiszentléleki és a polyáni polgármesteri hivatalhoz, valamint a prefektúrára.