Húsz esztendőnk hatalom... — Sylvester Lajos

2009. július 20., hétfő, Máról holnapra

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor húsz évének mérlegét megfogalmazni nem könnyű dolog. Ha a két helyszín — Bálványos és Tusnádfürdő — rendezvénysorozatának magyar identitáskereső tartalmi jegyeire és a generációkra örökített érdeklődés fő sodorvonalára, a sodrás-sodródás dimenzióira figyelünk, akkor egy, a Kárpát-medencében, magyar és magyar—román vonatkozásban is páratlan folyamat és jelenségsorozat részesei lehettünk.

Ez a kormányok alatti szférákban megfogant kezdeményezés minden hatalmi és pártosodott betartás, ellenrendezvény-szervezés dacára a XX. évfordulóra kinőtte magát, súlyát, jelentőségét tekintve több vonatkozásban az éppen regnáló kormányok fölé helyezkedett, megszüntetett intézmények — Máról, Máért stb. — helyén keletkezett űrt töltötte be, ezek funkcióit vette át, egy mondattöredékkel kifejezve: az egymás kezét kereső, viszonylag kiscsoportos baráti találkozók olyan tartalmi és formai dimenziókat nyertek, amelyek ma már magukhoz vonzanak volt és leendő állam- és kormányfőket, európai rangú és rendű politikusokat, filozófusokat, művészeket, nagy hírű együtteseket, a bakfiskorú leánykáktól a húsz esztendő folyamán őszbecsavarodott idős emberekig.

A rendezvénysorozat kigyöngyözte a maga sajátos szimbólumvilágát, a rövidnadrág, a pólók, jelvények, bizonyos helyszínek, formaruhák jelképekké nemesültek, olyanokká, amelyek nem a politikai boszorkánykonyhákon manipulált hamis félelmeket sugározzák, hanem a jelenlétet, az együttlétet, a közös gondokat és közös gondolkodást, az együvé tartozást.

A rendezvénykavalkád íve a Bálványos vagy a Szent Anna-tó legendájától, a mítoszok világától a közgazdasági témák gyorsétkezdei stílusú tálalásáig, a gyerekjátékokig terjedt. Mikor Sándor Krisztina főszervezőt, aki egy mókus fürgeségével cserkészte be a fenyvesterepet, hogy fenyőmagot szerezzen annak, aki azt szeretett volna enni, napernyőt a kopaszodók feje fölé, szóval amikor a MIT elnökét — egyébként városunk szülöttét — megkérdeztem, hogy mekkora személyzettel bonyolítja le ezt a Felső Sólyomkő alatti százlábú rendezvényt, kerek számot mondott: száz fiatallal.

Tovább parafrazálva a József Attila verssort: Húsz esztendőnk hatalom.

Adja Isten, a Jó Ég, a jó és a rossz földiek, s engedjék meg a még mindezek után is finnyáskodó bakafántoskodók, hogy a következő húsz esztendőben ez a Tátrától a Bucsecsig, a Tarkőtől a Királykőig, sőt, ezeken is túl, a Lajtától a Dnyeszterig, tengertől tengerig visszhangzó szellemi találkozás a mostanihoz hasonló szellemi sodrású maradhasson.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye az iskolakezdésről?eredmények
szavazatok száma 959
szavazógép
2009-07-20: Közélet - x:

Az önmagából építkező Illyefalva — Váry O. Péter

Mintapéldája is lehetne akár a falunapok egyen-sokaságában az illyefalviak ünnepe, az, ahogyan önmagukból építkezve, önmaguk közösségmegtartó erejére alapozva szervezték az elmúlt hét végén tartott Illés-napok programját: a falu számtalan értékeit felmutatva, túlsúlyosan kulturális jellegű rendezvényekkel, a helybeliek s elszármazottak minden rétegéhez és korosztályához szólóan.
2009-07-20: Közélet - x:

A hétvége hírei — Simó Erzsébet

Külügyminiszteri tárgyalások Temesváron
A balkáni országok európai integrációjáról, a határon átnyúló pályázatok témájáról, a Nabucco-gázvezetékről és az Európai Duna Stratégiáról tárgyalt egyebek között a román, a szerb és a magyar külügyminiszter szombaton Temesváron.