HatárhelyzetekHiúságból nem tanulnának románul gyerekeink? — Sylvester Lajos

2009. július 29., szerda, Nemzet-nemzetiség

1988-ban, mikor a fiunk a mostani, visszaállított nevű Székely Mikó Kollégiumban érettségizett, tanulmányi eredményei alapján ráosztották azt a feladatot, hogy az akkor végző évfolyamok nevében anyanyelvén búcsúztassa a végzősöket az alma matertől.

Az izgalomtól már kezében zizegett a papír, lépett is volna a hatalmas sereglet elé, hogy tartásos és értelmes szavakkal érzelmes búcsút vegyen az 1. számú Matematika-Fizika Líceumtól, ahogyan az akkori szokás szerint kimosott nyelven a nagy hírű intézményt nevezték, és akkor felsőbb utasításra hozzálépett az iskolaigazgató, kivette kezéből a papírost, rajta az akkori hatalom által kiátkozott nyelven írott szavakkal.

Lányunk azelőtt végzett Kolozsvárott magyar—angol szakon. Tanulmányi eredményei alapján az összesen két erdélyi iskolában választhatott katedrát, hogy román falvak iskoláiban — Telna, Sárd, Magyarigen — angol nyelvet taníthasson. El is vittük a leányzót annak rendje s módja szerint a helyszínre, ahol, illetve Gyulafehérváron közölték, hogy felsőbb szintekről érkezett utasítások szerint nem fogadhatják, és már ki is neveztek erre a katedrára egy érettségizett hajadont, mert a diplomás tanárnő kérést nyújtott be az Államtanácshoz házasságkötés céljából, s a vőlegény nem román állampolgár.

Ezeket a személyes történeteket azért említem, mert egyik vezető politikusunk nemrég azt nyilatkozta, érettségiző lánya sajnálkozott amiatt, hogy a marosvásárhelyi Bolyai Gimnáziumban már nem működnek román osztályok, hogy a magyarok románul tanulhassanak és fordítva. Hasonlóképpen nyilatkozott egy másik magyar potentát is, aki államtitkári tisztséget tölt be, mert ezek a magas funkciókban uborkafán hintázó urak kisütötték: ,,a magyar középiskolákban hiúság kérdésévé vált a román nyelv nem ismerése."

Ezek az általunk magas politikai polcokra ültetett urak ahelyett tehát, hogy közismerten szervilis buzgalmukban legalább Băsescu államelnökhöz igazodnának, aki több ízben is elismerte, hogy iskoláinkban a román nyelv oktatásának programjait és a tanítási módszereket kell megváltoztatni, ellenünk ágálnak. Nem az annak idején keserves kínokkal és nagy harcok árán visszaállított néhány magyar iskolát kell vegyes tanítási tanodává változtatni, amelyekben aztán, előbb-utóbb, az óvodáktól az egyetemig kiráncigálnák a kisebbségiek kezéből az anyanyelven írott iskolai búcsúztatókat is.

A marosvásárhelyi Bolyaiban érettségiző kisasszonnyal és apukájával ellentétben mi tudjuk, mert a kása, illetve a magyar nyelv használata néhányszor megégette a szánkat, szóval, mi megtapasztaltuk, hogy micsoda nemzetsorvasztó következményei vannak az általuk szorgalmazott tanodáknak, s az iskolai ügyeken túl jó előre figyelünk arra is, hogy ezek az urak majd hogyan teszik le véleménygarasukat az esedékes adminisztratív újrafelosztások idején és az autonómia dolgában.

Hozzászólások
Szavazás
Mely párt jelöltjeit támogatja a vasárnapi önkormányzati választáson?eredmények
szavazatok száma 671
szavazógép
2009-07-29: Nemzet-nemzetiség - x:

Rendhagyó összefogás (Testvértelepülések) — Kisgyörgy Zoltán

Négy ország fiai fogtak kezet a testvértelepülési kapcsolat reményében: a magyar, a lengyel, a szlovák és Erdélyország képviseletében a székely. A házigazda Mikófalva volt, Mikóújfalu egyik magyarországi testvértelepülése.
2009-07-29: Nemzet-nemzetiség - x:

Sorstársak népviseletben (Jegyzet) — Mózes László

Bár túl sokan nem láthatták, mégis nem mindennapi eseményszámba ment a Romániában élő nemzeti közösségekhez — ahogy általában emlegetjük őket: kisebbségekhez — tartozó, népviseletben díszelgő fiatalok felvonulása Sepsiszentgyörgy belvárosában.