Orgonaszentelés Haralyban

2007. augusztus 14., kedd, Közélet

Vasárnap a 12 órakor kezdődő szentmisén újra megszólalt a XV—XVI. században épült, 1796-ban kibővített haralyi templom évek óta néma orgonája. Haraly a környező falvakhoz hasonlóan régi település, és érdekessége, hogy míg másoknak a századok során változott a különféle okiratokban felbukkanó hivatalos neve, a brassói Johannes Honterus 1532-es térképén már a mai formában örökítette meg Haraly nevét.

Az ünnepi szentmisén ft. Vargha Béla kerületi főesperes megáldotta a felújított orgonát, ,,hogy a lélekemelő pillanatokban és azután is még ünnepélyesebbé tegye szépen csengő hangjával a népéneket". Beköszöntőjében elmondotta: tizenöt éves gelencei szolgálata idején mindig fájlalta a megcsonkított, elnémított haralyi orgona látványa, és leghőbb vágya volt, hogy így, felújítva lássa.

A falu alacsony lélekszámához viszonyítva túl nagy vállalkozás lett volna egy ilyen munkálat beindítása — mondta a főesperes, most azonban köszönetet mond ft. Bereczi István plébánosnak bátor kezdeményezésért, a haralyi hívek hozzáállásáért, és így biztatta őket: ne sajnálják az anyagi áldozatot, hogy a felújítás költségei minél előbb megtérülhessenek, és a szép hangszer még sokáig emelhesse közelebb Istenhez az Őt dicsérő-áldó lelkeket. Az ünnepi szentbeszédet t. Pál Vilmos kézdivásárhelyi segédlelkész mondta. A szentmisén a Fórika Balázs kántor által vezényelt kézdivásárhelyi kantai templom kórusa énekelt. A szentmise végén a helybeli I—IV. osztályos iskola tanulói, Fá­bián Alpár, Cseh Kincső, Bajcsi Pamela, Fábián Krisztina, Fábián Szilamér, Tódor Szabolcs és Szőke Csaba az újjászületett orgonát köszöntő versösszeállítással örvendeztették meg a jelenlévőket. Felké­szítőjük Cseh Erika tanítónő.

Az orgona 1908-ban készült Rieger Ottó budapesti hangszergyárában. A hétregiszteres, pneumatikus (multiplex) rendszerű pozitív orgona az 1354-es opuszszámot viseli. Huszonnyolc fémsípot az első világháború idején rekviráltak, és azután az orgona fokozatosan lepusztult, elnémult.

A felújított — mondhatni újjáépített — hangszer Bors László okleveles orgonaépítő újtusnádi műhelyében készült. A hiányzó sípok helyébe Bartis Szabolcs készített újakat gyergyószentmiklósi műhelyében.

Az újjászületett hangszer immár újabb emberöltőkig a templom megérdemelt dísze, a liturgia pótolhatatlan eszköze, a haralyiak számára pedig dicséret és méltó büszkeség lesz.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4105
szavazógép
2007-08-14: Közélet - Váry O. Péter:

Két gond orvoslásához kért segítséget (Sepsiszentgyörgy elöljárója Băsescunál)

A szombati, államfői kezdeményezésre tartott megbeszélésen a kovásznai protokollvillában Sepsiszentgyörgyöt Sztakics Éva — a városvezetőségből egyedül itthon lévő alpolgármester — képviselte, aki a megyeszékhely két, immár több éve húzódó gondjának megoldásához kérte az államelnök segítségét.
2007-08-14: Máról holnapra - Sylvester Lajos:

Amerikai vízum

Bosszúság és öröm forrása lehet az amerikai vízumkérés azon túl is, hogy a vízumkötelesség elvileg is megalázó, a bizalmatlanság és kiszolgáltatottság érzésének erősítője. A témának ez a megközelítése ránk, vízumkötelesekre jellemző. Az Egyesült Államok más szempontból kezeli ezt az ügyet.