Négyes ünnepség Szentendrén — Iochom István

2009. augusztus 29., szombat, Kitekintő

Felcsendült a székely himnusz

Szentendre, a művészetek városa

Festői környezetben, a magyar főváros közelében a Duna-kanyar egyik legszebb település, Kézdivásárhely első hivatalos magyarországi testvérvárosa. Kedvelt kirándulóhely, melyet évente több millió turista keres fel a világ minden tájáról. A kisváros sajátosan mediterrán hangulata az elmúlt évszázadok folyamán alakult ki, amikor a törökök kiűzése után a magyarok mellett szerb, dalmát, szlovák, német és görög telepesek népesítették be.

Ennek a felvirágzásnak az emlékeit mindmáig őrzik a város délies hangulatú, barokk stílusú polgárházai, templomai, macskaköves utcácskái, szűk sikátorai. Dimbes-dombos utcáin és a Duna-parton sétálva bennünket is magával ragad a város sajátos varázsa. A nyugodt kisvárosi élet a múlt század eleje óta vonzza a művészeket. Több mint kétszáz képző- és iparművész, valamint író, költő, zeneművész, színész él és alkot a városban. A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Mú­zeumban mintegy hatvan hektáron népi építészetet és hagyományos népi életmódot bemutató kiállításokat tekinthetnek meg a látogatók. A kiállításokat kézműves-bemutatók, folklórműsorok, színházi előadások egészítik ki. Szentendrén mindig történik valami. A háromszéki kisváros, Kézdivásárhely és Szentendre akkori vezetői, Bokor Zoltán és Vincze Benjámin, illetve Krajcsovits Istváné 1990. április 27-én Zilah küldötteivel egy időben írták alá a testvérvárosi szerződést. A két város között azóta is virágzó és sokoldalú a kapcsolat. Mindehhez a Miakich Gábor volt polgármester és országgyűlési képviselő által vezetett Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete is nagymértékben hozzájárul.

Hármas kopjafa

Kézdivásárhely küldöttsége Románia budapesti nagykövetével

1990 tavaszán szentendrei küldöttség járt a céhes városban, segélyszállítmányt hoztak. Ennek a delegációnak egyik tagja Jolsvai Arisztidné önkormányzati képviselő, az Izbégi Baráti Kör vezetőségi tagja volt, aki annak idején székely kapu állításáról tárgyalt a kézdivásárhelyiekkel, de végül hármas kopjafa mellett döntöttek. Az év nyarán három kézdivásárhelyi fafaragó, István Sándor, Sándor István és e sorok írója egy hetet töltött Szentendrén, ahol díjmenetesen három, két és fél méter magas kopjafát faragtak. Decemberben az Izbégi városrészen, a Csicserkó-dombon ünnepélyes keretek között néhai Adorján Kálmán zilahi református lelkész megáldotta a kopjafát. A betonalapba, egy nagyobb palackba zártan elhelyezték Tőkés László akkori beszédeit, a sajtóban megjelent híreket, az akkori pénzeket és a kopjafakészítők fényképét. Az eseményen a kézdivásárhelyi fafaragók nem lehettek jelen. Azóta az Izbégi Baráti Kör minden esztendőben ünnepséget szervezett a kopjafáknál, emlékezett a román forradalomra, de ilyen méretű ünnepség, mint a mostani, eddig még sosem volt.

Maholányi Pál bemutatta a három faragómestert

Négyes esemény

Szentendre városa ebben az esztendőben ünnepli ezeréves fennállását. A jubileumi év kiemelkedő eseménye augusztus 20-hoz kapcsolódott, amikor Szentendre hat testvérvárosából érkezett küldöttségek jelenlétében emlékeztek meg a kopjafáknál a román forradalom huszadik évfordulójáról, valamint a magyar államalapítás ünnepéről, majd a városháza dísztermében Szentendre és a németországi Wertheim közötti testvérvárosi szerződés aláírásának huszadik évfordulójáról. Dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere és Maholányi Pál, az Izbégi Baráti Kör elnöke a négyes ünnepségre, melyet augusztus 19—23. között tartottak, a német, francia és angol testvérvárosi küldöttségek mellett Kézdivá­sárhely és Zilah képviselőit is meghívta. A céhes várost a három fafaragó és Dobolyi Árpád irodavezető, Zilahot pedig Kerekes Edit RMDSZ-elnök és Veress Ernő mérnök, magánvállalkozó képviselte.

A román forradalomra és szent királyunkra emlékeztünk

Az augusztus 20-i Csicserkó-dombi ünnepségen két jeles személyiség, Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Ireny Comaroschi, Románia rendkívüli és meghatalmazott budapesti nagykövete is jelen volt. Az ünnepségen a testvérvárosi küldöttségekkel együtt mintegy kétszázan vettek részt. Magyarország és Románia nemzeti himnuszát követően elsőként dr. Dietz Ferenc polgármester mondott köszöntőbeszédet, felidézve a közel húsz évvel ezelőtti romániai eseményeket, amikor 1989. december 15-én Tőkés Lászlónak köszönhetően elkezdődött a rendszerváltás, a kommunizmus és a diktátor bukása Romániá­ban. Azt is elmondta, hogy Szentendre számára rendkívül fontos a határon túli magyarság, a vele való együttérzés, együtt gondolkodás, hiszen példaképül állítja maga elé annak megmaradását, tisztaságát, hazaszeretetét, a lokálpatriotizmust. Szentendre azon igyekszik, hogy minél tartalmasabb legyen viszonya Kézdivásárhellyel és Zilahhal, rendszeresek a kulturális és gazdasági kapcsolatok — hangsúlyozta a polgármester. Maholányi Pál szintén a romániai forradalmi eseményeket és Tőkés László hősies helytállását méltatta, felidézve a szentendrei küldöttség szilágysomlyói, zilahi és szilágymenyői látogatását, amikor 1990 első napjaiban segélyszállítmányt vittek Erdélybe, felkeresték kényszerlakhelyén a romániai forradalom szikráját, Tőkés Lászlót. Beszéde végén köszönetet mondott a három fafaragónak az áldozatos munkáért, hiszen saját kocsijukkal, saját költségükön utaztak Szentendrére, és munkájukért egy forintot sem kértek. Ireny Comaroschi nagykövet asszony magyarul, románul, angolul, németül és franciául köszöntötte a jelenlevőket, majd románul mondta el beszédét, köszöntötte a magyar népet, az ezeréves Szentendre lakóit nemzeti ünnepük alkalmából. Szeretettel üdvözölte Tőkés Lászlót, akit elmondása szerint szívéhez nagyon közelinek érez, kiemelve a húsz évvel ezelőtti szolidaritást a románok és magyarok részéről, akik egy emberként alkottak Temesvá­ron élő falat Tőkés László körül. Mindkét országban megvan az erős politikai akarat a további együttműködésre — mondotta a nagykövet. Ezt követően Tőkés László elmondta: annak idején ő beszélte rá a szentendrei elöljárókat, hogy ne csak Kézdivásárhelyre gondoljanak, amikor testvérvárost választanak, mivel a székelyek erősek, többségben vannak, és jó magyarok, hanem támogassák a nemzeti mivoltukban meggyengült szilágysági magyarságot, s így lett Zilah is Szentendre egyik testvértelepülése. A Csicserkó-dombon felállított emlékmű mementó — hangsúlyozta az európai parlamenti képviselő — azért, hogy maradjunk hűségesek Szent István örökségéhez, múltunkhoz, hitünkhöz, eszményeinkhez és nemzetünkhöz. Az ünnepi szónokok után Szvorák Katalin Liszt-, Kodály- és Bartók-díjas előadóművész, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanszékvezető népdaltanára, aki harminc év alatt több mint háromezer hangversenyt tartott három kontinens harmincegy országában, népdalokat és Szent István himnuszát adta elő. Ezt követően koszorúzásra került sor. A hármas kopjafát a nagykövet és az európai parlamenti képviselő mellett Szentendre önkormányzata és civil szervezetei, valamint a hat testvérváros küldöttei is megkoszorúzták. A virágok elhelyezése után az erdélyiek a székely himnuszt kezdték énekelni, s kapcsolódott hozzájuk Tőkés László meg a szentendreiek is. Másnap felavatták a testvérvárosok emlékoszlopát, melyen Szentendre tíz testvértelepülésének neve és a közöttük levő távolság szerepel. A kézdivásárhelyi küldöttség Esztergomba és Visegrádra is ellátogatott.

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Idén négy választást rendeznek Romániában. Melyik a legfontosabb ön szerint?


eredmények
szavazatok száma 490
szavazógép
2009-08-29: Nemzet-nemzetiség - x:

Keleti magyarság — Ignácz Rózsa

Bukaresti utca a múlt század elején
Bukarest, 1938. október
,,Ma egyedül Bukarestben 70 000 statisztikailag is kimutatható letelepedett magyar él. Legalább még egyszer ennyire tehető az állandó mozgásban lévő erdélyi bevándorlók száma..." ,,Erdély elvágott ütőere vérzik át a Kárpátokon, a nép, a faj színe-java ömlik, folyik ide és itt, a Regátban. Itt fog az egész Erdély elvérezni."
2009-08-29: Kitekintő - x:

Még vagyunk (Békési levelek) — Pálmai Tamás

Most tessenek megpróbálni pár pillanatra elfelejteni a pártpolitikát. De politikusnak, azaz a köz érdekében legalább érdeklődőnek — netán cselekvőnek is — maradni.