Elhalálozás

2010. március 4., csütörtök, Elhalálozás
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

id. RUDOLF GYULA

kereskedő

életének 86., házasságának 60. évében 2010. március 3-án visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2010. március 5-én 14 órakor lesz a baróti temető ravatalozóházától római katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás március 4-én 16—18 óráig, valamint a temetés napján 13 órától.

Pihenése legyen csendes.

A gyászoló család

4231315

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédapa, rokon, a betlenszentmiklósi születésű mihályfalvi (Szeben megye)

VASS ÁRPÁD

nyugalmazott református lelkipásztor

életének 81., boldog házasságának 54. évében 2010. március 2-án csendesen elhunyt.

Felejthetetlen halottunk földi maradványait március 4-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a baróti református temetőben a ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

H. L.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. GÁBOR GYULA

életének 92. évében 2010. március 2-án csendesen elhunyt.

Temetése 2010. március 4-én, csütörtökön 14 órakor lesz a közös temető ravatalozóházából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4231284

,,Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott, elcsitult a szív, mely értünk dobogott. Számunkra te sohasem leszel halott, örökre élni fogsz, mint a csillagok."

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, gyermek, testvér, sógornő, rokon, jó szomszéd és jó barát,

KOLUMBÁN LÁSZLÓNÉ ANDRÁS ELVIRA ÉVA

életének 43., boldog házasságának 23. évében 2010. március 2-án visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2010. március 5-én, pénteken 10 órakor lesz a kászonfeltízi gyászháztól a helyi temetőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

4231294

Fájdalommal tudatjuk, hogy az uzoni születésű sepsiszentgyörgyi

KOVÁCS ANDRÁS

életének 86. évében csendesen elhunyt.

Temetése 2010. március 5-én 14 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4990

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, szomszéd, ismerős, a dálnoki születésű sepsiszentgyörgyi

TIMÁR ANDRÁSNÉ KAJCSA MAGDOLNA

szíve életének 71. évében hirtelen megszűnt dobogni.

Temetése 2010. március 5-én 14 órakor lesz az új református ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Nyugodjék békében.

A gyászoló család

4231299

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, rokon és ismerős,

PÉTER GERGELY

a traktoriskola nyugalmazott főkönyvelője

életének 90. évében hosszas szenvedés után visszaadta lelkét a Teremtőnek.

Örök nyugalomra 2010. március 4-én 14 órakor helyezzük a szemerjai temetőben.

Részvétfogadás a temetés napján 13 órától a szemerjai ravatalozóháznál.

A gyászoló család

4231303

Részvétnyilvánítás

A Kós Károly Iskolaközpont IX. B osztályos tanulói és tanárai őszinte részvétüket fejezik ki Kolumbán Kincsőnek, Emőkének és a családnak édesanyjuk elhunyta alkalmából.

4231287

A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség munkaközössége őszinte együttérzését fejezi ki a gyászoló családnak és kolléganőjüknek, Vass Csilla tanfelügyelőnek édesapja elvesztése alkalmából.

du.

Őszinte részvétünket fejezzük ki VASS CSILLA szakfelügyelőnek, osztozunk édesapja elvesztése miatti fájdalmában.

A Székely Mikó Kollégium matematikatanárai

4231298

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a kökösi ÜRMÖSI DOMOKOSNÉ temetésén részt vettek, segítettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet Kovács Emese református tiszteletes asszonynak és Klutsh Ágnes nővérnek, valamint Ürmösi Gyöngyiké­nek az áldozatos munkáért, amellyel drága betegünk fájdalmán igyekeztek enyhíteni. Isten áldja meg érte őket!

Bánatos özvegye és fiai

782/b

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagytatára, dédnagytatára, a kézdivásárhelyi id. BAJKÓ LAJOSRA, akit ma egy éve helyeztünk örök nyugalomra.

Özvegye, gyermekei, unokái és dédunokái

1527

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesapára, a kisbaconi TIKOSI JÁNOSRA halálának 22. évfordulóján. Nyugodj békében, drága édesapánk.

Fia, Ernő és családja, leánya, Reghina és családja

4231150

Egy őszi napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk örökre elmentél. Nehéz az életet élni nélküled, feledni téged nem lehet. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a középajtai születésű baróti id. KISGYÖRGY ÁRPÁDRA, akit ma hat hónapja kísértünk utolsó útjára. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos családja

4231236

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bölöni TANA JÓZSEFRE, aki tíz éve távozott szerettei köréből. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

4231252

Egy téli napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk, örökre elmentél. Nehéz az életet élni nélküled, feledni téged soha nem lehet. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi SORBÁN JÁNOSRA halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Halálába soha bele nem nyugvó, bánatos hozzátartozói

4231281

Kegyelettel emlékezünk a hat hete elhunyt SORBÁN JÁNOSRA, akinek emléke örökre megmarad szívünkben. Pihenése legyen csendes.

Unokatestvére, Jani és családja

4231282

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint bejut-e a Sepsi OSK labdarúgócsapata a felsőházi rájátszásba?eredmények
szavazatok száma 162
szavazógép
2010-03-04: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Kiállítás
* A kézdivásárhelyi Vigadó földszinti kiállítótermében pénteken 17 órakor Bartha Zsolt fotóművész megnyitja Iochom Zsolt, a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem másodéves kommunikáció szakos hallgatójának, a kézdivásárhelyi Református Kollégium volt növendékének és Kerekes János XI. osztályos tanulójának Piros, fehér, zöld című fotókiállítását.
2010-03-04: Világfigyelő - :

Vitatott szlovák jogszabályok

A hazafiasságot erősíteni hivatott szlovákiai törvény, amelynek keddi elfogadásáról tegnapi lapunkban számoltunk be, nem az első olyan jogszabály, amely főleg magyar részről bírálatokat váltott ki. Az utóbbi másfél évtizedben a következő szlovákiai törvények borzolták a kedélyeket: