Képek Háromszék múltjábólA bölöni unitárius vártemplom

2011. január 22., szombat, Magazin

Bástyás, várfalas vártemplomaink előképeit a szakirodalom az olasz bástyás várak közt keresi, ezek legjelentősebb részét a török és tatár betörések elleni védelem céljából építtették a tehetősebb egyházközségek.

Az 1567-es adóösszeíráskor Bölön 130 portájával még Háromszék legjelentősebb települése volt, nagyobb, mint maga Sepsiszentgyörgy, így nem csodálkozhatunk, ha ,,az unitárius Róma" néven emlegették a későbbiek során. Hajdani gazdagságának kiemelkedő jele a hatalmas várfallal körülvett vártemplom. A várfal gazdag reneszánsz pártázata számos kutatót vonz a helyszínre, e változatos díszítőelem híven tükrözi, hogy a vakolatban lévő 1617-es évszám nem közönséges graffiti, hanem a várfal pártázatos felékesítésének valódi időpontja.
A falon belül épült régi templomnak hányatott sors jutott: 1720. május 12-én hatalmas tűzben semmisült meg, a Székely Népben 1943-ban megjelent tudósítás szerint ekkor égtek el az egyházközség iratai is. Az 1789-es vizitáció az egyházközség szép nagy, bolthajtásos és mennyezetes (tehát bizonyára kazettákkal ellátott) templomát emlegeti, jelezve az eklézsia fokozott erőfeszítését az Isten hajlékának széppé tételére. De a település ezt az épületét sem használhatta sokáig: az 1802-es földrengéskor a torony ráomlott a templomhajóra, jelentősen megrongálva azt.


1893—94-ben az egyházközség Pákei Lajos, a híres unitárius építész tervei alapján emelteti fel a klasszikus szerkezetű, a várfaltól kissé idegen, de impozáns méretű templomát. A megépült új templom 1895. augusztus 25-én már jelentős egyházi esemény a helyszíne: ekkor tartották itt az unitárius zsinatot.
A Székely Nemzeti Múzeum nemrég digitalizált üvegnegatívjain jól látszik a régi pártázat. Gere István fotója néhány esztendővel a templom építése után, 1898-ban készült. A templom előtt összegyűlt népes sereg jelzi, hogy a faluközösség ekkorra már lelkileg is sajátjának tekintette az új épületet. Az ugyancsak ekkortájt készített másik fotón a temető felől fényképezték a templomot, így színvonalas felvételen tekinthetjük meg a bölöniek másik hírességét, a gyönyörű kopjafás temetőt is.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint bejut-e a Sepsi OSK labdarúgócsapata a felsőházi rájátszásba?eredmények
szavazatok száma 162
szavazógép
2011-01-22: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. PÁLL GYÖRGYNÉ
szül. GYÖRBIRÓ MÁRTA
életének 84., özvegységének 49. évében hosszas betegség után 2011. január 20-án visszaadta lelkét Teremtőjé­nek.
Temetése 2011. január 22-én délután 2 órakor lesz a szentkatolnai ravatalozóháztól a helyi temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
3227
2011-01-22: Magazin - :

A burmai aranylevél

Először mutatták be a burmai aranylevelet, azt a rubinnal kirakott, csaknem egészében tiszta aranyból készült, táblaszerű iratot, amelyben Alaungphaya burmai király a 18. században felajánlotta barátságát II. György brit királynak, hannoveri választófejedelemnek.