Szorgos Kezek Játszótere

2011. május 6., péntek, Nyílttér

Január elején értesültünk – Szé­kelykeresztúrról, Andrási Eri­kától – egy olyan pályázati lehetőségről, amelyet a Háromszéki Kö­zösségi Ala­pítvány hirdetett meg közösségépítési céllal. Mi, pedagógusok felvázoltuk a szülőknek a lehetőséget, és együtt döntöttük el, hogy a Szor­gos Kezek Játszó­terét megpályázzuk. A bodosi közbirtokosság felajánlotta a játszótér elkészítéséhez szükséges gömbfát, a református egy­ház pedig a pályázat lefuttatását, mivel más civil szervezet nincs a faluban. A dokumentáció határidőre elkészült.

Február 17-én értesültünk arról, hogy nyertünk. A jó hír után a szülőkkel közösen munkatervet állítottunk össze. Rövid két hónap alatt 17 közmunkanapot szerveztünk, amelyen sor került: a fa kivágására, betermelésére, kéregtelenítésére, a játéktér előkészítésére, a játékszerek megvásárlására, az alapvasazat bebetonozására, a főoszlopok felállítására, az iskolaudvar rendberakására, támfal építésére és a játékszerek felszerelésére.
Ilyen könnyen megvalósult az alapítvány által kiírt közösség­építés, mivel már számos alkalommal adódott példa ilyen jellegű összefogásra itt, az iskolában és óvodában, de ugyanez faluszinten is működik.
A szülők és pedagógusok között nagyon jó a kapcsolat, minden közmunkán együttes erővel, önfeláldozóan, fáradtságot nem ismerve végeztük el a kitűzött feladatokat. Eljöttek olyan falubeli emberek is, akik nem szülők és nagyszülők, de szívesen részt vettek a munkában. Ezt méltányoltuk, hiszen az iskola és az óvoda nem csak a jelenlegi szülők érdeke, hanem az egész faluközösségé. Így tudtuk felépíteni a Szorgos Kezek Játszóterét is. Április 30-án avattuk fel az óvoda és iskola udvarán. Az ünnepség a helyi pedagógusok köszöntőbeszédével kezdődött, ezt követte az óvodások és iskolások műsora. A meghívottak közül beszédet mondott a Háromszéki Közösségi Ala­pítvány részéről Bereczki Kinga ügyvezető igazgató, a Gaál Mózes-iskola részéről Máté Sándor aligazgató, a szülők nevében Bene­dek Csaba, valamint a református egyházköz­ség képviselője, Sándor István lelkész. Mindannyian méltatták a helyi pedagógusok és szülők közti jó kapcsolatot, a példaértékű összefogást, a Háromszéki Közösségi Alapítvány "kovász-munkáját", ami nélkül nem valósult volna meg a játszótér.
Hiábavaló lett volna azonban az összefogás, a pályázat kedvező elbírálása, ha nem akadnak önzetlen anyagi támogatóink. Ok­levéllel jutalmaztuk mindazokat, akik munkájukkal, adományukkal hozzájárultak a játszótér megvalósításához: Háromszéki Kö­zös­ségi Alapítvány, bodosi szülők közössége, bodosi Reformá­tus Egyház­község, helyi Közbir­tokos­ság, Orex Kft., Ex–For Kft., Fulconstruct Kft., Deák László, Grad Molnár-Deák János, And­rási Erika, Józsa József, Józsa Álmos, a baróti RMDSZ- és MPP-frakció.
Az avatás után a gyerekek birtokba vették játszóterüket, ezáltal régi álmuk vált valóra. Az ünnepséget szeretetvendégség zárta, melyre a bodosi asszonyok nagy része sütötte az ízletes, hagyományos fánkot.

Benedek Erzsébet Andrea, Bodos

Hozzászólások
Szavazás
Részt kíván-e venni a májusi európai parlamenti választásokon?eredmények
szavazatok száma 132
szavazógép
2011-05-06: Nyílttér - Bokor Gábor:

Elriasztó meghívó

Százlejes bankókat utánzó szórólapok lepték el a várost. Kiállításra hívnak, de a fogalmazás a magyar nyelv nyilvános meggyalázása. Sportcsarnok "Szabo Kati" – így kezdődik a meghívó. Nem tudom, ez hol található. Sepsiszent­györ­gyön Szabó Kati Sport­csarnok valóban létezik, talán erre gondolnak. Akár azt is írhatták volna, hogy Ecaterina Sabău – tornászcsillagunkat ezen a néven futtatták egykor, mikor magyar névvel Romá­niából nem lehetett eljutni világversenyekre.
2011-05-06: Nyílttér - :

A szégyenfoltot le kell törölni! (Visszajelzés)

A Háromszék április 11-i számában A zágoni legelővitákról címmel megjelent írás feszültségeket keltett a faluban – amellett, hogy becsületembe is gázolt. A szerző, Kelemen Gyula, bizonyítékok híján állította, hogy nekem, a polgármesternek tízezer lejt, 150 kg sajtot, ordát és 12 bárányt adott, hogy legelőbérlő maradhasson.