Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Erdélyi nagyasszonyokWass Ottilia

2011. június 9., csütörtök, Család

Gróf czegei Wass Ottilia, gróf Czegei Wass György és Gyulay Franciska grófnő lánya, Erdély egyik legrégibb családjából származott, melynek leg­ismertebb tagja az író Wass Albert. A korán árván maradt Ottilia Ko­lozsvár főterén lakott, házukban olyan jeles vendégek is megfor­dultak, mint Kemény Zsigmond, Kazinczy Ferenc. Így történt, hogy a 30 éves Kemény Zsigmond és a 14 éves Ottilia szerelemre lobbant, de mert a lány édesanyja ellenezte, a házasságból nem lett semmi.

Józsa Judit kisplasztikája
Fotó: Gedai Csaba

Ottilia klasszikus műveltséggel bírt, több nyelvet beszélt, s cegei birtokán magyar és német nyelven írt versei a korabeli lapokban jelentek meg. Bár számos kérője akadt, soha nem ment férjhez. Egy újabb szerelem: a nagy utazó, Rosti Pál iránt, annak korai halála miatt nem vezetett boldogsághoz. Így lett költészetének legmeghatározóbb eleme a beteljesületlen szerelem okozta fájdalom. Erős önkritikával írta verseiről, hogy "tűzbe velük, odavalók". Egy életen át támogatta az irodalmat, művészetet, híres volt jótékonyságáról. Fejedelmi adományt hagyott a tanulni vágyó református lányoknak, birtokát is erre az egyházra, könyvtárát pedig a szászvárosi Kún-kollégiumra hagyta. Műgyűjteménye, képeslapjai, levelezése, a Wass család levél- és dokumentumtára, valamint kolozsvári lakóháza az Erdélyi Múzeum Egyesületé lett. 1917-ben halt meg Kolozsváron.
A kisplasztikán kezében bőségszarut tartva jelenik meg. Portréját a kolozsvári leány-főgimnáziumban lévő fényképe alapján mintázta meg a kerámiaszobrász. A bőségszaruból kibuggyanó gyümölcsök, virágok a jótékonyságnak és a gazdagságnak a jelképei. Az erények mindenike jellemezte a nemzet közkincsét gyarapító mecénás költőnőt. A sors megtagadta tőle a személyes boldogságot, de tetteivel emberöltőket gyarapított és boldogított. Házsongárdi síremlékén a virágok soha nem hervadnak el.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 716
szavazógép
2011-06-09: Család - :

Felbomló családi értékek

A vallástól való tömeges elfordulás miatt felbomló családi értékek riasztó európai mértékére hívta fel a figyelmet vasárnap a horvát fővárosban, Zágrábban a pápa, aki egyben arra szólított fel, hogy törvényekkel segítsék a házaspárokat a gyerekek születésének vállalásában és a nevelés költségeiben.
2011-06-09: Család - :

A boldogság titka

A boldogság titka: csak a jóra emlékezni, a rosszat meg feledni – ezt a hangulatjavító receptet ajánlják amerikai kutatók. A San Franciscó-i Egyetem pszichológusai szerint a kellemes nosztal­giára hajlamosak elégedettebbek életükkel, mint azok, akik eltúlozzák múltbeli kudarcaikat, vagy/és túl sokat rágódnak rajtuk.