Elhalálozás

2007. november 10., szombat, Elhalálozás
Elhalálozás

Megtört szívvel értesítjük azokat, akik ismerték, hogy a legjobb feleség, édesanya, nagymama, testvér, sógornő, rokon és ismerős,

TATÁR GERGELYNÉ

RUZSA ZSUZSANNA

visszaadta lelkét Teremtőjének.

Szerettünk földi maradványait november 11-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Gyászoló családja

2504424

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kézdivásárhelyi

NAGY EDIT OLGA

életének 66. évében súlyos betegség után eltávozott szerettei köréből.

Temetése 2007. november 12-én, hétfőn 15 órakor lesz a kézdivásárhelyi református ravatalozóháztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

7249391

Megrendülten tudatjuk, hogy a nagyon szeretett feleség, édesanya, testvér, anyós, nagymama és dédnagymama,

TORRÓ GÉZÁNÉ

JAKOBOVITS

MAGDOLNA

életének 83. évében november 8-án csendesen nyugovóra tért.

Drága halottunk földi maradványait 2007. november 12-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés napján 13 órától.

E hirdetés gyászjelentőül is szolgál.

A gyászoló család

4201096

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, testvér, keresztmama, rokon és jó szomszéd, az uzoni

özv. DEÁK JÓZSEFNÉ

VÁNCSA MATILD

életének 69. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2007. november 11-én, vasárnap 14 órakor lesz a családi háztól.

A gyászoló család

4201100

Részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki Henning Edit tanárnőnek, osztozunk édesanyja elvesztése miatti fájdalmában.

A Székely Mikó Kollégium munkaközössége

4201095

Megemlékezés

Soha nem múló fájdalommal emlékezünk 2006. november 10-re, amikor drága jó gyermekünket, MOLNÁR ATTILÁT hirtelen elragadta a halál. Attila, nyugodj békében, emléked legyen áldott.

Gyászoló szüleid, özvegyed

és gyermekeid

H

Kegyelettel emlékezünk GÖDRI JÁNOSRA halálának tizedik évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékének. Pihenése legyen csendes.

Szerettei

4201060

Mély fájdalommal emlékezünk a málnási születésű sepsiszentgyörgyi NYÁGULY VIOLA IBIKÉRE, akit 12-én öt éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Jóska és szerettei

4201093

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 1941
szavazógép
2007-11-10: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Kortárs filmnapok
Sepsiszentgyörgyön a volt Művész moziban ma 17 órától Cristian Nemescu: California Dreamin’ (Vég nélküli, 2006-os román játékfilm), 20 órától Pálfi György: Taxidermia (2006-os magyar játékfilm).
2007-11-10: Magazin - x:

Ötvenéves a Trabant

Bogárhátúnak, mint a Volkswagen, aligha volt nevezhető, kicsit csúnyácska volt, egyszerű is, de autó, s a németek közül sokan nagyon szerették. Legalábbis az egykori NDK-ban, sőt, az akkori keleti blokk más országaiban is.