MementóDr. Szolga Ferenc

2011. december 21., szerda, Magazin

Ötvenöt évvel ezelőtt, 1956-ban hunyt el. A Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem ásványtan-földtani in­tézetének tanársegédje, majd pedig 73 éves koráig a Szé­kelykeresztúri Unitárius Gimnázium jeles tanára, igazgatója volt.

Vargyason született 1874. március 29-én. Nemesi család leszármazottjaként használhatta vargyasi előnevét. Az elemi és a baróti gazdasági népiskola elvégzése után a székelyudvarhelyi Állami Főreáliskolában érettségizett, tanári oklevelét és doktori diplomáját a kolozsvári egyetemen szerezte. A keresztúri gimnázium jeles tanáraként lett tagja a Magyar Természettudományi Társulatnak, a Földrajzi In­tézetnek, az EMKE-nek, az Unitárius Irodalmi Társulatnak, a köri Dávid Ferenc Egyletnek. Tisz­teletbeli megbízatásokat kapott egyházától. Út­törő munkájaként tartjuk számon doktori ér­tekezését, amely 1901-ben Ko­lozs­váron jelent meg nyomtatásban Adatok a Persá-nyi-hegység északi részének geo­lógiai és petrog­rá­fiai ismeretéhez címmel. Szá­mos tudományos és más jellegű dolgozatot közölt gimnáziumának ér­tesítőiben, a Székelykeresztúri és az Udvarhelyi Hír­adó, a Keresztény Magvető oldalain. Ásvány- és kőzetgyűjteményét a gimnázium, kéziratban lévő önéletírását és emlékét unokái őrzik. Síremlékét faragott kopja jelöli a timafalvi te­metőben.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2040
szavazógép
2011-12-21: Magazin - Kisgyörgy Zoltán:

Zárszó a filmnapokra

Világos volt négy napig a vetítővászon Sepsiszent­györgyön. A Lábas Ház és a Kónya Ádám Művelődési Ház adott otthont tucatnyi rövid- és portréfilm vetítésének.
2011-12-21: Magazin - Kisgyörgy Zoltán:

Dahlström Kálmán (Mementó)

Árkosi mesemondó, zenész, műkedvelő entomológus, asztalosmester, sokoldalú őstehetség, közéleti személyiség, az árkosi művelődési tár­saság névadója.