Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Háromszéki nagyasszonyokBáró Zágoni Szentkereszty Stefánia

2012. január 26., csütörtök, Család

A közjó érdekében kifejtett munkássága a székelyek nagyasszonya címre is feljogosítja. 1842. február 5-én született Ko­lozsvá­ron. Szü­lei gondos nevelésben ré­szesítették, Buda­pes­ten nyel­veket tanult és képzőművészeti ismereteket sajátított el, kivételes tehetséggel meg­áldott sze­mély volt.

Fiatalon megszervezte Zágon­ban a jótékony célú nőegyletet, korszerű óvodát hozott létre. 1872-től élete végéig Kéz­divásárhelyhez kötődött. A város polgársága felkarolta az általa megálmodott Er­zsébet árvaleánynevelő-intézet létesítését.
Stefánia 1886-tól a számára legkedvesebb helyet, az intézményt választotta otthonául. Itt oltárképeket, portrékat készített. Megfestette Tre­fort Ágoston (1817–1888) akadémikus, művelődés­politikus, közoktatási és vallásügyi miniszter nagy­méretű portréját (1885). Többek között az ő munkája a Szent Mihály-hegyi római katolikus templom főoltárának képe, amely védőszentjét, Szent Mihály arkangyalt ábrázolja (1899), de a gelencei katolikus nagytemplom Szent Antal-oltár fülkéjében Szent Ilona 2x1,5 méter méretű képe is.
1906. május 26-án, 64 éves korában hunyt el. Kí­vánsága szerint a nevelőintézet udvarára épült kápolnába temették. Ide helyezték el emléktábláját is. Az utódintézményben, a kézdivásárhelyi Kö­zösségi Szolgáltatási Köz­pontban őrzik a nagy­asszony portréját, a Bálint Olga igazgató által vezetett intézmény épületében pedig az alapítók emléktábláit. 2006. május 26-án az utód­intézmény és a Szentkereszty Stephanie Egyesület emléknapot rendezett a nagy­asszony halálának századik évfordulója alkalmából.
Nevét viseli a Szent­ke­reszty Stefánia Kórháza­lapítvány. Közre­műkö­désével 1991-ben helyreállították a nagyasszony nyugvóhelyét, a Szentkereszty-kápolnát, a kórház udvarán elhelyezték portrédomborművét (felvé­telünk), Vetró András alkotását, Lem­hény­ben pedig Szentkereszty-emlékszobát avattak.
2010-ben Kézdivásárhelyen emléknapot tartottak, amikor a bárónőt ábrázoló olajfestményt adományozott a temetkezési kápolnát gondozó utód­intézménynek Kosztándi Jenő helybeli festőművész.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint ki nyeri meg az idei elnökválasztást?

eredmények
szavazatok száma 739
szavazógép
2012-01-26: Család - :

Dúlaképzés Sepsiszentgyörgyön

"Engedni kell a testet, hogy kiengedje magából a babát. Ki kell szuszogni. Ki kell lélegezni. A félelem az, amitől fáj. A feszültség felfelé húzódik. Ha a félelmet, fájdalmat el tudja engedni a kismama, az ellazulás lefelé és kifelé engedi a babát.
2012-01-26: Család - Puskás Attila:

Kesudió és pisztácia (Amit eszel, az az orvosságod)

Sorozatunk befejező részeként két jelentős olajtartalmú gyümölcsöt mutatunk be, amelyek élelmiszerüzleteinkben is kaphatók. Fás szárú trópusi, illetve szub­trópusi növények, ma már termőhelyükön nagy területen termesztik, és jelentős bevételi forrásai az exportáló országoknak.