MementóGazda László

2012. március 28., szerda, Magazin

Zágonban született 1933-ban, és fél évtizede kísértük utolsó útjára. Geográfus volt a javából, geológiai földrajz szakos tanár. Mikós diákként már a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem földrajz–geológia szakán eljegyezte magát a középiskolás tanulók és földrajztanárok által kevésbé kedvelt gazdasági földrajzzal (1956).

Első tanulmánya Sepsi rajon történeti földrajzához címmel a Bolyai Tudományos Diákkörök Évkönyvében jelent meg. A Baróti Szabó Dávid Líceum tanáraként megvetette a líceum ásvány- és kőzettárának alapjait. Huszon­éves fejjel kezdeményezte a Romániai Földrajzi Társa­ság rajoni, majd megyei fiókjának létrehozását, melynek haláláig elnöke volt. Több mint két évtizedig a Mikes Kelemen Főgimnáziumban tanított. Tudományos, természetrajzi és honismereti expedíciókat szervezett diákjaival a Székelyföldön, öt nyáron át a csángók által lakott moldvai térségben. Az 1970-es évektől az Ojtoz és a Tatros közötti székelyes csángó falvakat, később a vranceai tájakon élő régies kultúrájú csángótelepüléseket, majd a Moldvai Szalánc­fürdő és Ónfalva, valamint a Bá­kó­tól délre fekvő, székelyes csángó nyelv­járást beszélő közösségeket, Szászkút–Klézse vidékét tanulmányozták. Ered­ményes terepmunkát végzett Pusztina térségében. A moldvai hatóságok meglehetős gyanakvással kísérték munkáját, olykor akadályozták. Eredményeit, jól dokumentált helytörténeti írásait a rendszerváltás után megjelent honismereti, érdekvédelmi és művelődési kiadványokban, 1990-től a Csángó Újság és a Moldvai Magyarság oldalain közölte. Megkezdte a csángó magyar közösségekről készített szintézisének megírását, mely azonban torzóban maradt. Tudományszervező, -népszerűsítő és kutatómunkája elismeréseként számos kitüntetés és diploma mellett halála évében Pro Urbe-díjjal jutalmazták. Néprajzi munkásságáról Pozsony Ferenc értekezett.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint bejut-e a Sepsi OSK labdarúgócsapata a felsőházi rájátszásba?eredmények
szavazatok száma 162
szavazógép
2012-03-28: Magazin - Józsa Lajos:

A tekézés (A sepsiszentgyörgyiek kedvenc játéka)

Városunkban 1824-ban több helyiségben lehetett kuglizni. Sokan tekintélyes pénzeket veszítettek, és a Huszárezred Kapitány­sága a katonarészen lévőknek megtiltotta, hogy szabad idejükben a csapszékekben található tekepályákon játsszanak. Levélben felkérték Háromszék adminisztrátorát, hogy a civil lakosságot is tiltsák ki a tekepályákról.
2012-03-28: Magazin - :

James Cameron tizenegyezer méter mélyen

James Cameron kanadai filmrendező lejutott hétfő hajnalban a 11 ezer méter mély Mariana-árok aljára. A Föld legmélyebb pontjára eddig egy alkalommal sikerült leérnie egy párosnak.