Hidvégi forgószél

2012. május 22., kedd, Riport
Megoszlanak a vélemények a köz­ségben a közeljövő alakulásáról. Nem annyira a pártok, mint inkább az azokhoz kapcsolódó személyek közötti emberi és családi viszonyok foglalkoztatják a lakosságot, mert mindenki a közigazgatás-politikai esélyeket latolgatja.
 • Készül az aszfaltszőnyeg
  Készül az aszfaltszőnyeg
 • A tanulólétszámmal nincsen gond
  A tanulólétszámmal nincsen gond
 • Új számítógépek a könyvtárban. A szerző felvételei
  Új számítógépek a könyvtárban. A szerző felvételei
 • Sala Pál: Önerőből hamarabb elkészült
  Sala Pál: Önerőből hamarabb elkészült
A június tizedikei választások előtti hangulat Hidvégen is érződött, s ahogyan azt egy helybeli mondta: eléggé vegyesek a szavazni készülők elképzelései. Örvendenek az emberek, mert megkezdték Hidvég minden utcájának aszfaltozását, megszabadulnak a sártól-portól. Egy-egy mellékutca leaszfaltozott része annyira keskeny, hogy két személygépkocsi nehezen tudja elkerülni egymás! – jegyezte meg valaki. – Így is jobb, mint a régi göröngyös, kavicsos – jött a válasz. A vélemények ütközése jellemezte az egyébként látszólag csendes település életét. Mihelyt azonban a község életéről-jövőjéről érdeklődtünk, visszafogottan ugyan, de megnyíltak az emberek.

Többségben a románok
Nem tűnik feleslegesnek rátekinteni a tavalyi népszámlálás ideiglenes adataira, miszerint Hid­vég és Nyáraspatak lakóinak száma 2258. Ebből 930 személy románnak, 635 magyar nemzetiségűnek és 690 cigánynak vallotta magát. Utóbbiak majdnem mind román anyanyelvűek. Ezek után elképzelhető, hogy a meglehetősen heterogén összetételű lakosság elvárásai az eljövendő köz­ségvezetés iránt szerteágazóak. Az egyre fogyó helyi magyarság a maga kisebbségi törekvéseinek útját keresné, a románság az elvárásaihoz szeretne szavazattöbbséget szerezni, míg a könnyebben manipulálhatónak tűnő, de etnikai kilétét nyíltan vállaló romaság a lehető legjobb és hihető ígéretek után fog igazodni, amelyek közül a szociális segélyek maximális juttatásától tenné függővé nem lebecsülendő lélekszámú közösségének szavazatait.
Akárcsak nyári viharban a forgószél, kavarogtak körülöttünk a hidvégiek legkülönbözőbb véleményei és ellenvéleményei. Ami biztos, az RMDSZ helyi szervezete Horváth Miklóst, az egy ciklussal ezelőtti polgármestert indítja a helyhatósági választásokon. Ale­xandru Cucu agrármérnök, a jelenlegi polgármester ismét jelöltette magát a Szociál-Liberális Szövet­ség színeiben. Két új párt indít még jelöltet: a Polgári Szövetség Pártja Adrian Făţant és a Dan Diaconescu Néppárt Petru Cons­tantint.

Tartoznak az egyháznak
A hidvégi magyarság zöme református vallású, és természetes, hogy egyháza köré tömörül. Nagy János lelkipásztort a gyülekezeti élet mellett az egyházi vagyon visszaszerzésének végkifejlete is foglalkoztatja.
– Az egyház az egykori iskola épületeit és az azokhoz tartozó területet hivatalosan visszakapta – tájékoztatott a lelkész –, de a helyi önkormányzat ötödik éve tartozik annak használati bérével. Ezt per útján próbáltuk visszaszerezni, amit a táblabíróságon megnyertünk. A községvezetés a döntést megfellebbezte a legfelsőbb törvényszéken, ügyvédünk információi szerint megnyertük az ügyet, de erről eddig hivatalos értesítést nem kaptunk.
Tampa Nicoleta,az iskola igazgatója szerint "vég nélkülinek tűnő huzavona az egész. Készek lettünk volna megvásárolni az épületeket, de az egyház nem mondott le róla. Ha a válság nem jön közbe, eddig felépült volna a nyolc tantermes, új iskola!"

Változó falukép
Látogatásunk idején valóságos munkatelep volt a falu. Az erőgépek megkezdték az utcahálózat felújítását és aszfaltozását. Vitat­hatatlan, hogy sokat változott a községközpont arculata: mélyítették a Falupatakának medrét, megmenekült a település a pusztító árvizektől, védőkorlátokat, pallókat és hidakat szereltek a vízfolyáshoz, parkosították a település központját.
– Mennyire állnak az ivóvíz- és a szennyvízhálózat kiépítésével? – kérdeztük Mariana Székely jogtanácsost.
– A fővezetékek, amit kormánypénzből fizettünk, már a földbe kerültek. Sajnos, az eredeti elképzelések nem váltak be, szinte hihetetlen, hogy a fúrt kutakban rossz az ivóvíz minősége, a magas ammóniák miatt nem felel meg az előírt elvárásoknak. Le kellett mondanunk a község környékének vizeiről, és Brassó megye fővezetékére fogunk rákapcsolódni Föld­várnál, amire már megszereztük a szükséges engedélyeket és jóváhagyásokat. Ezt a megoldást választottuk, s a tervezeteket is sikerült áthangolni erre a változatra. Állíthatjuk, hogy 2013-ban ivóvizet kap Hidvég. Hasonlóan állunk a szennyvízhálózat fővezetékével, amit szintén a földvári derítőállomáshoz fognak bekötni. Ezt még a 7-es kormányrendelet nyújtotta alapokból kezdtük meg.
– Hidvég a 3.22 integrált pályázatot is megnyerte.
– Az három részből áll. Az egyik két település utcahálózatának korszerűsítése és aszfaltozása. Nyáraspatakon még a bekötőút szélesítése van hátra, a hidvégi utcákon most dolgoznak. A másik szegmens a délutáni iskolai tevékenység bevezetése, amit a nyáraspataki kultúrotthon egyik helyiségében valósítunk meg. A munkálatokat megkezdték. Har­madikként népi viseletek beszerzésére nyertünk anyagiakat, amit a helybeli tánccsoport számára fogunk elkészíttetni.

Megújult a kultúrotthon
– Milyen a kultúrotthon állapota? – kérdeztük, mert tudtunk arról, hogy tavaly elkezdték felújítani.
– Neckermann! – felelték. – Szeretnénk tudni, hogy hol látott ön ilyen szépen rendbe tett falusi kultúrtermet a megyében.
Rászolgál a minősítésre, erről magunk is meggyőződtünk. Ka­lauzunk, Bálint Magdolna könyvtáros bemutatta a multifunkcionális épületet. A tágas nagyterem télen is használható és fűthető az oldalfalakra szerelt hősugárzókkal. Konyhát alakítottak ki, ahol minden felszerelés rendelkezésre áll, ha esküvőre, keresztelőre vagy éppen halotti torra kell asztalt teríteni. Az épületben klubhelyiség működik a fiatalok számára, itt kapott helyet a 3500 kötetes községi könyvtár, ahol már rendszeresen működik a Biblionet program.
– Gyakori látogatóink az iskolások, az internetről letöltött anyagok segítségével oldják meg a házi feladatot, gyakorolják az idegen nyelveket. Egyetemista látogatóink is vannak, tudományos dolgozatokat állítanak össze, itt nyomtatják ki – részletezte a könyvtáros.
Egyfajta lokálpatriotizmussal emlegették a falu szülöttével, a Magyarországon lakó Üstös Pállal való találkozást, akinek látogatására ismételten számítanak. A sportemberként ismert hidvégi Üstös Pál, aki itt járt iskolába, a múlt hónapban több mint százéves velocipéddel járta a magyar falvakat, s mint megtudtuk, a pedálozás mellett tartogat még meglepetéseket tarsolyában, újra bejárja a Tisza folyót. Ezúttal nem úszva és nem is futva, hanem egy velocipéddel, azaz egy "régi mintájú", nagy kerekű kerékpárral. A nem mindennapi járgánnyal április 27-én indult el Poroszlóról, és 1100 kilométert fog megtenni. A hidvégiek és a rokonság méltán büszke a fiatalemberre, a Tisza nagykövetére, ahogyan magyar földön nevezik. Üstös a szatmári béke megkötésének 300. évfordulóján nem a futást és a kerékpározást népszerűsítette, hanem a Rákóczi szabadságharc befejezése előtt tisztelgett, ami remek alkalmat adott arra, hogy a Rákóczi-év egyik legkiemelkedőbb eseményeként kerékpárral járja végig a szabadságharc legfontosabb helyszíneit. Nem volt kis vállalkozás – emlékeztek vissza hidvégiek – a 3100 kilométeres út, amelyről itthoni látogatásán is beszélt. Rodostóból indult barátaival, és Tarpán, Esze Tamás kuruc brigadéros szülőfalujában fejezte be a nemes túrát.

Ahová nem ért el a választások szele
Sala Pál unszolására megtekintettük a sportpályákat. A polgármesteri hivatal jegyzője hosszú évtizedek óta animátora a hidvégi sportmozgalomnak, a helyi Spar­ta­cus Sportklub Egyesület tevékeny­ségének, melynek elnöke Horváth Miklós, vezetőségi tagja Sala Lo­ránd sporttanár és Székely Károly. Elmondta, pályázati pénzalapokból épül a helyi nagyméretű sportbázis, amelyet bekerítettek, s tágas öltözője pirosban áll. A község tulajdonában lévő egyik belterületen azonban a községi tanács önerőből mini sportpályát alakíttatott a délután mozogni-sportolni szándékozó fiatalok-iskolások szá­mára. Látogatá­sunk idején éppen azon végezték az utolsó simításokat.
Hidvégi riportútjainkon a helybeli nyugdíjas öregotthonba is el szoktunk látogatni.
– No, itt aztán ki kire fog majd szavazni júniusban, azt jósolja meg, ha van arra tehetsége! – mondta sejtelmes mosollyal az otthon egyik, napon sütkérező lakója –, mert ide, hozzánk még nem ért el a választások szele. Georgeta Szé­kelytől, az otthon megbízott igazgatójától megtudtuk, hogy újabban a megyei jogvédelemhez tartozó egység 110 hellyel rendelkezik kizárólag Kovászna megyei lakosok számára, s hogy állandó jellegű az érdeklődés az otthon iránt, jelen pillanatban is mintegy tizenöt személy szerepel a várakozólistán. A volt Nemes grófi kastély régi épületének teljes felújítását tervezik, de mivel műemlék, az engedélyek-tervezetek beszerzése-elkészítése lassabban megy. Az épület belső részében végeztek csak nélkülözhetetlen apróbb javításokat.
Az otthonlakók zöme a májusi napfényben sütkérezett. Arcukon látni, üres az idős emberek élete, s a kintről érkező látogató a lehangoltság és a szánalom érzésével távozik.
Cikk megjelenési időpontja: 2012-05-22 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a kormány által kezdeményezett népszavazáson a család meghatározásáról?

eredmények
szavazatok száma 4
szavazógép
2012-05-22: Gazdakör - :

Hírlugas

Megoldanák a telekkönyvezést
Reformokat ígér Daniel Constantin, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium vezetője. "Ha eredményes mezőgazdaság és hatékony terület-összevonás megvalósítását szeretnénk, mindenekelőtt a földek telekkönyvezését kell minél hamarabb megoldani.
2012-05-22: Közélet - :

Engedmény a magyarságnak (Választási törvény)

A képviselőház jogi bizottsága elfogadta tegnap a választási törvény tervezetéhez benyújtott módosításokat, melyek enyhítenek az egyfordulós, tiszta egyéni választókerületes rendszer szigorán, több esélyt biztosítanak a magyarságnak a parlamentbe jutásra.