Háromszéki nagyasszonyokKamenyitzky Etelka

2012. június 7., csütörtök, Család

Az a háromszéki tollforgató nagyasszony, akinek túl sok jutott a viharos múlt század bajaiból. Tanár, hadi riporter az első világháború legborzalmasabb harcterein, író és szerkesztő, talpig magyar és magyar érzelmű asszony. Írói neve: Ádám Éva.

Lengyel származású családja a 17. század derekán már Csíkban, később Borszéken élt. A borszéki lignitbányából került a család az erdővidéki Köpecre, édesapja, Ka­me­nyitzky Benedek bányafelőr volt.
A boldog békeidőkben született, 1875-ben Baróton. Gyermek­évei Köpechez kötötték, a sepsiszentgyörgyi tanítóképző oklevelével lett az itt működő Női ipariskola kézimunkatanára. Balázs Béla költő, író és filmrendező, valamint a gyergyócsomafalvi Lázár István költő biztatására ő hozta létre és irányította a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Irodalmi Társaságot (1914).
A háborúban missziós hadifogoly-gondozóként működött. Le­ve­lezőkapcsolatot hozott létre a hadi özvegyekkel, árvákkal. Tu­dósítá­sait előbb a galíciai, majd az olasz frontról közölte a budapesti Ma­gyarság napilapban. Az 1916-os román betörés háromszéki és erdővidéki pusztításait a Hadak útján (Az Olt partjától a Piavéig) című kötetében írta meg (Buda­pest,1936). Munkatársa, majd szer­kesztője volt a Csonka-Magyar­országra emigrált székelyek 1936–1942 között Szegeden szerkesztett Hargitaváralja című folyóiratának. Ebben tájékoztatta az akkori magyar társadalmat a Romániához szakadt erdélyi magyarság helyzetéről.
Számottevő a szépirodalmi munkássága, részt vállalt a társadalmi és kulturális egyesületek munkájából, több írását őrzik a Széchényi Könyvtárban. Írói munkássága sem­miképpen sem illett a Kádár-korszak eszmevilágába, lapját betiltották, állás nélkül maradt, többet nem közölhetett, a Fehér megyei Kulcson tengette utolsó éveit. Lakóháza ott állt, ahol a Duna-part később beszakadt. Itt hunyt el 1958-ban. El­felejtett nyughelyét e sorok írója takarította ki a temetői bozótból 2004-ben. Sem Köpecen, sem Kulcson nem állítottak emléktáblát neki. Köpeci szülőháza még áll. Egyre halványuló emlékét a Marosvásárhelyen és Buka­restben élő távoli leszármazottak őrzik.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint bejut-e a Sepsi OSK labdarúgócsapata a felsőházi rájátszásba?eredmények
szavazatok száma 181
szavazógép
2012-06-07: Család - :

Gyermekeink

Beatrix, Csomakőrös. Albert Levente felvétele
2012-06-07: Család - Puskás Attila:

Vad és kerti kakukkfű (Erdő-mező ajándéka)

Egyike a vidékünkön legismertebb növényeknek, bár inkább vadcsombor néven tisztelik és gyűjtik ágvégi virágait. Igényesebb háziasszonyok gyakran használt fűszere. Mindenütt megél, a száraz, laza talajú gyepben, dűlők, utak mentén, fenyvesek tisztásain és kertjeinkben is a nemes, kerti faj. Neve a török-magyar eredetű, a virág színére utaló kékik szóból alakult át az ismertebb kakukk szóvá. Vagyis nevének nincs köze a madárhoz.