Őseimet keresem

2007. június 15., péntek, Nyílttér
Ükapámnak és leányának, karatnai Bodó Ilona dédanyámnak (férje mezőpaniti Bodó Mózes szászrégeni vizsgálóbíró volt) sírhelyét szeretném megkeresni.

Talán a kis bércen még a harang is áll, amelyet ükapám állított. Minden érdekel, ami ükapámmal és dédanyámmal kapcsolatos. Az anyakönyvek (tudomásom szerint) a gödei református eklézsia irattárában vannak (Hargita megye). Karatnai Bodó Károly ükapám édesapja Bodó János Küküllő megyei ügyvéd volt, 1848-ban Ádámoson lakott a román kerület mellett, Balázsfalvához közel. A balázsfalvi kinyilatkoztatással kapcsolatos ellenvéleménye miatt a románok kirabolták, és Erzsébetvárosban bebörtönözték. Innen Bem tábornok szabadította ki. 1850-ben ismeretlen és gyanús körülmények között holtan találták lova mellett. Gyermekeit, köztük Károly ükapámat a marosvécsi Kemény báróék nevelték. Itt lett udvarbíró, majd később Palota-Ilván postamester. Nővérének, karatnai Bodó Rózának a leszármazottai a Csomóss, Kelemen és Vaszkó kolozsvári családok. Tehát családom közeli rokonságban áll a Kelemen és az albisi Csomóss családokkal. Keresem ükapám János nevű fiának leszármazottait is, akikről ez ideig nem tudtam meg semmit. Reménykedve a segítségben, szívélyes üdvözlettel:

Bodó Kirchsteuer Attila

(e-mail: attila@bodo-de-karatna.de)

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1288
szavazógép
2007-06-15: Nyílttér - x:

Kárpótlás helyett kálvária (Szóvá tesszük)

Levélben fordult hozzánk olvasónk közérdekű ügyben, érdemes idézni az esetleírást. A hivatali szívtelenség iskolapéldája lehetne, a magyar hatóságoknak nem válik becsületére, hogy a kárpótlási ügyekben nincsenek tekintettel a szóba jöhető kérvényezők életkorára és a kisebbségi létkörülmények megannyi csapdájára, mikor valamit úgymond nyújtani akarnak. (b. kovács)
2007-06-15: Nyílttér - Forró Eszter:

Nézőtéri zsörtölődés

Nagyon vártam Jordán Tamás és Sebő Ferenc előadóestjét. Rendkívüli élményre készültem, nem is csalódtam bennük. Csak a szentgyörgyi tévések jólneveltségét kifogásoltam.