Márton Áron-szobor SepsiszentgyörgyönÖrökségünk a hithez való ragaszkodás

2012. október 29., hétfő, Közélet

„Hitünk parancsa, hogy a templomon kívül az életben is testvérek maradjunk, egymás sorsa iránt érdeklődjünk, és egymás terhét kölcsönös megértésben hordozzuk” – Márton Áron püs­pök utolsó körlevelében megfogalmazott kérését szombaton a Sepsi­szent­györgyön avatott szobra leleplezése előtt László Károly szín­művész idézte, mondván: ez egyben üzenet s útravaló is mindennapjainkra, nem csak a hit évében, de életünk minden órájában.

  • Albert Levente felvétele
    Albert Levente felvétele

A szoborállítással – melyre a belvárosi katolikus templom felszentelésének száztizedik évfordulóján került sor – az egyházközség régi álma valósult meg – ismerte el Szabó Lajos kanonok, arra kérve a hála­adó szentmisét celebráló Jakubinyi György érse­ket: „imádkozzék velünk és értünk, hogy egyházközségünk Szent József oltalma alatt megmaradjon, fejlődjék, s az Isten útján tovább tudjon haladni”.
  Zsúfolásig telt a szombat délelőtti ünnepi misén a Szent József-templom, melynek története kapcsán Jakubinyi György érsek hangsúlyozta: amióta a magyarok bejöttek Erdélybe, a tizenharmadik században már feljegyezték, hogy Sepsiszentgyörgynek temploma volt. Emlékeztetett: Isten mindenhol jelen van, de ugyanakkor léteznek olyan helyek, ahol érezteti jelenlétét, segítségét. Szent Pál tanításából idézte: ti vagytok ez a templom, a Szentlélek temp­loma a megkeresztelt ember.
A huszadik század legnagyobb erdélyi magyar embere – így jellemezte az érsek Márton Áront megemlékezésében – nemcsak az élet szentsége, szenvedései miatt, hanem emberi nagy­ságában is, hiszen mindig hű volt papi hivatásához, katolikus egyházához, a szentatyához és népéhez. Felidézte: 1920 őszétől töretlenül haladt a papi hivatás útján, mindhalálig maradéktalanul teljesítve azt. Nem ismert semmiféle emberi félelmet, nyíltan tiltakozott a zsidók deportálása, a kommunizmus ellen, mert számára minden totalitárius rendszer egy tőről fakadt, s mert számára csak az igaz egyház, Krisztus egyháza létezett. „Akit nem kímélt a szenvedés, s aki nem k­ímélte magát a munkától: ez volt és ez marad számunkra Márton püspök” – összegzett megemlékezésé­ben Ja­kubinyi György.
A déli harangszóra több százan gyűltek össze a templom kertjében a nagy püspök szobra körül. Szabó Lajos kanonok köszönetet mondva az alkotást megálmodó Vargha Mihály munkájáért, a támogatók adományaiért, Márton Áron ma is időszerű üzenetét elevenítette fel: „Elsősorban a hitet akartam megerősíteni lelketekben, és a hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül. Keresztény és emberi életünk alapja a hit és ugyanakkor számunkra őseinktől való drága örökség.”
Egy közösségnek mindig jó iránytűre, jó példákra van szüksége ahhoz, hogy a he­lyes úton maradhasson, ezekből erőt meríthessen a nehéz időkben, s olyan példák kellenek, melyek helytállásra, kitartásra sarkallnak – fogalmazott be­szé­dében Antal Árpád polgármester. Úgy értékelte: kevesen vannak azok, akik Márton Áron püspökhöz hasonlóan a nyugodt élet helyett az önfeláldozást, a meg nem alkuvást választották. Ő azon ritka emberek közé tartozott, akik inkább vállalták az üldöztetést, a meghurcolást, mintsem elárulják a közösség ügyét, az erdélyi magyarság ügyét. „Márton Áronnak szobrot állítani a legke­vesebb, amit adhatunk, és a legtöbb az, hogy méltó utódokként azon dolgozunk, hogy az önfeláldozása ne bizonyuljon hiábavalónak” – hangsúlyozta a városvezető.
Márton Áron ülőszobrá­nak leleplezése után Jakubinyi György érsek mondott áldást, a bensőséges ünnepség pedig koszorúzással, a magyar és a székely himnusz eléneklésé­vel zárult.

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Hol tervez nyaralni idén?

eredmények
szavazatok száma 311
szavazógép
2012-10-29: Máról holnapra - Simó Erzsébet:

Régió – a nemzetállam riválisa

Nagy és távlatos, bár ezer akadállyal szembenéző tervnek tetszett az Európai Egyesült Államok létrehozása, s első perctől kezdve érződött, hogy a nemzetállamok uniója elé ezer akadály gördülhet, míg a gazdasági-financiális béke tartott, a terv haladt a maga útján.
2012-10-29: Közélet - :

Az EMNP jelöltjei

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 39 képviselőjelölttel és 40 szenátorjelölttel vesz részt a decemberi romániai parlamenti választásokon – jelentették be a párt vezetői a Kolozsvári nyilatkozat 20. évfordulója alkalmából tartott konferencia utáni sajtótájékoztatón.