Mi, hol, mikor?

2013. március 21., csütörtök, Mi, hol, mikor?

Színház
* A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Neil LaBute Valami csaj(ok) című előadását a kamarateremben (rendező: Radu Ale­xandru Nica) ma 18 órától (diákbérlet) és pénteken 18 órától mutatja be.

* Kézdivásárhelyen a Vigadóban pénteken a Csíki Játékszín vendégszerepel: 10 és 12 órától Budaházi Attila Tűzmadár – mesejáték orosz népmese nyomán című előadása látható.


Sepsiszentgyörgyi kulturális nyílt napok
A pénteki program: 9–13 óráig kenyérsütés a Park vendéglő kemencéjénél (előjegyzés alapján); Kovászna Megye Művelődési Központjában könyvvásár (saját kiadványai 15 százalékos kedvezménnyel vásárolhatóak meg: Kakas Zoltán: Háromszéki írott tojások – 68 lej, Kúriák földje –  Háromszék – 58 lej, Gyermekszemmel Benedek Elek 36 meséje – 85 lej, Barangolás Háromszéken – román és angol nyelvű kiadás – 85 lej); 9–18 óráig a Székely Nem­zeti Múzeumban: Bronzkori népek és vizigótok Székelyud­varhely határában – régészeti kiállítás, Textildíszítés bronz- és népvándorlás-kori motívumokkal – múzeumpedagógiai foglalkozás gyermekeknek; 10–11 óráig a Lábas Házban tárlatvezetés Sánta Csaba és Kuti Botond képzőművész Szobrászat és Festészet című kiállításán, valamint a multimédiás várostörténeti kiállításon; 10–18 óráig Fordított nap a Bod Péter Megyei Könyvtárban: kiszolgálás a város ismert személyiségei és a könyvtár hűséges olvasói segítségével, 12 órakor (valamint 16 és 18 órakor) a Bod Péter Megyei Könyvtár bemutatása, játszóház és közös olvasás a gyermekkönyvtárban; 13–15 óráig a Keleti-Kárpátok Múzeumában hagyományos európai játékok: Mölk ky, finn ügyességi játék; 16 órakor a Magma Kortárs Művészeti kiállítótérben vetített képes előadás: Visszatekintés az elmúlt három évre; 16 órától a Míves Házban a fazekasmesterség és a hagyományos tojásírás bemutatása; 16–19 óráig a színházi büfében Egy tea a kedvenc színészemmel: találkozás és beszélgetés Pálffy Tiborral és Kolcsár Józseffel, a Tamási Áron Színház színművészeivel (előjegyzés alapján); 17 órakor a Kónya Ádám Művelődési Házban Virágok – a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművész-szövetség tagjai közös tárlatának megnyitója; a Bod Péter Megyei Könyvtárban Demeter Lajos vetített képes előadása: A Bod Péter Megyei Könyvtár és épületének története (19 órakor megismétlik); 18 órától a Kónya Ádám Művelődési Házban Lepsénynél még megvolt – a Visky Árpád Szín­játszó-társulat előadása; a Tribel vendéglőben Henning János fotókiállítása: Sepsi-SIC portrék; 19 órától a Tein Tea­házban az első erdélyi kortárs hangoskönyv-antológia bemutatója – az első kiadás novelláiból B. Szabó Zsolt olvas fel, részt vesz az antológiában szereplő Sza­bó Róbert Csaba író; 19.30 órától a Bod Péter Megyei Könyv­tárban Rendhagyó versóra a könyvtár munkatársaival; 20.30 órakor a Bod Péter Megyei Könyvtárban: Mr. Bean a könyvtárban – filmvetítés; 21 órától a Bod Péter Megyei Könyv­tárban könyvcsomagokat sorsolnak ki a könyvtár látogatói között, akik aznap ott jártak; a Huhuu Alkotóházban a Mag­ma Kortárs Művészeti Kiállítótér születésnapja – Flacc­Loss­Less Party; a színházi új stúdióban táncház a Három­szék Táncegyüttes szervezésében, 21.30 órától a Di Stefa­no bárban Jam session Mircea Tiberiannal és Liviu Butoi-jal.
A szervezők felhívják a figyelmet, hogy bizonyos prog­rampontokra szükséges az előzetes bejelentkezés, ezt a fentiekben jeleztük. Az előjegyzéses programokra a kultura@sepsi.ro e-mail címen vagy telefonon lehet bejelentkezni: 0267 312 000, 0754 548 142 (9–20 óráig). A részle­tes mai programot tegnapi lapszámunkban közöltük.


Bábszínház
A sepsiszentgyörgyi Cim­borák Bábszínház Jani­kovszky Éva Kire ütött ez a gyerek? című kamaszmonológját ma 17 órától a Báb­színház világnapja alkalmából játssza. Rendező: Nagy-Kopeczky Kálmán.


Zene
A sepsiszentgyörgyi Szé­kely Nemzeti Múzeum Bar­tók Termében ma 18 órától Tavaszköszöntő hangverseny. Fellépnek: a pszichológusok Pitypang vegyeskara, valamint a Plugor Sándor Művé­szeti Líceum hangszeres kamaraegyüttesei. Művészeti vezető: Sebestyén Lajos.


Könyvbemutató
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharctól az 1989-es rendszerváltásig Sylvester Lajos könyveivel című sorozat részeként ma 17 órától Kéz­divásárhelyen az Incze László Céhtörténeti Múzeumban a tavaly megjelent, Történette­ker­csek az idő toronygombjában – Gábor Áron emlékezete című kötetet, valamint a szerző korábbi könyveit mutatja be, és az író munkásságát méltatja Kisgyörgy Tamás, a Charta Kiadó vezetője és Váry O. Péter.


Kiállítás
A Barabás Zsombor Há­romszéki Népművészeti Egye­sület tagjainak hagyományos húsvéti kiállítása és vására pénteken 17 órakor nyílik a kézdivásárhelyi Vigadó kistermében.


Rádió
A Marosvásárhelyi Rádió ma 10.15 órakor kezdődő, Miben segíthetünk? című mű­sorának témája: Sepsi­szent­györgy, Székelyföld Kultu­rális Fővárosa és a ma kez­dődő Kul­turális nyílt napok. Meghívott Knop Ildikó, a sepsiszentgyörgyi városimázs-iro­da munkatársa. A műsor alatt a hallgatók is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe a 0265 222 022-es telefonon, kér­dezhetnek sms-ben a 0740 274 165-ös számon, vagy a műsor előtt a mibensegithetunk@.ro címen e-mailben. Műsorvezető: Agya­gási Levente.


Hitvilág
* A sepsiszentgyörgyi Állo­más negyedi Szent Be­nedek-templom búcsúját ma 18 órakor tartják a sepsi-barcasági kerület papjainak rész­vételével. Ünnepi szónoki beszédet mond Sávai János atya, a szegedi teológia nyugalmazott professzora.
* A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban ma 19 órától Taizé-találkozót tartanak, ahová elvárnak minden érdeklődőt. A nyári franciaországi zarándoklatra is most lehet jelentkezni.


Kékfény
Gyors intézkedés. Teg­nap reggel fél kilenckor a bűnügyi nyomozók és a sepsiszéki rendőrök közös akciója során elkapták T. B. (23) és B. I. (28) oltszemi, valamint C. M. (20) zaláni lakost rögtön azután, hogy 25,2 kg rézdrótot adtak le egy sepsiszentgyörgyi felvásárlónál. Mint kiderült, a huzal a Rom­telecom Kőröspatak község területén levágott telefonkábeléből származik. A lopást a rendőrségi tájékoztató kiadásának időpontjáig még senki nem jelentette be. A színesfém eladásából származó 402 lejt elkobozták.
Letartóztatás. Kedden a kovásznai rendőrök azonosították P. I. (50) helybeli lakost, akinek a nevére a kézdivásárhelyi bíróság lopásért kirótt börtönbüntetés letöltésére adott ki parancsot. Az elítéltet ideiglenesen a megyei rendőrség fogdájába zárták.
Lopások. A zabolai és a nagyborosnyói rendőrök közös munkája eredményeként hétfőn elkapták azokat, akik március 12-re virradó éjjel egy szörcsei gazda portjáról négy tyúkot loptak el. K. L. (19) szörcsei, D. V. (25), R. L. (16), ifj. R. J. (30) és R. S. (24) csomakőrösi lakosok beis­mer­ték tettüket. * Hét­főn je­lentkezett a nagyajtai rendőrségen egy 19 éves szárazajtai lakos, és elmondta, hogy már­cius 9-re virradó éjjel, amíg ő bent tartózkodott egy középajtai bárban, valaki levette a bőrhámot a bár előtt álló szekeréhez fogott lováról. A tettest keresik. (Rendőrségi tájékoztató)


Röviden
Előadás. Az árkosi köz­ségháza nagytermében ma 19 órától Zajzoni Rab István életéről és munkásságáról tart előadást Bencze Mihály. Köz­reműködik az árkosi Régeni Áron Dalárda Márk Attila karnagy vezényletével.
Meseklub a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban ma 15–16 óráig óvodásoknak, 16–17 óráig elemi iskolásoknak: meseolvasás, meseillusztráció készítése, drámajátékok.
Varázskuckó. A Bod Péter Megyei Könyvtár gyermekrészlegén csütörtökön 16.30 órától húsvétváró meseolvasásra, foglalkozásokra várják a gyermekeket.
Mozgásművészet. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Ala­pítvány Olt utca 1. szám alatti Táncstúdiójában ma 17 órától ovitánc (táncgimnasztika óvo­dásoknak és kisiskolásoknak), 19 órától body-art alakformáló mozgás hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774.
Tojásírás. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban a Guzsalyas Alapítvány szervezésében ma 17.30–19.30 óráig hagyományos tojásírás gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek (kérik a foglal­kozáson részt vevőket, vi­gye­nek magukkal kifújt vagy főtt tojást).
Torna. Az Ida Aerobic mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobik I–IV. osztályosok­nak, 19 órától step-aerobik. Telefon: 0722 243 234.
Fénykör. A sepsiszentgyörgyi Református Kollé­gium konviktusában a testi-lelki-szellemi egészségmeg­őrző klub meghívottja Bernád Ilona szülésznő, természetgyógyász, aki a gyermekáldásról tart előadást ma 18 órától A természetes szülés néphagyományunkban – amit minden jövendőbeli kisma­mának tudni kell! címmel.
Kezdő internetezők klub­ja. A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban pénteken 10–11 óráig internethasználati útmutató vehető igény­be. Kérik az érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat előre jelezzék a 0267 363 018-as telefonon.
Pályázati tájékoztató. Az ALUTUS Regio Egyesület munkatársai a LEADER-prog­ram keretében kiírt vidékfejlesztési pályázati lehetősé­geket, intézkedéseket ismertetik az érdeklődőkkel pénteken 10 órától Gidófalván a községháza tanácstermében.

Hozzászólások
Szavazás
Ön beoltatta-e magát koronavírus ellen?
eredmények
szavazatok száma 2637
szavazógép
2013-03-20: Világfigyelő - Farkas Réka:

Röviden

Törvény szavatolja a rezsicsökkentést
A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat elfogadása biztosítani fogja a díjcsökkentések megvalósulását – nyilatkozta Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője.
2013-03-21: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Köszönetnyilvánítás
Megrendülten mondunk köszönetet mindazoknak, akik a hirtelen, 42 évesen eltávozott maksai BÉNI ATTILA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak, és a nehéz napokban mellettünk álltak, segítettek.
Bánatos szívű szülei, három testvére és azok családja
4264815