Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Gyermekek a színpadonJátékra hangolva

2013. április 27., szombat, Közélet

Hetedik alkalommal szerveztek a városünnephez csatolt gyermekszínjátszó-találkozót a sepsiszentgyörgyi Váradi József-iskolában; a kezdetben még csak iskolai, majd megyei szintű rendezvény három éve országos seregszemlévé nőtte ki magát, amelyre két megyében már előválogatást is tartottak, Háromszéken összesen 17 csapatból.
 

  • Albert Levente felvétele
    Albert Levente felvétele

A valamikor puszta játszi kedvből született színházasdit az oktatási minisztérium hivatalos programjai közé emelte, és különösen örvendetes, hogy az idén legjobbnak ítéltek között szórványból érkezett és falusi diákcsoportok is vannak. A tegnap és tegnapelőtt fellépő hat-hat csoport már meglehetős biztonsággal állt az igen kritikus közönség (nagyrészt saját korosztályuk) elé, a mércét pedig olyan magasra emelték, hogy a – zömmel pedagógusokból álló, egy színész és egy diák által is támogatott – zsűrinek ugyancsak nehezére esett a rangsorolás. Főként az I–IV. osztályosok között, ahol végül minden díjat megosztottak. Első helyen a szászrégeni szórványból érkezett magyar harmadikosok és a csíkszentmártoni negyedikesek végeztek, előbbiek Az aranyalmafa történetével, utób­biak a Főzzünk kalamászt játékkal; második a házigazda intézmény III. D. osztálya lett a Zenebonával (képünkön), illetve a torjai Kicsi Antal-iskola másodikosai A becsületes tolvaj Marci népmese-feldolgozással. Harmadik díjat a székelyudvarhelyi Tamási Áron Líceum másodikosai nyertek Sün Balázs, illetve a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum harmadikosai Ludas Matyi színpadra állításával. A nagy meglepetés az V–VIII. osztályosok közül került ki: az idén először részt vevő gyergyószentmiklósi Fogarasy Mi­hály-iskola tanítványai Tizen­valamennyi című jelenetükkel elsők lettek, másodikok a váradisok Arany Jánosnak A fülemüléjével; harmadik díjat kettőt osztottak, a szászrégeniek Érett­ségije és a magyardécseiek (Beszterce-Naszód megye) Lu­das Matyija számára. Di­csé­retet Lázár Ervin mesealakjainak megszemélyesítői, azazhogy a brassói Áprily Lajos Kollégium Ezek a mai gyerekek s Dömdödöm, illetve a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum Vacs­ka­mati, a világméretű nagy egye­temes csaló című történetek érdemeltek, és különdíjjal jutalmazták a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás-iskola ráadásként bemutatott Pa­dok a parkban előadását. A főszervező Péter Kinga tanítónő elmondta: látványos elő­relépést tapasztalnak, már nem csupán jól-rosszul betanult szövegekkel állnak ki a gyermekek, hanem zenélnek, énekelnek, a nagyobbak pedig a technikát is bevetik, hogy kihozzák magukból a legtöbbet. Egymástól is tanul­nak, ellesnek ezt-azt, és persze szórakoznak is, hiszen a táncház – a felnőttek számára pedig a szakmai eszmecsere – idén sem maradt el. Új barátságok is köttettek, régebbiek pedig megerősíttettek, a helyi cégek jóvoltából átadott csomagok és nyalánkságok mellett ez az igazi ajándék.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 435
szavazógép
2013-04-27: Közélet - :

Tehetséggondozás Székelyföldön

A szervezett tehetséggondozás székelyföldi intézményét hozta létre egy pedagógusokból, vállalkozókból, civil szervezeti vezetőkből álló csoport.
2013-04-27: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Vásári vendéglátók górcső alatt

Csendőrök is kísérték a megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági hivatal két csapatát – tegnap délelőtt a Szent György-napi vásárban tartottak ellenőrzést.