Közös érdekek a mezőgazdaságban

2013. április 30., kedd, Gazdakör

A székelyföldi megyék önkormányzatainak képviselői, agrárintézmények küldöttei mellett jeles magyarországi meghívottak is részt vettek szombaton a III. Székelyföldi Agrárinnovációs Fórumon. Az elhangzott beszédekből határozottan kitűnt: Székelyföld kéri Magyarország támogatását a helyi agrárproblémák megoldásában. Másrészről az anyaországiak is kijelentették: érdekeik fűződnek a Székelyföldhöz, van lehetőség a kölcsönösen előnyös együttműködésre e területen. A rendezvénynek az illyefalvi KIDA Központ adott helyet, a szervezést a LAM Alapítvány, Kovászna Megye Tanácsa és az AgroSic Egyesület vállalta.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

 

Főtiszteletű Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke nyitotta meg a III. Székelyföldi Agrár­innovációs Fórumot, hangsúlyozva az eltartó föld, erdő isteni adottságához való megfelelő viszonyulás fontosságát. A föld a lét alapja, erre kell alapozni a hosszú távú terveket – mondta. Tamás Sándor megyeitanács-elnök új elképzelést vázolt: a szülőföld védelmében, az erdőtulajdon helyi kézben való megőrzése érdekében székelyföldi erdőalap létesítésére lenne szükség. A vidéki lakosság egyre elöregedik, a városon élő fiatalok nem foglalkoznak az ősi örökséggel, így az erdőket külföldi vagy szomszédos megyékből érkező befektetők vásárolják fel – húzta meg a vészharangot. A zöld arany idegen kézbe kerülését lenne hivatott meggátolni az erdőalap, ám ehhez számottevő politikai és anyagi támogatás szükségeltetik. Fel kell vásárolni az eladó erdőket, gazdálkodni kell velük. Szakmai és politikai kérdés ez – mondta Tamás Sándor. A magyarországi agráriummal való együtt­működés alappilléreként emlegette a Székelyföldi Agráripari Parkot a tanácselnök. A Szépmezőn megvalósítható létesítmény biztos piacot, kiszámítható jövőt jelenthetne a gazdáknak. Ma­gyar­ország érdeke agrárpiacának kiterjesztése, a magyar mintára megvalósítható agráripari park bázisként is szolgálhatna, segíthetné a magyar piac kitörését Moldova, Ukrajna, Fehér­oroszország felé, erre épülhetnének rá a székelyföldi termelők is – mondta Tamás Sándor.
Gondolatát folytatta dr. Budai Gyula magyar parlamenti államtitkár, hangsúlyozva, Magyarország második legnagyobb agrárexporti célpontja Ro­mánia. A közös ügy érdekében az uniós fórumokon is közösen kell fellépni. Közös magyar–román érdek lehet kisgazdaságok plusztámogatásokkal való segítése, a fiatal gazdák támogatása. Magyar­országon megfelelően képzett a fiatal gazdák többsége, de nincs támogatás, mellyel elkezdhetnék a gazdálkodást – mondta dr. Budai. Habár léteznek közös érdekek, megvalósítható lehetőségek, az együttműködés hiányos, főként a magas szintű kapcsolatok terén, melyeknek alsóbb szintekre kellene levetítődniük – hívta fel a figyelmet az államtitkár.
Jakab István, a Magyarországi Gazdák Országos Szövetségének (Ma­gosz) elnöke az összefogás fontosságát hangsúlyozta. Tabuk nélküli, egyenes párbeszédre van szükség, hiszen kiérzik a cselekvési kényszer. Az uniós szabadpiac környezetében nemzeti összefogásra van szükség, mely akár Kárpát-medencei szinten is megvalósulhat. Egyetlen lehetőség az egységes stratégia mentén való haladás, javítani kell a versenyképességet, meg kell szervezni a piacokat – jelentette ki a Magosz-elnök.
Borboly Csaba Hargita megye agrárszférájának helyzetét ismertette. Mint kiderült, szövetkezés terén megelőzik Három­széket. Működik a Nagy-Küküllő Mezőgaz­dasági Szövetkezet tejfeldolgozója, Zete­lakán, Farkaslakán gyümölcsfeldolgozókat létesítettek. Ebben van autonómia Székely­földön – jelentette ki –, hiszen szabadon lehet gazdálkodni a föld- és erdőtulajdonokkal, a döntéseket helyben, és nem Bukarestben lehet meghozni. Ám közös fellépésre van szükség – jelezte.
Kovászna megye mezőgazdaságáról Könczei Csaba agárigazgató szólt, rámutatva az ágazat fejlesztési lehetőségeire. Tóth Katalin helyettes államtitkár Magyarország Vi­dékfejlesz­tési Minisz­tériumának székelyföldi együttműködési javaslatait ismertette. Az AgroSic egyesületet ifj. Orbán Miklós ügyvezető elnök mutatta be, a LAM Alapítványt Klárik Attila igazgató. A közös ebéd után a résztvevők a LAM mintafarmját látogatták meg.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint milyen lesz a járvány negyedik hulláma?eredmények
szavazatok száma 846
szavazógép
2013-04-30: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Kolomp cseng az Avason

Szent György napján már le lehetett húzni a cipőt-bakancsot, mert a régiek kedveltek mezítlábaskodni – mondták a zalániak. Most még a cigányok sem járnak sehol mezítláb. Megváltozott a világ, nekik is sportcipő a lábukon. Szent György napja fontos esemény a falu és a falusi ember számára, mert ekkor hajtják ki a jószágot a legelőre: s ez az életet jelenti. S ebben évszázadok óta nem változott semmi.
 
2013-04-30: Gazdakör - Bokor Gábor:

Sokan eleshetnek a támogatástól

Kieshetnek a területalapú támogatásra jogosult gazdák köréből azok, akik kevesebb mint másfél hektárt művelnek meg. A kormány tervezete szerint a jövőben csak azok kaphatnak támogatást, akik 1,5 hektárnál nagyobb birtokon dolgoznak, ugyanakkor a parcellák minimális nagyságát illetően is szigorítanának.