Mi, hol, mikor?

2013. május 22., szerda, Mi, hol, mikor?

Tánc
* A Háromszék Tánc­együttes A tékozló fiú című előadása ma 19 órától tekinthető meg a Tamási Áron Szín­ház új stúdiójában. Rendező-koreográfus Ivácson László.

* A kovásznai Városi Művelődési Ház szabadtéri színpadán szombaton 10.30 órakor a kovásznai Gyerekek Klubja szervezésében XIV. alkalommal kerül sor a Kovásznai források nevű országos néptáncversenyre. A rendezvény a résztvevők felvonulásával kezdődik, amelyet ünnepélyes megnyitó követ, majd bemutatkoznak az ország hét megyéjéből – Hargita, Brassó, Vrancea, Prahova, Iaşi, Olt, Brăila és Kovászna – érkezett tánccsoportok. A táncosok három kategóriában: I–IV., V–VIII. és IX–XII. osztályos korcsoportokban versenyeznek.


Színház
A kézdivásárhelyi Városi Színházban az M Stúdió holnap 19 óráról Othello és hőn szeretett Desdemonája (tragikomédia krízis idejére) című darabot játssza (rendező: Mihai Măniuţiu).


Kiállítás
A sepsiszentgyörgyi Lábas Házban ma 18 órától retrospektív Mattis János-kiállítás nyílik, melyen jelen lesz a művész fia, Mattis-Teutsch Waldemar. A vendégeket Damokos Csaba, a Romániai Képzőművészek Szövetsége sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke köszönti, a tárlatot Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója nyitja meg és Bartha Zonga muzeológus méltatja.


Zene
* A sepsiszentgyörgyi Széna utcai evangélikus temp­lomban ma 19 órától tartják a Tavaszi Zenei Fesztivál záró hangversenyét. A Plugor Sándor Egye­sület által szervezett zenekari fesz­tiválon fellép a Plugor Sándor Mű­vészeti Líceum fúvószenekara, a Gyűszűvirág ré­gizene-együttes és a rézfúvós­kvintett. Művészeti vezető: Se­bestyén Lajos és Maksai József. Ezen a koncerten búcsúznak a végzős zenekari tagok is.
* A Székely Nemzeti Múzeum kertjében pénteken 20 órától fellép a Santa Diver budapesti alternatív zenekar. Zenéjük sok szempontból végletes: az egyik pillanatban gyönyörű dallamok sorozatát építi egymásra, majd effektek tömegével szabadít fel letaglózó erejű energiát.


Hitvilág
Zarándoklatot szerveznek Medjugorjéba a 24. ifjúsági fesztiválra, melyet július 30.–augusztus 7. között tartanak. Jelentkezni a 0740 314 713-as telefonon.


Jótékonysági előadás-sorozat
A Csákány Helga Katalin megsegítésére szervezett jótékonysági előadás-sorozat részeként pénteken 20 órától a Heveder zenekar koncertezik a Tamási Áron Színház új stúdiójában. Jegyek a Városi Kul­tu­rális Szervező­irodában kaphatók.


Filmvetítések
Szindbád. A sepsiszentgyörgyi Erzsébet park pavilonjában ma 21 órától Krúdy Gyula megfilmesített regényét, Huszárik Zoltán legendás alkotását, a Szindbádot lehet megtekinteni. Krúdy, Huszárik, Sára Sándor, Latinovits Zoltán Szindbádja képköltemény. Férfiszóló és női hangok zeneműve, az örök idő festménye, vizuális kompozíció tájakra, utcákra, szobákra, életre, halálra – ajánlja az 1971-ben készült filmet a szervező Huszárik filmklub és a MUKKK Kulturális és Ifjúsági Egye­sület. A vetítés része a Sepsiszentgyörgy, Székelyföld Kulturális Fővárosa programnak.
Pacepa. A kovásznai Városi Művelődési Házban ma 18 órakor a Fábián Ernő Népfőiskola szervezésében a Pacepa című dokumentumfilmet vetítik, jelen lesz M. Szabó Imre újságíró, Petőfi Sándor Sajtószabadság-díjjal kitüntetett rendező, dokumentumfilmes operatőr.


Konferencia
A Domokos Géza Egyesület Élettér és mozgástér címmel regionalizációs és nemzeti kisebbségügyi konferenciát szervez május 23–24-én Sepsiszent­györgyön a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben.  A holnapi program: 10.20–13.20 óráig a regionalizációs panelben tartanak előadást a következők szerint: önkormányzat szekció: Ta­más Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke; András Zoltán irodavezető, elemző csoport, Hargita Me­gye Tanácsa, Antal Árpád András, Sepsiszent­györgy polgármestere; társadalomtudomány-jog szekció: Tóth Norbert nemzetközi jogász, kutató, Nemzetpolitikai Ku­ta­tóintézet, Budapest; Bottlik Zsolt egyetemi adjunktus, ELTE Földrajztudományi Központ Regionális Tudo­mányi Tanszék, Budapest; társadalom-történelem-gazdaság szekció: Novák Zoltán Csaba történész, Román Akadémia Gheorghe Şincai Társadalomtudományi Kuta­tóintézet, Marosvásárhely; Csutak István regionalizá­ciós szakember, Csíkszere­da, az Európai Integrációs Minisztérium volt regionális-politikai államtitkára; Kolumbán Gábor oktató, Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Székely­udvar­hely, Hargita Megye Taná­csának volt elnöke.


Erzsébet-tábor
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében 2013 nyarán is 500 erdélyi – elsősorban szórványhelyzetben és nehéz anyagi körülmények között élő – gyermeknek és kísérő pedagógusaiknak biztosít táborozási lehetőséget két időszakban a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Táborban. Augusztus 11–17. között 200 gyermeket, augusztus 18–24. között 300 gyermeket fogadnak, akiknek táborozási szolgáltatást és teljes körű ellátást biztosítanak. A tábor időtartama hét nap, azaz hat éjszaka (érkezés vasárnap este, távozás szombat hajnalban). A pályázók csoportos utazási költségét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja. A csatlakozási pontokhoz való utazást minden csoportnak önállóan kell megoldania. A táboroztatási költségek önrésze tanulónként 20 lej. Az Erzsébet-táborban való részvétel feltételei: általános iskolás diákok tízfős csapatai jelentkezhetnek egy kísérőtanárral, a résztvevők mindenike a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, és augusztus 31-ig nem tölti be a 15. életévét; érvényes tanulói jogviszonnyal, magyarnyelv-tudással és a magyar nyelven történő iskolarendszerű/iskolarendszeren kívüli (alternatív) oktatásban igazoltan vesznek részt, vagy a magyarság, a magyar kultúra fenntartásában, megőrzésében (pl. néptánccsoporton, cserkészeten stb. keresztül) folyamatosan tevékenykednek; csoportonként legtöbb tízperces program megszervezése a táborban, melynek során bemutatják azt a magyarlakta területet, kisrégiót, ahonnan érkeztek; érvényes útlevél vagy személyi igazolvány; közjegyző előtt tett szülői felhatalmazás a határátlépéshez a csoport kísérő tanárának nevére; szülői nyilatkozat, melyben a szülő kijelenti, hogy gyermeke nem fertőző beteg; EU-s egészségügyi biztosítási kártya (ingyen kiváltható a megyei egészségpénztáraknál) vagy a táborozási időszakára érvényes magán/csoportos egészségügyi biztosítás. A pályázat erdélyi lebonyolítója a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a csoportok a megyei szervezeteknél,  illetve postán vagy személyesen nyújthatják be pályázatukat június 3-án 15 óráig (beérkezés határideje). Az RMPSZ megyei szervezetei június 5-ig a beérkezett pályázatok alapján kiválasztják a táborban részt vevő csoportokat, és e-mailben értesítik őket. Programkoordinátor Pál Kinga (e-mail: nkingu@yahoo.com, telefon: 0745 627 918).


Székely Akadémia
A Székely Akadémia programsorozatban Sántha Attila Hamisították-e a Csíki székely krónikát? (egy szöveg-összehasonlító vizsgálat eredményei) címmel tart előadást holnap 18 órától a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében. Házigazda Vargha Mihály múzeumigazgató. Az előadót bemutatja Kádár Gyula történész.


Röviden
Mozgásművészet. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti Táncstúdiójában ma társasági tánctanfolyam fiataloknak és felnőtteknek: 19 órától A-csoport, 20 órától B-csoport. Telefon: 0722 233 774.
Kézműves-foglalkozás. A Guzsalyas Alapítvány a sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17.30 órától nemezkészítő tanfolyamra vár fiatalokat, felnőtteket, 18 órától fazekastanfolyam fiataloknak, felnőtteknek.
Torna. Az Ida Aerobic mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik, 9 órától nyugdíjastorna, 18 órától aerobik V–VIII. osztályosoknak, 19 órá­tól felnőtteknek, 20 órától a haladó diákcsoportnak. Te­le­fon: 0722 243 234.
Hobbi Cserebereklub. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház hobbiklubjába ma 16 órára várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).
Jogi szolgálat. Szerkesz­tő­ségünkben ma 13–15 óráig Balogh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igény­lőket. A szolgáltatás ingyenes.
Hulladékgyűjtő karaván. A héten a következő településeket keresik meg: ma Dálnok, Lisznyó, Lisz­nyópatak, csütörtökön Szent­iván­laborfalva, Nagy­boros­nyó, pénteken Nagybo­ros­nyó, Nagypatak.
Képességvizsga. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sán­dor Művészeti Líceum a IX. osztályba felvételizőknek képességvizsgát tart május 31-én és június 1-jén 9 órától az iskola dísztermében. Jelentkezni lehet zene és képzőművészet szakra, román és magyar tagozatra. Ugyanezeken a napokon 13 órától várják az V. osztályba je­lentkezőket képességpróbára. Iratkozni május 27. és 29. között lehet az iskola titkárságán. Telefon: 0725 523 498, 0367 404 019 és 0267 312 997.
Talált kulcs. Sepsiszent­györ­gyön az Árkosi úton kulcscsomót találtak. Érdek­lődni a szerkesztőség titkárságán lehet 9–14 óráig.

Hozzászólások
Szavazás
Ön beoltatta-e magát koronavírus ellen?
eredmények
szavazatok száma 2637
szavazógép
2013-05-22: Máról holnapra - Farcádi Botond:

Szakad vagy nem szakad?

Politikai elemzők serege boncolgatja a kormányzó szövetségen belüli viszonyokat, politikusok hada nyilatkozik, kalkulál, pártállástól függően aggódik vagy reménykedik, riporterek csapata lesi Crin Antonescu és Victor Ponta legújabb kijelentéseit, a hírtelevíziók percről percre bombasztikus címekkel sugallják: itt a vég, szakad a koalíció, ha ideig-óráig még csak-csak együtt maradnak, de hetek, hónapok kérdése, és szétválnak útjaik.
2013-05-22: Közélet - Fekete Réka:

Pénzüket követelik az ingázó diákok

„Nekem közel ezer lejjel tartozik az állam, hónapok óta nem térítik meg az utazási költséget, pedig nekünk éppen úgy jogunk lenne az ingyenes oktatáshoz, mint a városi diákoknak” – indokolta lapunk érdeklődésére Tála Árpád, a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépisko­la Mikóújfaluból ingázó IX. osztályos tanulója, hogy miért vesz részt a tegnap kezdődött japánsztrájkban. Péntekig majdnem minden háromszéki középiskolában fehér karszalagot viselnek az ingázó és a velük szolidarizáló diákok.