Mi, hol, mikor?

2013. június 10., hétfő, Mi, hol, mikor?

Színház
A sepsiszentgyörgyi Ta­mási Áron Színház e heti műsora: ma és szerdán 19 órától a kamarateremben Ny. V. Gogol: Egy őrült naplója – Mátray László egyéni előadása, művészeti tanácsadó: Bocsárdi László; kedden 18 órától az új stúdióban A. Saramonowicz: Tesztoszteron, rendező: Zakariás Za­lán; csütörtökön 19 órától az új stúdióban az M Stúdió Kampf című előadása, rendező: Fehér Ferenc; pénteken 19 órától a nagyteremben Spiró György: Az imposztor, rendező: Keresztes Attila; szombaton 19 órától a kamarateremben Neil Labute: Valami csaj(ok), rendező: Radu-Alexandru Nica.

Bábszínház
A sepsiszentgyörgyi Ta­mási Áron Színház új stúdiótermében ma 10 és 12 órától a nagyváradi Szigligeti Szín­ház Liliput társulata bemutatja Kormos István Kormos képpel mutogat című előadását.
Irodalmi est a Hitellel
A magyarországi Hitel irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat szerkesztőit – Papp Endre felelős szerkesztőt, Falusi Márton és Nagy Gábor szerkesztőt – látják vendégül ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Huhuu Alkotó­ház­ban.


Kiállítás
A sepsiszentgyörgyi Lá­bas Házban kedden 18 órától nyílik meg a többszörösen díjazott marosvásárhelyi Nagy Zoltán Gergely fotóművész A Kárpátok bűvöle­tében című kiállítása. A június 30-ig megtekinthető tárlaton a fiatal fotóművész legjobb, Erdélyről szóló képeiből kapunk válogatást. * Ugyanott szerdán 18 órától megnyílik a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líce­um rajz tagozatának kiállí­tása. Oktató tanárok: Vetró András, Koszta Ervin, Bakó Kinga.


Zene
A Székely Nemzeti Mú­zeum Bartók Termében kedden 18 órától a Plugor Sándor Művészeti Líceum IX. A osztálya tart audíciót (osztályfőnök: Császár Katalin). v Ugyanott 20 órától a Codex régizene-együttes Párbeszédek a barokk zene és a népzene, az erdélyi és az európai udvari és népi táncok között címmel tart előadást. Művészeti vezető: Filip Ignác. Meg­hívottak: Andrejszki Judit (Budapest, ének), Virág Imola, Virág Endre (népi táncok), Szutor Péter (udvari táncok).


Rádió
A Marosvásárhelyi Rádió ma 10.15 órakor kezdődő, Miben segíthetünk? című műsorának meghívottja Kön­czei Csaba, a Kovászna Me­gyei Mezőgazdasági Igaz­gató­ság vezetője, aki arról tájékoztat, az elmúlt hetek esős, hűvös időjárása befolyásolja-e az idei termést, ártott-e a növényeknek, egy­általán sok volt-e a leullott csapadékmennyiség. A műsor idején hívható telefon­számok: 0265 222 022 vagy 0365 424 434, az SMS-szám: 0740 274 165. Kérdé­seiket – a műsort megelő­zően is – feltehetik a mibensegithetunk@marosvasarhelyiradio.ro e-mail címen is.
Tánc
A sepsiszentgyörgyi Há­romszék Táncegyüttes az évad utolsó bemutatóját tartja kedden 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében. A Két kezem forgatta, szívem táncoltatta hagyományos néptáncelőadás a Kárpát-medence legszebb forgós-forgatós táncait mutatja be. Az előadás koreográfusai: Kocsis Eni­kő, Fitos Dezső, Busai Norbert, Busai Zsuzsanna, Kádár Ignác, Farkas Tamás, Furik Rita, Richtarcsík Mihály, zenei szerkesztő: Fazakas Levente, jelmez: Furik Rita. Rendező, koreográfus, látványterv: Ivá­cson László. Az előadásra jegyek elővételben a városi kulturális szervezőirodában kaphatók, további információ a Háromszék Tánc­együt­tes honlapján: www.hte.ro.


Hitvilág
* A Kolozsváron megjelenő Keresztény Szó és Va­sár­nap katolikus lap főszerkesztője, dr. Bodó Márta lesz az előadója a június 15-én Sepsiszent­györ­gyön a Krisztus Ki­rály-templomban tartandó egész napos Háló-lelkinapnak. Fá­radtság és felüdülés a hitben címmel tart előadást, elhozza legfrissebb könyveit, melyeket a Verbum Kiadó és a Fehér Holló Kiadó jelentetett meg. A Háló-lelkinap 9 órától regisztrációval kezdődik, a 10.15 órától kezdődő előadás után kiscsoportos beszélgetés, ebédszünet, Mik­lós Attila és Olga koncertje után műhelymunkák lesznek. A találkozó a 18 órakor kezdődő szentmisével ér véget. (Az ebéd gyermekeknek 5 lejbe, a felnőtteknek 10 lejbe kerül.)
* A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban június 14–15-én Isten szolgája, Áron püspök élete és mához szóló üzenetei alapján Csató Béla pápai káplán, csíkszentkirályi plébános vezet lelki programot. Szeretettel hívják és várják azokat, akik ismerték a székely püspököt, és azokat, akik szeretnék jobban megismerni mához szóló üzeneteit, és imádkoznak boldoggá avatásáért. Érdeklődni, jelentkezni a 0755 489 743-as telefonszámon vagy személyesen a Dózsa György utca 15. szám alatt munkanapokon 15 óráig lehet.


Lackfi János Háromszéken
A Cimbora gyermeklap és a Babeş–Bolyai Tudo­mány­egyetem Pedagógia és Alkal­mazott Didaktika Inté­zete kézdivásárhelyi tagozata szervezésében június 12-én, szerdán 13 órakor találkozóra kerül sor Lackfi János költővel, íróval, műfordítóval a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház kistermében. A költővel beszélget Ambrus Ágnes, a PADI kézdivásárhelyi tago­zatának oktatója. Ugyan­aznap 18 órakor Sepsiszent­györ­gyön a Tein Teaházban Farkas Kinga, a Cimbora főszerkesztője és Szonda Sza­bolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár Igazgatója látja vendégül Lackfi Jánost. A Sepsiszent­györgy Székely­föld Kulturális Fővárosa, a Kónya et Kónya Ponopol és a Tein Teaház közös szervezésében sorra kerülő, Amikor a költészet kiölti anyanyelvét című szerzői esten a már megszokott módon nemcsak irodalomról lesz szó, hanem az írás folyamatáról is.


Táncoktatás
* A sepsiszentgyörgyi Kó­nya Ádám Művelődési Ház­ban minden hétfőn 17 órától nép­táncoktatásra kerül sor a Fe­nyőcske tánccsoporttal együtt. Ugyanitt minden szerdán 15 órától gyerekeknek tanítanak néptáncot a Rügyecske néptánccsoporttal, majd 16 órától román néptáncot tanulhatnak az Izvoraşul tánccsoport­tal együtt. Új tagok jelentkezését is várják. Táncoktató: Rápolti István.
* A kézdivásárhelyi sportcsarnok előterében június 14-én, pénteken 19 órakor a Zöld Nap Egyesület szervezésében spanyol táncoktatás lesz. Az érdeklődők a paso doble spanyol eredetű tánccal ismerkedhetnek.


Kékfény
Letartóztatták. A kézdivásárhelyi bíróság szerdán elrendelte a kovásznai L. C. (36) letartóztatását, akinek lopás miatt bör­tönbüntetést kell letöltenie. A kovásznai rendőrök csütörtökön azo­nosították az elítéltet, és a megyei rendőrség fogdájába zárták.
Lopás. A sepsiszentgyörgyi rendőrséget csütörtökön értesítették, hogy előző nap ismeretlen tettesek betörtek egy céghez, ahonnan agyagmalomra szerelt villanymotort vittek el. A kár megközelítőleg 1000 lej. Eljárás indult. (Rendőrségi tájékoztató)


Röviden
Tanfolyam a Vörös­ke­resztnél. Ingyenes tanfolyamot tart ma 17 órától Patrick Leech amerikai származású szakember, aki a következő témákat boncolgatja: alapvető számítógépes biztonság és online-biztonság, illetve tudatosság és személyi biztonság a hálón. A helyek száma korlátozott, bejelentkezést kérnek a 0267 313 802-es telefonszámon.
Székely Nemzeti Tanács Uzonban. A művelődési házban ma 19 órától megalakul az uzoni Székely Nemzeti Tanács. Minden elkötelezett embert várnak.
Mozgásművészet. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Ala­pítvány Olt utca 1. szám alat­ti táncstúdiójában ma 19 órá­tól body art, 20 órától társaságitánc-tanfolyam, B-csoport. Telefon: 0722 233 774.
Torna. Az Ida Aerobic mai programja: 8 órától aerobik, 9 órától nyugdíjastorna, 17 órától aerobik 14–20 éveseknek Kelemen Szende vezetésével, 18 órától aerobik 5–8. osztályosoknak, 19 órától felnőtteknek, 20 órától haladó diákcsoportnak. Telefon: 0722 243 234.
Kézimunka. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház pinceklubjában ma 16 órától a Há­romszéki fürge ujjak kézimunkakörbe várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset. A kör vezetője Gábor Éva.
Pszichoklub. A sepsiszent­györgyi Kónya Ádám Műve­lő­dési Ház Selye János Pszicho­klubjában holnap 18 órától Rek­lámpszichológia címmel előadás és beszélgetés Méder-Med­nyánszky Eme­se reklámgra­fikus vezetésével. Házigazda: Du­lányi B. Szidónia pszichológus.
Zárva az uszoda és az olvasóterem. Karbantartási mun­kálatok miatt június 10–17. között zárva tart a sepsiszentgyörgyi uszoda. * A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Me­gyei Könyvtár olvasóterme a periodikaraktár átrendezése miatt június 17-ig zárva.
Hulladékgyűjtő karaván. A héten a következő településeket keresik fel: ma Ozsdolát és Szentkatolnát, kedden Szentkatolnát és Hili­bet, szerdán Hatolykát és Kéz­diszentkeresztet, csütörtökön Kézdiszentkeresztet és Imecsfalvát, pénteken Kézdi­márkosfalvát és Bélafalvát.
Áramszünet. Zabolán ma 8–17 óráig az 1-es, 2-es, 3-as, 6-os, 7-es transzformátorház körzetében, Kovász­n­án holnap 9–17 óráig az Andrei Şaguna, Iustinian Teculescu, Vasutasok, Zöld, Tölgy, Mész utcában, illetve a Mihai Eminescu utcában az Ősz utcától a Hősök teréig terjedő szakaszon szünetel az  áramszolgáltatás.
Elzárják a gázt. Ko­vásznán kedden 10–22 óráig javítási munkálatok miatt szünetel a gázszolgáltatás.

Hozzászólások
Szavazás
Ön beoltatta-e magát koronavírus ellen?
eredmények
szavazatok száma 2637
szavazógép
2013-06-10: Életmód - Fekete Réka:

Cambridge-ből haza (Fiatal kutató Sepsiszentgyörgyön)

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum elvégzése után a Szegedi Tudo­mány­egyetem kémia tanszékén folytatta tanulmányait másodévtől tehetség-ösztöndíjasként. A kutatás korán felkeltette érdeklődését, számítógépes molekulamodellezéssel foglalkozott, dolgozatai jelentek meg már egyetemista korában, így az oklevél megszerzése után jó szakmai háttérrel pályázta meg Cambridge-ben a doktori képzést. Fejér Szilárd 2010-ben hazatért, édesanyja sepsiszentgyörgyi diagnosztikai központjának anyagi támogatásával orvosi kutatólaboratóriumot hozott létre, és tervei között szerepel az itt végzett kutatás nemzetközi szintű megismertetése, fiatal kutatók idevonzása.
 
2013-06-10: Közélet - Farkas Réka:

Aláírásgyűjtés és tüntetések (Kezdeményez a Néppárt)

Aláírásgyűjtést kezdeményez az Erdélyi Magyar Néppárt, és a Székely Nemzeti Tanáccsal (SZNT) is egyeztetnek, hogy a következő hetekben közösen szervezzenek köztéri demonstrációkat a kormány eddig ismertetett regionális átalakítási tervei ellen. Erről a párt elnökségi ülésén döntöttek.