SzomszédolásDatk

2013. június 15., szombat, História

A Persányi-hegység nyugati lábánál, a hegyek és az Olt között terül el, ahol minden talpalatnyi földparcellát kihasználnak. Legelő- és erdőterülete jelentős. A szomszédos apácaiak mindig emlegették: „gyere Dakkra csepűért!” A csepű az egykori kendertermesztésre-áztatásra emlékeztet. Évtizedekkel ezelőtt népes bivalycsordája volt, melynek emléke már a múlté.

  • Az unitárius templom. A szerző felvételei
    Az unitárius templom. A szerző felvételei
  • Jellegzetes fejfák
    Jellegzetes fejfák
  • Az aranytartalék
    Az aranytartalék

Székely eredetű népe (amint népviselete is tükrözi) zömében unitárius vallásban él, s egyháza jelenleg a Háromszék-Felsőfehéri egyházkörünkhöz tartozik. Lakói békében, egyetértésben élnek a görögkeleti vallású, de ma­gyarul is beszélőkkel. Túl azon, hogy altalaja nagyon változatos, kiemeljük mészkővidékét, ami nemcsak a hasznos kőzetéről ismert, hanem a Poklos-patak menti kőfülkékről, melyek karsztmorfológiai szempontból is kutatásra várnak. A Datki szurdokvölgy – éppen ezért – Brassó megye egyik természetvédelmi területe. Két szomszédos román falu választja el a környező magyar és vegyes lakosságú területektől: délen Oltbogát Olthévíztől, északon pedig Mátéfalva Alsórákostól. Közigazgatási szempontból Olthévízhez (Hoghiz) tartozik. Aszfal­tozott bekötőútja leromlott, de iskoláját, kultúrotthonát felújították. A rendszerváltás utáni években ma is élő testvértelepü­lési kapcsolatot kötött a falu a vegyes felekezetű Pusztaföldvárral (Békés megye). Datkon kor­szerű panziót építettek, jó kiindulópontja ez a környék turisztikai látnivalói felé tartó túrautaknak. Fa­lu­fe­lelőse Kallós Zsigmond, s a 349 lelket számláló unitárius egyházközség fiatal lelkésze Major László, egyházgondnoka Kallós Ince magánvállalkozó. Temp­loma műemlék jellegű, harangtornyában egy 17. századi, mű­kincs értékű harang szól. A falu jeles szülötteként emlegetik Szén Mihály (1881–1970) lel­készüket, aki közel fél évszázadig szolgálta a gyü­lekezetet, tizenhat hívével átszenvedte a millennium idején történt etnikai atrocitásokat. Jeles papja volt a falunak az író, könyvszerző Jánosfalvi Sándor István (1804–1979), aki Árkoson is szolgált. Meglátogattuk a falu elemi iskoláját is, ahol Szén Olga tanítónő kalauzolt. Iskolakönyvtári támogatást nyertek a Kölcsey Ferenc Ala­pítványtól. Tizennyolc magyar tanulót és huszonnégy óvodást oktatnak, a román osztály zöme román anyanyelvű roma, öt gye­rek pedig román nemzetiségű. A magyar művelődési élet egy részét a lelkész vállalta magára. Tizennégy tagú dalárdájuk is van, miként Szénné Kallós Olga kórustag elmondta, fiatalítása elengedhetetlen, bár az ifjak kissé távol tartják ettől magukat.
– A volt kántori lakás felújításának folytatása az idei feladatunk. Ebben az évben is megszervezzük a nyári gyerektábort – sorolta elképzeléseit a fiatal lelkész. – Meg fogjuk ünnepelni az öregek vasárnapját, és kortárs-találkozókat is szeretnénk szervezni. Él nálunk a farsang hagyománya. Nőszövetsé­günk maszkás felvonulást szervez, farsangi dél­utánt is tartunk, a népi humor bemutatására Veress László sepsiszentgyörgyi szín­mű­vészt akarjuk meghívni. Kóru­sunknak név­adó és zászlóavató ünnepséget szervezünk, Tóth Gyula jeles kórusalapító ének­vezérünk nevét veszi fel.
2012 áprilisában a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület közel négyszáz könyvet szállított adományként a telepü­lés közössége számára.
Kisé­táltunk a temetőbe, ahol meg­csodáltuk a jellegzetes datki faragott fejfá­kat (kisméretű és színezett kopjafák). Annyiban hasonlítanak a szomszédos alsórákosi gombos fákhoz, hogy karcsúak, de tetejükben nem ékeskedik az Alsó­rákoson szokásos zömök és nagy tulipánbimbó, ellenben az is egyedi, hogy a fejfákra tojásdad, avagy szív alakú deszkadarabot illesztenek, és arra írják fel az elhalt nevét és adatait. Megérett az idő arra, hogy nyomdafestéket lásson minél hamarabb ennek az egykori Nagyküküllő megyei falunak a kismonográfiája. Az idő rohan, és nagy úr a fe­lejtés.
 

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint bejut-e a Sepsi OSK labdarúgócsapata a felsőházi rájátszásba?eredmények
szavazatok száma 181
szavazógép
2013-06-15: História - Kádár Gyula:

Szlávok Erdélyben és Háromszéken

A magyarok még a honfoglalás kezdetén megszállták Erdély északi részét, de a bolgárok a 10. század első harmadáig ellenőrzé­sük alatt tartották a Maros középső folyását, Torda, Vízakna, Marosújvár és Kisakna sóbányáinak régióját.
2013-06-15: Közélet - Váry O. Péter:

Beint Amerika

Az amerikai kongresszus húsz képviselője levélben kérte John Kerry külügyminisztert: erőteljesen lépjen fel a román kormánynál annak érdekében, hogy az állam maradéktalanul szolgáltassa vissza a magyar egyházak 1945 után elkobzott javait. Tőkés László európai parlamenti képviselő elégtétellel üdvözli az amerikai törvényhozók állásfoglalását, úgy véli, a világ vezető nagyhatalmának figyelme elősegítheti annak a folyamodványnak az ügyét is, amelyet az Európai Parlament Petíciós Bizottságához nyújtottak be, és amelyben azt kérték, hogy a bizottság tűzze napirendjére a romániai egyházi ingatlanok ügyét.