Mi, hol, mikor?

2013. június 19., szerda, Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató
A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gá­bor Áron Termében ma 18 órától bemutatják Fóris István Életem jelentékenyebb napjai című könyvét, illetve a Reiff, Szőke, Tre­bits és a többiek – Az osztály naplója (1940–43) cí­mű kötetet.

A Bar­casági Köny­vek sorozatban meg­jelent köteteket, melyek egyszerre személyes hangvételű nap­lók és hiteles kordokumentumok, Bogdán László író, költő, lapunk főmunkatársa és Veres Emese Gyöngyvér néprajzkutató méltatja. A tatrangi származású szer­zőnek ez a második kötete. Az egykori brassói Római Katolikus Főgimnázium har­madikos diákjai naplóban kívánták megörökí­teni a nevelési órák foglalko­zásait.

Múzeumok éjszakája a Székely Nemzeti Múzeumban
A nyári napfordulón, Szent Iván éjjelén a legrövidebb éjszakát és a leghosszabb nappalt, a fényt ünneplik. Ebből az alkalomból Európa múzeumai évek óta különleges, éjszakába nyúló nyitva tartással kedveskednek látogatóiknak. A Székely Nemzeti Múzeum június 22-én, szombaton 17 órától éjfélig vár kicsiket és nagyokat programjaira: kézműves-foglalkozások, lámpás tárlatvezetés, előadás, kerti játék, fényrajzolás, táncház, improvizáció és filmvetítés. A program ideje alatt minikiállítás látható, melynek témája: régi világítótestek. A belépés ingyenes.

Kiállítás
* A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum rajz tagozatának kiállítása nyílik ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban.
* A kézdivásárhelyi Gyűj­temények Házában szombaton 11 órától Oláh Katalin csíkszentdomokosi festő­mű­vész Színes kavalkád című egyéni kiállításának meg­nyitójára kerül sor, melyet Sándor Edit könyvtáros méltat. Közreműködik Lőrincz Ágnes, a Marosvásárhelyi Nem­zeti Színház művésze. A tárlat július 15-ig naponta 8–19 óráig látogatható.

Zene máshol
A Hang és szó évében zajló zenei meglepetések mai programja: 9.50–10.10 óráig a Mikes Kelemen Líceumban V–XI. osztályosoknak, 10 órakor a Gödri Ferenc Álta­lános Iskola I–VIII. osztályosainak, 10.50–11.10 óráig a Székely Mikó Kol­légium konferenciatermében IX–XI. osztályosoknak és a Berde Áron Szakközép­iskolában, 11 órakor a Ni­colae Colan Általános Is­kolában, 12 órakor a Mihai Viteazul Főgimnáziumban zenélnek. Holnap: 10 órakor a Gulliver Napközi Ott­honban, 11.30 órakor a Plu­gor Sándor Művé­szeti Líceum dísztermében, 12 órakor a Református Teo­lógiai Lí­ceumban énekelnek.

A Huhuu Alkotóházban
Foltbolt Dézsi Zoltánnal. Ma 10 órától kisiskolásoknak, csoportoknak, majd 13.30 órától családosoknak tart foglalkozást Dézsi Zoltán és a Medvedomb együttes. Részt vesz Tatár Imre gitárművész, Albert Hunor, Erős Tünde és Erős Csongor gyermekelőadó.
Koncertek. Pénteken 21 órától a Mácsafej együttes, szombaton 21 órától a Selfish Murphy koncertezik.

Erdélyország az én hazám világtalálkozó
Verőcén, a Csattogó-völgyben június 28. és 30. között kerül sor az Erdélyország az én hazám világtalálkozóra. A tervezett 64 programból: június 28-án, pénteken Dancs Annamari-koncerttel kezdődik a rendezvény. A Hungarica Együttes is ezen az esten lép fel. Június 29-én a Kallós Alapítvány szervezésében bemutatkozik a Mezőség: kézművesmesterek bemutatója, játszóház a Kallós Ala­pítvány pedagógusaival, Záhonyi András rovásírást oktat. Dallamszövögető címmel az Osztováta Együttes elsősorban a fiatalokat szórakoztatja, majd Csaba királyfi nyomában címmel őseink mondáit, dalait Olasz Etelka mesemondó adja elő. Bemutatkozik a népszerű Váci Ifjúsági Fúvós­zenekar, este pedig a Hazajáró televíziós műsor két népszerű munkatársa, Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor beszél élményeiről. Az est Tamás Gábor-koncerttel zárul.
Június 30-a, vasárnap a moldvai csángó magyaroké Petrás Incze János születésétől a Moldvai Csángó Napig 200 éven át címmel. Az ökumenikus istentisztelet/szentmise után Berszán Lajos katolikus lelkipásztor és Balázsi László ny. unitárius mb. püspök-főjegyző a Moldvából és Erdélyből elvándorolt nagyjainkra emlékezik. A csángó magyar önazonosságról szóló konferencia mellett lesz labdarúgókupa az autonómiáért. A világtalálkozó különleges színfoltja naponta a szabad tűzi étekkészítő verseny, vasárnap erdélyi juhtúrós puliszkafőzés tizenhét csapat részvételével.
A világtalálkozó záróünnepségét követően Édes Gergelem címmel össznépi moldvai csángó körtánc következik a Tatros Együttes kíséretében. A fesztivál az Ismerős Arcok Határon túlról, szívektől innen című koncertjével zárul. A fesztivál résztvevője a népszerű Szentegyházi Gyermekkórus 140 tagja Haáz Sándor karnagy vezetésével.
A részletes tájékoztató megtekinthető a www.erdelyhon.hu honlapon.

Pályázat fiatal képzőművészeknek
A csíkszeredai Pál Galéria második alkalommal írja ki fiatal, pályakezdő művészek­nek az ArtDebut pályázatot. A pályázatok leadási határideje: július 8. Részt vehet minden 30 évnél fiatalabb alkotóművész, aki rendel­kezik képzőművészeti vagy iparművészeti diplo­mával. Pályázhatnak azok az alkotók is, akik most végzik mesteri tanulmányaikat. Tematikai és műfaji kötöttség nincs, lehet festészet, grafika, szobrászat, installáció, street art, performansz, video stb. Az alkotások mérete maximum két négyzetméter lehet. A pá­lyázat díja: egyéni tárlat megrendezése a csíkszeredai Pál Galériában 2013 augusztus folyamán; az alkotót és munkáit bemutató PAG-brosúra; a galéria honlapján és sajtóanyagaiban való jelenlét. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton fogadják a Pál Galéria e-mail címén: office@palgallery.ro.

Székely Sziget
A szervezők felkérik a helyi kézműveseket, hogy mutassák be termékeiket a kézdivásárhelyi sportcsarnokban június 29-én ren­dezendő Székely Sziget családi napon. Jelentkezni a 0740 956 369-es telefonszámon lehet, a helyekért nem kell bért fizetni.

Évzáró ünnepség
A Kovásznai Gyerekek Klubja pénteken 17 órától tartja évzáró ünnepségét a Kul­turális Központban. A klub­ban tevékenykedő legki­tar­tóbb, legeredményesebb gye­rekeket emléklapokkal ju­talmaz­zák, ezt követően a tánc­kar zenés-táncos műsorral lép fel. Minden érdeklődőt várnak.

Kékfény
A múlt héten szerdáról csütörtökre virradó éjszaka megrongálták 9–10 méteren az uzoni református egyház kerítését. A nyomozók azonosították a vandalizmus elkö­ve­tőjét, a helybeli S. I.-t (26), aki részegen garázdál­kodott. Sza­badlábon várja büntetését.
(Rendőrségi ­tájékoztató)

Röviden
Szabadtéri filmvetítés.
A sepsiszentgyörgyi Er­zsé­bet parki pavilonnál ma 21.30 órától A Pál utcai fiúk című, 1969-ben készült ma­gyar–amerikai játékfilmet vetítik.
Jogi szolgálat. Szerkesz­tőségünkben ma 13–15 óráig Balogh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.
Cserebere-hobbiklub. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház hobbiklubjába ma 16 órára várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).
Néptáncoktatás. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órától román néptáncot ta­nulhatnak az Izvoraşul tánc­csoporttal. Táncoktató: Rá­polti István.
Mozgásművészet. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti Táncstúdiójában ma társasági tánctanfolyam fiataloknak és felnőtteknek: 19 órától A-csoport, 20 órától B-csoport. Telefon: 0722 233 774.
Torna. Az Ida Aerobic mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik, 9 órától nyugdíjastorna, 18 órától aerobik V–VIII. osztályosoknak, 19 órától felnőtteknek, 20 órá­tól a haladó diákcsoportnak. Telefon: 0722 243 234.
Hulladékgyűjtő karaván. A héten a következő településeket keresik fel: ma Torja és Kiskászon, holnap Kézdikővár és Futásfalva.
Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyör­gyön ma 8–20 óráig a Bánki Donát, Gyümölcsös, Textil, Gyár (a Bánki Donát és a Császár Bálint utca közti szakaszon), Ág utcában (a Bánki Donát és a Tega Rt. között), a Mikes Kelemen Líceum bentlakásában és a Gyár utcai 7-es tömbházban, ma 9–14 óráig a Csíki utcában (a Vojkán és a Mező utca közötti szakaszon) és a Kút utcában. A munkálatok befejezése után a víz zavaros lehet, amiért a fogyasztók megértését kérik.
Áramszünet. Sugás­für­dőn csütörtökön 11–12 óráig szü­netel az áramszolgáltatás.
Gombaismereti kirándulás. A László Kálmán Gom­bászegyesület szombaton gombaismereti kirán­dulást szervez. Indulás 8 órakor a Büdös-kúttól. A kön­nyűre tervezett túrát Zoltán Sándor és Puskás Attila vezeti. Délidőre visszatérnek.
Kulcscsomót találtak a sepsiszentgyörgyi mamuttömbház sarkánál. Érdek­lődni a szerkesztőség titkárságán naponta 9–15 óráig lehet.

Hozzászólások
Szavazás
Ön beoltatta-e magát koronavírus ellen?
eredmények
szavazatok száma 2637
szavazógép
2013-06-18: Világfigyelő - Farcádi Botond:

Röviden

Magyarország igazi arca
Magyarország megmutatta igazi arcát a dunai árvíz elleni védekezésben, kiderült, hogy amikor ember kell a gátra, akkor az ország egységes és erős – mondta Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt az Országgyűlésben, ahol beszámolt az elmúlt napok árvízi védekezési munkálatairól.
2013-06-19: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Ha végre itt a nyár (Népszerű a sepsiszentgyörgyi strand)

Harminc fok fölötti hőségben aligha lehet jobbat kitalálni a lubickolásnál: az idéntől minőségi kikapcsolódást kínáló, két vizes csúszdával, pancsolómedencékkel, masszírozó sugarakkal felszerelt sepsiszentgyörgyi strandot tegnap valósággal lerohanták a helybeliek.