Mi, hol, mikor?

2013. június 26., szerda, Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató
* A csíkszeredai Pro Print Könyvkiadó két köny­vét mutatják be csütörtökön 19 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyv­tárban. László Márton és Novák Csaba Zoltán A szabadság terhe. Maros­vá­sárhely 1990. március 16–22. című munkájáról Tóth-Bartos András történész be­szél az egyik szerző, Novák Csaba Zoltán jelenlétében.

A kötet célja az eddigi források alapján összegezni, módszertani keretbe helyezni a Marosvásárhelyen 1990 márciusában történteket. Gidó Csaba Vasszekér és mozdonygőz. A székelyföldi vasút története (1868–1915) című könyvét Nagy Botond történész, levéltáros mutatja be a szerző jelenlétében. A 19. század egyik leg­je­lentősebb technikai találmánya a gőzmozdony. A székely vasútvonalak rövid szakaszokban, időbeni eltolódással és hiányosan készültek el. A könyv végigkíséri ezek történetét, ugyanakkor bemutatja a vasútépítés, majd a vasúti forgalom gazdasági, tár­sadalmi és kulturális hatását is.
* A csernátoni Haszmann Pál Múzeumban holnap 18 órakor Czegő Zoltán író, költő Kegyelmi idő; versek imamalomra című új ver­seskötetét, illetve Néma lovak című történelmi regényét mutatja be. A szerzővel Dimény H. Árpád beszélget.


Író-olvasó találkozó a KultúrTeaházban
Miklóssi-Szabó István fiatal, Sepsiszentgyörgyön született író mutatkozik be pénteken 18 órától a KultúrTeaházban. A Sep­siszentgyörgy Székelyföld kulturális fővárosa, a Kónya et Kó­nya Ponopol és a Tein Teaház közös szervezésében sorra kerülő író-olvasó találkozón közreműködik Muszka Sándor. A Kul­túrTeaház védnökei: Farkas Kinga, a Cimbora főszerkesz­tője és Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója.


Zene
Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múze­um­ban a múzeumkerti koncertsorozatban holnap 20 órától Pakot István és a Small Town Big Band Alias Sinatra újratöltve című produkciója hallható. A Small Town Big Band tagjai: Gábor Szabolcs (szop­rán szaxofon), Éltes Áron (tenor szaxofon), Aftin Sorin (trombita), Brăileanu Attila (trombita), Demeter Attila (harsona), Könczei Jenő (zongora), Kertész Huba (gitár), Kerezsi Cson­gor (basszusgitár), Kertész János (dobok).


Hitvilág
Június 27-én, csütör­tökön Szent László király, Erdély fővédőszentjének ünnepe. A csíksomlyói kegy­templomban holnap a 11 órakor kezdődő szentmisén dr. Jakubinyi György érsek diakónussá szenteli az Erdélyi Főegyházmegye öt kispapját, köztük Gál Hunort, aki a sepsiszentgyörgyi Krisztus király plé­bániai közösségben szolgált. Pénteken a gyu­lafehérvári főszé­kesegyház felszentelésének évfordulója.


X. Caritas önkéntestábor
A 2013-as Caritas önkéntestáborát idén Nyárádszeredában tartják július 8–14. között. Az önkéntesek a helyiekkel együtt látható változást eredményező közösségépítő, szociális prog­ramokban (gyermekekkel, idősekkel való foglalkozás stb.), valamint fizikai munkával (óvodaköltöztetés, szelektív hulladékgyűjtés, temetőtakarítás, folyópart-takarítás, felújítási munkálatok, játszótér-karbantartás stb.) vehetnek részt. A tábor rendje: napi öt óra közösségi munka kis csoportokban, délután előadások, kézműves-foglalkozások, sporttevékenységek, kirándulás, este pedig szórakoztató programok. Je­lentkezési feltételek: alsó korhatár 16 év (16–18 év közötti jelentkezők csak szülői beleegyezéssel vehetnek részt), részvételi díj erdélyieknek 60 lej. Jelentkezési űrlapot kell kitölteni és elküldeni a hajnalka.kovacs@caritas-ab.ro email címre, július elsejéig. Érdeklődni a 0735 735 165-ös telefonon.


Kékfény
Lopás. Egy előpataki lakos vasárnap értesítette a helybeli rendőrséget, hogy két kiskorú krumplit szed egy mezőgazdasági terü­letről. A helyszínen azonosították a gyermekeket, és elvették tőlük a 15 kiló lopott krumplit. (Rendőrségi tájékoztató)


Röviden
Filmvetítés.
Sepsiszent­györgyön az Erzsébet parki pavilonban a szabadtéri mozi soron következő filmje a dán Ole Christian Madsen rendezte Bor, tangó, kapufa (Super­Clásico) című alkotás, amelyet ma 21.30 órakor, sötétedés után vetítenek (rossz idő esetén a vetítést újra­tervezik). A 2011-es vígjáték a hűvös északi és a temperamentumos argentin kultúra keveredéséről szól. A filmet a Huszárik filmklub és a MUKKK Kulturális és Ifjú­sági Egyesület szervezésében vetítik, része a Sepsi­szent­györgy, Székelyföld kultu­rális fővárosa programnak.
Előadás. Kézdivá­sár­he­lyen, a Vigadó Művelődési Ház kistermében A rák ellen a jövőért egyesület ma 18 órakor Az agydaganatról szervez előadás-sorozatot. Előadók: dr. Kinda Krisztina ideggyógyász szak­orvos, dr. Csiki Csongor onko­lógus szakorvos.
Jogi szolgálat. Szerkesz­tő­ségünkben ma 13–15 óráig Balogh Klára jogtanácsos fo­gadja a jogi tanácsot igény­lőket. A szolgáltatás ingyenes.
Cserebere-hobbiklub. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház hobbiklubjába ma 16 órára várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).
Néptáncoktatás. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órától román néptáncot tanulhatnak az Izvoraşul tánccsoporttal. Táncoktató: Rápolti István.
Mozgásművészet. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Ala­pítvány Olt utca 1. szám alatti Táncstúdiójában ma társasági tánctanfolyam fiataloknak és felnőtteknek: 19 órától A-csoport, 20 órától B-csoport. Telefon: 0722 233 774. A mozgásművészeti tevékenységek a nyári vakációban változatlanok.
Torna. Az Ida Aerobic mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik, 9 órától nyugdíjastorna, 18 órától aerobik V–VIII. osztályosoknak, 19 órától felnőtteknek, 20 órától a haladó diákcsoportnak. Telefon: 0722 243 234.
Gyógyszertárak. Mai éj­szakai ügyelet: Sepsiszent­györgyön 20–8 óráig a Mi­hai Viteazul téri Hygea (0267 351 057, csak a sür­gősségi recepteket adják ki!), Kézdivásárhelyen a Salvator (0267 362 961) patika.
Elzárják a vizet Sep­si­szentgyörgyön ma 8–20 óráig a Bánki Donát, Gyümölcsös, Textil, Gyár (a Bánki Donát és Császár Bálint utca közötti szakaszon), Ág utcában (a Bánki Donát és a Tega Rt. közötti szakaszon), a Mikes Kelemen Líceum bentlakásában és a Gyár utca 7-es tömbházában.
Hulladékgyűjtő karaván. Ma Ojtozban és Kézdialmáson, csütörtökön Csomortánban, pénteken és július 1-jén Kom­mandón gyűjtik a hulladékot.

Hozzászólások
Szavazás
Ön beoltatta-e magát koronavírus ellen?
eredmények
szavazatok száma 2637
szavazógép
2013-06-25: Világfigyelő - Szekeres Attila:

Röviden

Az elnök fogadta Neumann János lányát
Áder János köztársasági elnök tegnap hivatalában fogadta a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság meghívására Magyarországon tartózkodó Marina von Neumann Whitmant, a világhírű Neumann János lányát férjével, Robert Whitmannel együtt.
2013-06-26: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Elhalálozás
Fájdalommal tudatjuk, hogy a kézdivásárhelyi
özv. ILYÉS ADALBERTNÉ
szül. DOBRA IRÉN
szerető szíve életének 76. évében 2013. június 22-én megszűnt dobogni.
Temetése 2013. június 26-án 16 órakor lesz a kézdivásárhelyi római katolikus ravatalozóháztól.
A gyászoló család
6445