Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Kezd öntudatra ébredni Morvaország?

2013. július 8., hétfő, Világfigyelő

Hivatalosan el nem ismert morva zászlókat tűztek ki pénteken több mint 750 morvaországi település polgármesteri hivatalára szent Cirill és Metód, a szláv hittérítők napján, a Cseh Köztársaság nemzeti ünnepén. Az akciót, amelynek célja felhívni a lakosság figyelmét Morvaország hagyományaira, kultúrájára és történelmére, 2010-ben szervezték meg először a Morva Nemzeti Közösség és néhány diákszervezet kezdeményezésére. Cirill és Metód Morvaország védőszentje.
 

„Az akció iránti érdeklődés óriási, és egyre növekszik. A polgármesterektől gyakran halljuk, milyen szép, hogy végre van valami, ami a morvaországi vá­rosokat és falvakat függetlenül a politikai nézetektől összeköti” – nyilatkozta a zászlókitűzésekkel kapcsolatban Lenka Holanová, a Morva Nemzeti Közösség egyik vezetője. Kifejtette: míg 2010-ben alig néhány tucat településen tűzték ki a morva zászlót, ma már a morvaországi települések polgármesteri hivatalainak nagyjából egyharmadán leng a sárga-piros sávos és a morva sas képével díszített zászló. A Morvaország fővárosának számító Brünn (Brno) főpolgármesteri hivatalán és a 17 városkerület összes pol­gármesteri hivatalán is kitűzték a reggeli órákban a morva zászlót.
A zászlókitűzést kezdeményező Morva Nemzeti Közösség célja tartományira változtatni a Cseh Köztársaság jelenlegi kerületi (régiós) közigazgatási-területi berendezkedését, és elérni egy morva parlament létrehozását.
Ezúttal sem váltott ki nagyobb izgalmakat a cseh politikai körökben, illetve a közvéleményben, hogy a hivatalosan el nem ismert morva zászlókat kitűzték a morvaországi települések polgármesteri hivatalaira. Szak­mai körökben és a háttérben azonban élénk vita folyik arról, hogy az immár negyedik évébe lépett akció mit is jelent valójában. Többségi vélemény, hogy lényegében a regionalizmus megnyilvánulásáról van szó, amely az utóbbi években megerősödött.
Morvaország nem hivatalos zászlaja egy sárga és egy piros mezőből áll vízszintesen elosztva, közepére pedig a morva-sasos tartományi címert helyezték. Az eredeti morva zászlót – a tartományi címer nélkül – több mint másfél évszázada, 1848-ban a morva tartományi gyűlés fogadta el. Haszná­latát a Csehszlovák Köztársaság 1920-ban betiltotta. Kitűzését a jelenleg érvényes jogszabályok nem rendezik, így nem szabható ki érte semmiféle büntetés. „Miután a sárga-piros zászló ma Prága hivatalos jelképe, ezért hozzáadtuk még a tartományi sast, hogy a két zászló megkülönböztethető legyen” – mondta újságíróknak korábban Vladimír Novotny, a morva szervezet elnöke.
„A Cseh Köztársaság nem ismeri el a tartományi berendezkedést, ezért hivatalos morva zászló sincs” – jelentette ki Milan Repa, a cseh tudományos akadémia brnói történeti intézetének munkatársa. A történész szerint a zászlókitűzés nem törvényes lépés, de a jelenlegi szabályok szerint nem is büntethető. „Nem kizárt, hogy a morva naciona­lizmus újjáéledésének vagyunk a tanúi az utóbbi években” – mondta Repa. Állítása szerint a morva zászlót a 19. században elsősorban a német ajkú morvák tartották nagy becsben, míg a cseh ajkúak gyakrabban használták a fehér, piros, kék sávokat tartalmazó klasszikus cseh zászlót.
Morvaország a Cseh Királyság, illetve a Habsburg-uralom idején is önálló tartomány volt. Közigazgatási határait máig elismerik. A volt szocialista Csehszlovákia cseh–szlovák szövetségi állammá alakításakor a hatvanas évek végén volt ugyan javaslat egy cseh–morva–szlovák föderáció felállítására is, de azt Prága és Pozsony is elutasította.
A rendszerváltás után, a kilencvenes évek elején – előbb Csehszlo­vákiában, majd az önállóvá vált Csehországban – újabb kísérletek történtek Morvaország erőteljesebb megjelenítésére, de a morva pártok nem szereztek jelentősebb támogatást a választásokon. A tízmilliós Cseh Köztár­saságban a 2011-es népszámláláskor a morva nemzetiséget több mint 520 ezer ember írta be a kérdőívébe. A tíz évvel korábbi, 2001-es népszámláláskor még csak mintegy 380 ezer.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesz-e előrehozott parlamenti választás idén?eredmények
szavazatok száma 1226
szavazógép
2013-07-08: Közélet - Iochom István:

Az első falunapok Bélafalván

Többéves sikertelen próbálkozás után az elmúlt hét végén sikerült első alkalommal falunapokat szervezni a közigazgatásilag Kézdiszentkereszthez tartozó Bélafalván.
2013-07-08: Világfigyelő - :

Francia kiállás Magyarország mellett

Politikai bátorságra van szükség ahhoz, hogy kiálljon Ma­gyarország mellett egy külföldi politikus, de az Európai Nép­párt szépen összezárt a Tavares-jelentés szavazásakor – mondta a Magyar Nemzetnek Véronique Mathieu-Houillon (fotó).