Székházat kapott az Osonó

2013. október 5., szombat, Kultúra

A Keleti-Kárpátok Mú­ze­uma mögötti épületbe köl­tözik a sepsiszentgyörgyi Osonó színházműhely, és mivel az új székháznak csak alapos nagytakarításra van szüksége, már október 18-án megtartják az avatóünnepséget, az alkalomra össze­állított fotókiállítással, film­vetítéssel, koncerttel és természetesen elő­a­dással is – jelentette be Fa­zakas Misi társulatvezető.

Az ingatlant a Park ven­déglő tulajdonosa engedte át, és a fiatalok remélik, hogy hosszú távon hasz­nálhatják majd, hiszen régi vágyuk egy nyitott és sok­rétű kulturális központ mű­ködteté­se (erre a célra a vá­rosháza már két éve átadta a Hőköz­pont utcai kazánházat, de ennek átalakítá­sára formai okok­ból nem sikerült pályázni, adóját pe­dig nem tudta megfizetni az önkén­tesekből álló amatőr csapat).
A társulat most ért haza negyvennapos nyu­gat-euró­pai turné­járól, amelynek során nyolc országban tizenöt alkalommal mutatták be az Ahogyan a víz tükrözi az arcot című elő­adást. A fő úti cél az ama­tőr színházak monacói talál­ko­zója volt, ahonnan egy marokkói meg­hívással tértek haza, Olasz­országból pedig újabb kö­zös produkcióval, amit majd itthon is közönség elé visz­nek a 17 tagú olasz csoporttal együtt. Ugyan­csak októberre ter­vezik az újabb tur­nét, ezúttal Hargita és Ko­vászna megyei falvakban, illetve a szórványban mutatják be a távol-keletet és a földré­szünket is megjárt előadá­sukat. Fazakas Misi elmondta: az elmúlt hetekben kicsit Románia követei is voltak, és bár először mindenütt ijedten fogadták őket, végül megértették, hogy itt is születnek érté­kek, és a magyar kisebbség hely­ze­téről is mindig sike­rült tájékoztatni. A fejlet­tebb or­szá­gokban egyébként sokkal jobban támogatják a civil szer­vezeteket, és az amatőr színjátszást sem a gagyival társítják, hanem fontos szabad­idős tevékenységnek tekintik.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mi lenne a helyes medve-ügyben?


eredmények
szavazatok száma 2333
szavazógép
2013-10-05: Kultúra - Fekete Réka:

A derű segített az életben

Nem elég, hogy az ember megtanuljon egy szakmát, mindazt, amit tud, hasznosítania kell a társadalom javára – foglalta össze hivatástudatának és életfilozófiájának lényegét dr. Szőts Dániel a Múltam emlékei című könyvének tegnapi sepsiszentgyörgyi bemutatóján.
 
2013-10-05: Kultúra - Váry O. Péter:

Gondolatcsipegető

Olyan ez a teázó a fél tojáshéjra emlékeztető lámpaernyőkkel, mintha a közönség most kibújt csirke lenne, amelyik azonnal elkezdi csipegetni az itt elhangzott gondolatokat – ez Láng Zsolt zárógondolata a csütörtöki, teinbeli könyvbemutatón, hol a szépszámú érdeklődő az elsőkönyves Tamás Dénes Honfoglaló esszék című kötetének írásait fedezhette fel újra.