Háromszékről GyulafehérvárraHarangláb és címeres zászló

2013. november 2., szombat, Magazin

„A gyulafehérvári ünnepségek a református parókia udvarán kezdődtek, ahol felavatták az új haranglábat. Gudor Botond református esperes házigazdaként köszöntötte a vendégeket. Elmondta: a Három­székről származó harangláb megalkotásában sokat segített a vargyasi Sütő család.

A baróti Demeter László ismertette a harangláb történetét, majd adománylevelet és egy díszzászlót adott át az esperesnek, amelyet Szekeres Attila István mezőmadarasi származású sepsiszentgyörgyi heraldikus, a címertudomány doktora, valamint Puskás-Bajkó Gábor hímző-grafikus adományozott a gyulafehérvári egyházközségnek. A harang a Fehér megyei Marosszentimre gyülekezet nélkül maradt templomából származik” – írja a kolozsvári Szabadság napilap az iktári Bethlen Gábor Erdély fejedelmévé választásának 400. évfordulója kapcsán szervezett Fehér megyei rendezvénysorozatról szóló beszámolójában.
A haranglábat a vargyasi népművész Sütő család tagjai faragták, ácsolták Sütő István vezetésével. Az arra szerelt márványtáblát Szabó Imre baróti kőfaragómester készítette. Felirata: E haranglábat állíttatta Bethlen Gábor fejedelem uralkodásának 400. évfordulója alkalmával a Gyulafehér­vári Ref. Egyház, a Nagyenyedi Ref. Egyházmegye, a Bod Péter Alapítvány és Kovászna Megye Tanácsa Gyulafehérvárott 2013. október 26-án.
A Szekeres Attila István által tervezett és a Puskás-Bajkó Gábor vezette brassói Timega Design Kft. által készített címeres selyemzászló adománylevelében olvasható: „a Székelyföld–szórvány és szórvány–szórvány kapcsolatok erősítése végett az alkalomhoz illő ajándékot nyújtunk a Gyulafe­hérvári Református Egyházköz­ségnek. Az évforduló kapcsán a fejedelemhez köthető adományról van szó, és éppen azért esett a választás Gyulafehérvárra, mert Bethlen Gábor 1629. július 13-án Gyulafehérváron kibocsátott oklevelével emelte nemesi rangra az erdélyi és partiumi igehirdetők utódait, és adományozott számukra nemesi címert. Adományunk a fent említett címerből ihletett jelkép: mindkét oldalán hímzett, címerrel ékesített fehér selyemzászló. A zászló közepét a Gyula­fehérvári Református Egyház­községnek szánt címer foglalja el. (…) Napjainkban, amikor a címert nem uralkodói adomány biztosítja, szokásjog alapján a tartós használat szentesíti azt. Kívánjuk, hogy a Gyulafehérvári Refor­mátus Egyházközség állandóan használja nemes jelképét, és minél több ünnepi alkalma adódjék zászlaja magasba lendítésére.”
A gyulafehérvári Vár téren tartott előadás-sorozaton fellépett a sepsiszentgyör­gyi Codex régizene-együttes és a Százlá­bacs­kák néptánccsoport, amelyek részvételét a Kovászna megyei önkormányzat biztosította. A baróti Tortoma Kiadó saját standdal jelent meg a vásárban. A megyeházát a Demeter László tanácstag, szórványfelelős által vezetett küldöttség képviselte.

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Hol tervez nyaralni idén?

eredmények
szavazatok száma 547
szavazógép
2013-11-02: Múltidéző - Bordi Zsigmond Lóránd:

A sepsibükszádi Sólyomkő-vár

A szikla oldalában egykor sólymok fészkeltek, majd jött az ember, és felépítette a maga kőből rakott sólyomfészkét. Ő sem maradt azonban túl soká, embertársai elűzték, és a sólymok ismét visszatérhettek.
2013-11-02: Magazin - Kisgyörgy Zoltán:

A kis herceg ajándéka (Beszélgetés Semjénné Menus Gabriellával)

– Exupéry könyvét felnőtteknek ajánlotta, a közönség soraiban azonban gyerekeket is láthattunk. Amikor egy kisgyerek a kantai templom ajtaján megpillantotta a plakáton a kis herceg alakját, odakiáltott édesanyjának: ni, Mami, én ezt ismerem! Kérem, szóljon a darab nálunk bemutatott változatának történtéről és az együttesről is.