A székely címer európai környezetben

2013. november 12., kedd, Magazin

Isten dicsőségére és személyes büszkeségből – címe­res emlékek és művészetpártolás a késő középkorban címmel szervezett nemzetközi értekezletet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tudomány és művészet kara Kolozsváron a múlt hét végén.

Német­országból, Ausztriából, Magyarországról, Szerbiából és a Moldovai Köztársaságból érkezett heraldikusok, művészettör­ténészek és hazai szakemberek tartottak előadást és beszélték meg a felmerülő kérdéseket.
A középkorban keletkezett és fenn­maradt erdélyi cí­merek kérdéskörét többen érintették. A főszervező, Lu­pescu Radu művé­szettörténész, a há­zigazda egyetem tanszékve­zetője az Erdélyben fennmaradt királyi címere­ket mutatta be, Ciprian Firea kolozsvári művészettörténész az újabban feltárt és a más értelmezésű késő középkori címereket ismertette, Ioan Albu történész, egyetemi oktató a nagyszebeni sírkövek címereiről tartott elő­adást. Szekeres Attila István sepsi­szent­györgyi heraldikus a szé­kelydályai református templom kö­zépkori címeregyüttesét bemutató elő­adásában többek között a régi székely címerre helyezte a hangsúlyt, bemutatva kö­zépkori megfelelőit, melyek a csíkcsobotfalvi szár­nyasoltár lá­bazatán, a bögözi református és a szé­kelyderzsi unitárius erődített temp­lom egy-egy gyámkövén ma­radtak fenn. Az új székely címer bemutatásához épp kapóra jött a konferencia helyszíne, a Bocskai-ház Óváry Terme, melynek falán Bocskai István kőbe faragott címerében elkülönülten jelenik meg a nap és növekvő holdsarló.
A konferencián látható volt, hogy késő középkori címerek Németország­tól Erdélyig, sőt, Moldváig egyazon európai heraldika alkotóelemei. Az értekezlet méltó záróakkordjaként a résztvevők megtekintették a középkori címereknek otthont adó gyulafehérvá­ri római katolikus székesegyházat és a vajdahunyadi várkastélyt. Utóbbi alagsorában Lupescu Radu megnyitotta az épületből származó kőfa­rag­ványokból – címeres gyámkövek, oszlopfők, boltzárókövek, ablakkeret-részletek – álló kiállítást.

Madarasi István

 

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Hol tervez nyaralni idén?

eredmények
szavazatok száma 546
szavazógép
2013-11-12: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Csernátoni tükörképek

Mindennapi tükörképekről lesz szó. Hogyan telnek a hétköznapok egy három településből álló községközpontban, ahol mindig valami új születik, új dologba kezdnek, vagy éppen pontot tesznek valaminek a végére? Lehet az közművesítés, végeláthatatlan hosszúságú utcák rendbetétele, az épített örökség – vár és kúria – felújítása, új tömbházak építése, megújult könyvtár és új helyi piactér, sportcsarnok, táborhely vagy a gyógyturizmus meggyökereztetése. Csak szemelgettünk a kis tükörképek közül.
 
2013-11-12: Magazin - Bokor Gábor:

A humor legyen humor

A humor nem lehet jó vagy rossz, a humor az legyen humor – ezzel a célkitűzéssel vitte színre Rejtő Jenő két bohó­zatát Molnár János rendező. A Cseberből vederbe és az Élő halott fergeteges sikert aratott a kovásznai kultúrközpont színpadán, ugyanakkor a művelődési ház Pódium színjátszó köre újraalakulásának határkövét is jelentette.