Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

1923–1984Orvosainkra emlékezünk – Dr. Albert Zsigmond

2014. február 8., szombat, Életutak

1923-ban született a Háromszék me­gyei Bölön nagyközségben több gyerme­ket számláló unitárius papi család sarjaként.

Az elemi iskolát szülőfalujában végezte, majd a kolozsvári Unitárius Kollé­giumban érettségizett. A kolozsvári egyetem orvos­tudományi karára iratkozott be, amely Marosvásárhelyre költöztetése után az Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézet nevet nyerte, elveszítve egyetemi rangját. Itt végzett 1950-ben, és a belgyógyászaton maradt tanársegédi minőségben. Időközben megnősült, feleségül vette a fül-orr-gége gyógyászaton dolgozó munkatársnőjét, Pásint Évát. Úgy nézett ki, a két falusi értelmiségi családból származó fiatalnak elindul egyetemi karrierje. Ez így is történt volna, ha nem 1953-at írnak, amikor az egyetem káderosztályán dolgozó éber elvtársak hamar kiderítették, hogy mindkét „egyetemi káder” papi családból származik. Az ítélet hamar megszületett, s megkapták az elbocsájtó szép üzenetet.
Sepsiszentgyörgyre költözött az akkorra már háromtagúra növekedett család, és itt, a férj szülőföldjén vetették meg lábukat.
A belgyógyászaton Bornemissza Pál főorvos vezetése alatt dolgozott, majd 1957-ig poliklinikai igazgató és fél­állás­ban röntgenorvos. 1957-től haláláig me­gint a belgyógyászati osztályon dolgozott.
Amikor már nagyon szűkösnek bizonyult a hattagúra növekedett család számára az addigi lakás, a házaspár családi ház építéséhez kezdett. Otthoni környezetükből magukkal hozott puritán életmódjuk tette ezt lehetővé.
Talán jutalmul ezért az életformáért megadatott, hogy mind a négy gyermek kitűnő előmenetelt tanúsított mind a középiskolában, mind  különböző egyetemeken. Ketten mérnökök és ketten orvosok lettek, bár a legkisebb kitűnő zenei adottsággal rendelkezett, s csak azért lett orvos, mert a Ceauşescu-diktatúrában csak féltucatnyi diákot vettek fel a zeneakadémia egy-egy évfolyamára.
Dr. Albert Zsigmond szerény, halk szavú orvos volt, nagy odaadással gyógyította a betegeit, nevelte  négy gyermekét, és nyíltan felvállalva támogatta az unitárius egyházát. Ebben a mindennapinak látszó, de hősies munkában az 1984-ben váratlanul, korán érkezett halála akadályozta meg. A sepsiszentgyörgyi köztemetőben nyugszik. A családból orvosdinasztia látszik kibontakozni.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 579
szavazógép
2014-02-08: Kiscimbora - :

Szénási Miklós: Februári mese

Február meséje a gőzölgő tea meséje. Forró csipketeát iszogattam, közben mesélte valaki, akit nagyon szeretek.
2014-02-08: Életutak - :

Orvosainkra emlékezünk – Dr. Albert Éva (1924–2011)

1961-ben, amikor kineveztek első munkahelyemre, a már itt dolgozó orvos barátom vezetésével végigjártam a sepsiszentgyörgyi kórház osztályait, részben, hogy az orvoskollégákat megismerjem, s hogy magamat is megmutassam. A fül-orr-gége gyógyászati osztályon fekete hajú, barna szemű, kedves mosolyú középkorú asszony fogadott, aki egy személyben volt főnök és beosztott, Albert Éva doktornő.