Amitől nem szabad az időt sajnálni

2008. február 28., csütörtök, Faluvilág

Bartha-Pál Csaba műhelye

A pályázatok készítésétől nem kell az időt sajnálni — erre a következtetésre jutottunk a Bartha-Pál Csabával folytatott beszélgetés nyomán. Őt bízta meg ugyanis a bölöni önkormányzat a pályázatírással, s hogy mennyire jól választottak, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az eredmények, melyekről lapunk is folyamatosan hírt adott.

Jól tájékozódtak a bölöniek, amikor a Tudásalapú gazdaság programot megcélozták, s pályáztak egy olyan helyi központ, valóságos szellemi műhely létesítésére, amely lehetővé teszi a község vezetőségének az információkhoz való korszerű hozzáférést. Két helyiségben kaptak helyet a szükséges informatikai berendezések, számítógépek. A tájékozódási központ hamarosan üzemképes lesz. A Civitas Alapítvány támogatásával szerveztek ismertetőt a pályázatokról és az ebben oly fontos partneri segítségről. A szakelőadókon kívül meghívták az erdővidéki polgármestereket is a rendezvényre.

A polgármestert arra kértük, szóljon a pályázatokról, tervezetekről, amelyek a község infrastruktúráját, gazdasági, szociális, művelődési életét szolgálják.

— Megpályáztuk a mezőgazdasági minisztériumnál a község utcahálózatának korszerűsítését, olyan hidakra pályáztunk, melyek elengedhetetlenül fontosak számunkra. A két híd, melynek építését már megkezdtük, 1,6 millió lejt ér, a bölönpataki ivóvízvezetés 1,9 milliót tesz ki. Bölön és Bölönpatak vízellátását követően a szennyvízhálózat kiépítésére kell sort kerítenünk, a kettő együtt jár. Már elkészültek az előtanulmányok, benyújtottuk a pályázatot a mezőgazdasági minisztériumhoz. Készülünk pályázni a bölönpataki villanyhálózat bővítésére. A Sapard-tól a Bö­lönpataki és Somospataki erdőipari utak feljavítására kaptunk pénzt. Pályáztunk még más erdei utak építésére-javítására is, amelyek az egykori Büdösfürdőhöz és a Korlát pataki sós-gyógyvízforrásokhoz biztosítanák a közlekedést. A kiterjedt bölöni erdőségek övezetében csak így tudunk hozzáfogni az ásványvízforrások értékesítéséhez, a vadgazdaság, a falusi turizmus fejlesztéséhez. A közületi vezetők, önkormányzatok nem hagyhatnak ki egy pályázati lehetőséget sem, hiszen ez az út a jövő záloga. Új kultúrotthonra is pályáztunk, mely összhangban lesz a község építészeti arculatával. Könyvtárra és informatikai laboratóriumra kapunk pénzt a művelődésügyi minisztériumtól. E munkálat értéke nincs meghatározva, mert mind a közbeszerzést, mind a kivitelezést a Nemzeti Beruházási Alap fogja elvégezni. A jelenlegi kultúrotthont visszaszolgáltattuk építtetőjének, a helybeli unitárius egyháznak. Mivel tetemes lélekszámú roma lakossága van a községnek, egy integrált pályázaton dolgozunk, mely egy szociális központ (orvosi rendelő, szolgálati lakás, gyűlésterem stb.) létrehozását és működtetését célozza. Pályázat készül a bölönpataki kultúrház felújítására, bővítésére. Tárgyalunk már a kivitelezővel két új óvodaépület megépítéséről is Bölönben és Bölönpatakon.

Bölön önkormányzatának régi terve a polgármesteri hivatal és a helyi tanács székházának korszerűsítése, a település tágas központjának tervszerű rendezése, parkosítása, hogy kizárják onnan a szemetelő szekérrajokat. Utóbbi szándékukhoz kapóra jött az unió általános elvárása zöldövezetek létesítéséről minden településen. A sepsiszentgyörgyi Total Project céggel már elkészítették a parkosítás tervezetét, értéke 2,5 millió lej. Ennek keretében, a testvértelepülési kapcsolatok igénybevételével végre felépül a község hősi emlékműve, melyen nemzetiségre való tekintet nélkül kap majd helyet azok névsora, akik életüket áldozták az 1848—49-es szabadságharcban és a két világháborúban. Ismert ugyanis a tény, hogy Háromszéken, s feltehetően Bölönben is több cigány származású hősi halottja és áldozata volt e harcoknak. Az is fontos, hogy a tanács megrendelte a Sapientia Tudományegyetem szociológuscsoportjától a község távlati fejlesztési stratégiáját, amit a napokban fognak bemutatni és átadni.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4538
szavazógép
2008-02-28: Család - x:

Szembetegség, látásromlás (Háziorvos)

A vakság leggyakrabban a cukorbetegség szövődményeként alakul ki, és ha már elkezdődött a látásromlás, gyógyítani nem lehet, ezért a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt.
2008-02-28: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Orbaiteleken lépni kell

Testnevelés az udvaron
A tavaszvárás elsősorban az életet jelenti, s itt az élet fenntartója a termőföld. A teleki gazdaember azt reméli, hogy 2008 jobb esztendő lesz.