Egyházi élet - Reformátusokról nem csak reformátusoknakIdőseinkről időseinkért

2014. szeptember 18., csütörtök, Közélet

Ebben az esztendőben Kálnokon zajlott a Sepsi Református Egyházmegye éves nőszövetségi konfe­renciája, amelyre egyházmegyénk tizennyolc, valamint Barcaság hét gyülekezetéből is érkeztek nőtestvérek és nőszövetségi képviselők.

A sepsiszentgyörgyi négy református gyülekezet tagjai és jómagam Román Edit vártemplomi nőszövetségi elnök vezetésével ötvenszemélyes autóbusszal érkeztünk a helyszínre. Az egy­kori parókia udvarára be­lépve Tóth Anna kálnoki lel­kipásztor, a Sepsi Refor­má­tus Nőszövetség elnöke köszöntött. A helyi asszonyok friss kaláccsal és ásvány­vízzel kínáltak, az IKE fiataljai székely ruhába öltözve fogadtak. A konferencia kezdetén a zsúfolásig megtelt műemlék templomban Egyed Júlia, a Református Kollé­gium iskolalelkésze Pál apostol korinthoszbeliekhez intézett második levele negyedik részének 15-től 18-ig terjedő verseire építette fel prédikációját, amelyben arra tanított, hogyan fogadjuk el hittel és alázattal az öregedés folyamatát.
Tóth Anna megnyitóbeszédében külön üdvözölte a meghívottakat, valamint a Brassó megyéből érkezőket, ezáltal is elismerve a szórványgyülekezetek kitartását és munkásságát. Reményét fejezte ki, hogy a résztvevők a hit, az összetartozás és a megmaradás erejével távoznak a nap végén. Bukovinszki Csáki Tünde a Kerületi Nőszövetség küldöttjeként Borsós Melinda kerületi elnök előadását mutatta be a Nőszövetség szolgálatáról az Erdélyi Református Egy­házkerületben. Dénes Kin­ga pszichológus Egészsé­ges öregedés címmel tartott előadást, majd ezt követően Vetró-Bodoni Enikő szociális asszisztens Idősekért másképp elnevezéssel szemináriumot. A nap utolsó előadásaként Gás­pár-Babos Etele illyefalvi lelkipász­tor modellértékű programot mutatott be, amely az Idősek Klubja nevet viseli gyülekezetében.
A konferencia záróakkordjaként a szeretet, a hit és az összetartozás je­gyében meglepetéssel szolgált az ebédelni érkezőknek a helyi kultúrotthon előtt felsorakozó székely ruhás lányok és köténybe öltözött szakácsnők díszsorfala, valamint a kálnoki fúvószenekar szabadtéri koncertje.

Huszár Szilamér

Hozzászólások
Szavazás
Tavalyhoz képest Ön szerint idén miként alakul a jövedelmi helyzete?
eredmények
szavazatok száma 588
szavazógép
2014-09-18: Közélet - Bokor Gábor:

Pusztulnak a fenyvesek

Kovászna Város Helyi Tanácsának legutóbbi ülésén a városatyák 1500 köbméter fenyőfa kitermelését hagyták jóvá. A fát a város tulajdonában lévő erdőkből vágják ki, a kitermelés 2015-ig folyik. A  határozattervezet tárgyalásakor a Kovásznát övező fenyőerdők állapotára vonatkozó megjegyzések is elhangzottak, megkongatták a vészharangot: meggondoltan kell kitermelni a kincset érő tűlevelű erdőket.
2014-09-18: Közélet - Hecser László:

Megbecsülik az erdőt (Bölön)

Egyre működőképesebb, egyre több hasznot hajt a Borvíz pataka és a Kisbölönpatak közti erdő tulajdonosainak, hogy összefogtak, s mintegy ötszáz hektárra tehető vagyonukat közösen próbálják hasznosítani.