Mi, hol, mikor?

2015. március 25., szerda, Mi, hol, mikor?
Reflex3 Nemzetközi Színházi Fesztivál
A fesztivál mai programja: 18 órától az új stúdióban  Moliendo café – a Csiky Gergely Állami Magyar Szín­ház és a Temesvári Állami Német Színház közös produkciója (Temesvár); 20 órától a Tamási Áron Színház nagytermében Titkaink – Pintér Béla és Társulata (Buda­pest, az előadást 18 éven felülieknek ajánlják); közönségtalálkozó 22 órától (Titkaink) és 23 órától (Moliendo café) a Magmában.
Holnap: 17 órától a Lábas Házban Ma van a születésnapom – Tadeusz Kantor előadásának filmvetítése; 19 órától az új stúdióban A demokrácia ellen – Odeon Színház (Bukarest, az előadást 14 éven felüli nézőknek ajánlják).
További részletek a Ref­lexfest.ro honlapon.
Tájékoztatják a nézőket, amennyiben nem foglalják el helyüket az előadás meghirdetett kezdési időpontjáig, a megvásárolt jegyek érvényességüket vesztik, és ennek értelmében fenntartják a jogot az így felszabadult helyek újraértékesítésére.

Fehér Holló Médiaklub
Mit tudnak egymásról a románok és a magyarok? címmel szervez magyar–román kerekasztalt a Vox populi vitaklub Sepsiszentgyörgyön csütörtökön 16–18 óráig a  Kónya Ádám Művelődési Házban. Házigazdák: Mădălin Guruianu (PNL) sepsiszentgyörgyi városi tanácsos és Cziprián-Kovács Loránd egyetemi oktató. A meghívott vitapartner a kolozsvári Fehér Holló Médiaklub (www.corbiialbi.ro). A kétórás kerekasztal első felét (16–17 óra) az RTV Kolozsvári Stúdiójának magyar, a másodikat (17–18 óra) a román szerkesztősége közvetíti élőben.
Ugyanott 18 órától Média, történelem, könyvkiadás címmel könyvbemutatókkal színesített nyilvános kerekasztalt szerveznek. Bemutatják: Anna Löwenstein: A kőváros, Magyar­ságtörténet román nyelven (O istorie a maghiarilor) és Kalmár Zoltán: Nagyszeben, a vörös város és hajdani magyarjai.

Műfordítói pályázat
A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet a Magyar Fordítóház Alapítvánnyal és a Román Kulturális Intézettel együttműködésben meghirdeti a magyar–román műfordítói műhelyére szóló pályázati felhívását. A műhelyszemináriumot április 13–20. között tartják Balatonfüreden, a jelentkezés határideje március 30. A részvétel ingyenes, a helyek száma hat főre korlátozott. Jelentkezni bárkinek lehet, aki megfelelő szinten érti és beszéli a román és a magyar nyelvet, és érdeklődik a műfordítás iránt. Csatolni kell a szakmai önéletrajzot, egy magyar vers vagy kb. 2000 karakter próza fordítását magyarról románra, illetve Kosztolányi Dezső Április bolondja című novellájának román fordítását. Részletes információ Adorjáni Annánál az anna.adorjani@bumkk.ro e-mail címen. Honlap: www.forditohaz.hu.

Kiállítás
Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központ földszinti előcsarnokában Bo­gos Ernő építész, a Ma­gyar Művészeti Akadémia levelezőtagja csütörtökön 18 órakor megnyitja az Emlék-kép-krónika című tárlatot Makovecz Imre építész grafikáiból. Házigazda: Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igaz­gatója és Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Köz­pont vezetője.

Színház
A kovásznai Pokolsár Egyesület színjátszó csoportja szombaton 19 órától a berecki kultúrotthonban be­mu­tatja Tamási Áron Vitéz lélek című háromfelvonásos darabját.

Hitvilág
Árkoson az Irgalmasság Anyja Kismamaotthon kápolnájában a búcsús szentmise ma 15.30 órától kezdődik. Ünnepi szónok a ferences Urbán Erik atya, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. A Pro Vita Hominis Társaság szervezésében az Élet napjának megünneplése folytatódik ma 18–19 óráig az Anyaság védelméért szobor körül a sepsiszentgyörgyi megyei kórház udvarán, ahol rövid programmal és imával engesztelnek a sok millió meg nem született életért.

Megjelent
a Székelyföld márciusi száma. Ferencz Imre, Sántha Attila, Simonfy József, Nagy Attila versei mellett Grendel Lajos, Franz Hodjak prózáját közli a kulturális folyóirat. Dani Erzsébet az identitásválság-menedzselést vizsgálja Ignácz Rózsa Született Moldovában című könyvé­ben, Vogel Sándor A szász autonómia Erdélyben címmel írt tanulmányt. Az Irat­tárban Tófalvi Zoltán történész Páll Lajos életművét elemzi, aki a Securitate célkeresztjében élt és dolgozott; a Disputában Czakó Gábor Kéz és láb címmel közöl nyelvrégészeti gondolatokat; a Vendégházban Fám Erika azt a kérdést boncolgatja, hogy mit jelent hazajönni? A Székely könyvtárban Farkas Kinga ajánlja Kriza János Székely népmesék című kötetét. Az előfizetők listája mellett a Márton Áron-pályázatra hívja fel a figyelmet a Székelyföld márciusi száma, melyet Berze Imre munkáival illusztráltak.

Rádió
* A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának élő adásai: ma 6.30 órától Ébredjen a Mária Rádióval, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15 órától dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úr­an­gyala, 12.05 órától Déli magazin. A rádió interneten is hallgatható a www.mariaradio.ro honlapon, fogható a 89,7-es frekvencián.
* A Sepsi Rádióban ma 11.30 órától a Szociális háló rovatban Majláth Attila vendége Tischler Ferenc, Sepsi­szentgyörgy alpolgármestere és Tóth-Birtan Csaba, a Tega Rt. vezetője.

Ünneplő házaspárok
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala a 24. Szent György Napokon hatodik alkalommal köszönti az arany- és gyémántlakodalmukat ünneplő házaspárokat. Idén az 50, illetve 60 éve összeházasodott párok április 3-áig jelentkezhetnek a 0267 315 959-es telefonszámon vagy személyesen a városháza 37-es irodájában (II. emelet) hétköznap 8–14 óráig.

Röviden
Interaktív marketinges műhely.
A sepsiszentgyörgyi Amőba oktatási központban ma 11–15 óráig A marketing szerepe a civil szervezetek életében címmel interaktív műhelyt tartanak.
Húsvéti dekoráció készítése. A sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Idősek Otthonában ma 9 órától Hús­véti dekoráció készítése témakörben közösségi progra­mot szerveznek a Lam Alapítvány támogatásával. Közre­működik Török  Ilona.
Előadás. Az Egyetemi beszélgetések so­rozatban csütörtökön 19 órától Nagy Attila vendége Kovács István unitárius lelkész, a Magyar Unitá­rius Egyház közügyigazgatója, aki előadást tart Szabadságkorlátozás nélkül Istenről címmel. Helyszín: a Ba­beş–Bolyai Tu­dományegyetem sepsi­szentgyörgyi ki­helyezett tagozata (földszint, Shakes­peare Terem). A részvétel ingyenes.
Guzsalyas. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 18 órától fazekas-tanfolyam felnőtteknek.
Mozgásművészet. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19.30–20.30 óráig body-art – alakformáló mozgás hölgyeknek kezdő szinten. Telefon: 0722 233 774.
Torna. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondiaerobik felnőtteknek. Telefon: 0722 243 234.
Humorpince. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pince­klubjában ma 18 órakor a Parittya Egye­sület szervezésében várnak minden humorkedvelőt, akik be is mutathatják, fel is olvashatják humoros írásaikat.
Jogi szolgálat. Szerkesztősé­günk­ben ma 13–15 óráig Balogh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.
Cserebereklub. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hob­bi cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).
Könyvtári foglalkozások. A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Vá­rosi Könyvtárban csütörtökön 14–15 óráig óvo­dások, 16–17 óráig I–IV. osztályosok foglal­kozása. A téma: húsvéti képeslapok készítése.
Lomtalanítás. A Tega Rt. szervezésében a háztartásban fölöslegessé vált elektromos és elektronikai háztartási eszközöket, használt bútorokat és szelektív hulladékokat 12–20 óráig ma   és holnap Bodokon gyűjtik.
Vásár. Uzonban ma megtartják a hagyományos József-napi vásárt.
Áramszünet. Sepsiszentgyörgyön ma 8–15 óráig a Gödri Ferenc utcában (2, 4, 5-ös tömbház) és a kereskedelmi egységnél (régen Spar üzlet), 10–12 óráig a Sport (5, 6, 17, 20, 24-es tömbház), 12–14 óráig a Grigore Bălan tábornok (15/P, 21, 60/A, B) és a Puskás Tivadar, 14–16 óráig az Esthajnalcsillag (60/F–K, 61/G, H) utcában, holnap 10–12 óráig a Grigore Bălan tábornok (53-as, 41-es tömbház), 12–14 óráig a Sport (13, 14, 15/A, B, C, F tömbház), 8–15 óráig a Kicsi utcában az Aquaris Veritas, Santana Edile, Bon Sweet Bon, Rouleau Richard, Bertis és CarpatGraf cégnél, 14–16 óráig a Grigore Bălan tábornok úton (3/E, D, 1, 2, 160-as tömbház) és a Ca­pitaly, AISE cégnél; Kézdivásárhelyen ma 9–14 óráig a Szabadság utcában, holnap 9–14 óráig az 1918. december 1. utcában; Ko­vásznán ma 9–14 óráig a Fenyő Szállo­dában, holnap 9–14 óráig az A. Şaguna, Meszesek. I. Teculescu, Tölgy, Zöld, Havasok utcában és a Mihai Emi­nescu utcában a Hősök terétől az Ősz utcáig terjedő részen; Málnáson holnap 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.
Hozzászólások
Szavazás
Megalapozottnak tartja-e az európai tisztségviselők Romániát érintő bírálatait?
eredmények
szavazatok száma 99
szavazógép
2015-03-24: Világfigyelő - :

Nem esélytelen a „Brexit” (Röviden)

Viszonylag jelentős az esélye a „Brexitnek” – vagyis Nagy-Britannia távozásának az Európai Unióból – a májusi választások után kezdődő parlamenti időszakban, de egy ilyen fejlemény szélsőséges esetben több tízmilliárd fontjába kerülne a brit gazdaságnak – áll az Open Europe nevű londoni kutatóintézet hétfőn ismertetett tanulmányában.
2015-03-25: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, férj, gyermek, testvér, vő, unokatestvér, keresztapa, keresztgyermek, koma, sógor, rokon, barát, jó szomszéd és munkatárs, a dálnoki
ifj. SZÁSZ JÁNOS
fáradhatatlan, szerető szíve életének 37., házasságának 10. évében rövid, de súlyos betegség után megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2015. március 26-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól a dálnoki református temetőben.
Részvétfogadás a temetés napján 13 órától.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló családja
4282979