Mi, hol, mikor?

2015. március 26., csütörtök, Mi, hol, mikor?
Reflex3 Nemzetközi Színházi Fesztivál
A fesztivál mai programja: 17 órától a Lábas Házban Ma van a születésnapom – Tadeusz Kantor előadásának filmvetítése; 19 órától az új stúdióban A demokrácia ellen – Odeon Színház (Bukarest, az előadást 14 éven felüli nézőknek ajánlják).
Holnap: 17 órától az új stúdióban A demokrácia ellen – Odeon Színház (Bukarest), 18.30 órától közönségtalálkozó (A demokrácia ellen) a Magmában, 20 órától a Tamási Áron Színház nagytermében Szentivánéji álom – Nemzeti Színház (Budapest, az előadást 16 éven felüli nézőknek ajánlják), 23.30 órától közönségtalálkozó (Szentivánéji álom) a Magmában. További részletek a reflexfest.ro honlapon.
Tájékoztatják a nézőket, amennyiben nem foglalják el helyü­ket az előadás meghirdetett kezdési időpontjáig, a megvásárolt jegyek érvényességüket vesztik, és ennek értelmében fenntartják a jogot az így felszabadult helyek újraértékesítésére.
Fehér Holló Médiaklub
A Vox populi vitaklub Mit tudnak egymásról a románok és a magyarok? címmel szervez magyar–román kerekasztalt Sepsiszentgyör­gyön ma 16–18 óráig a Kó­nya Ádám Művelődési Ház­ban. Házigazdák: Mădălin Guruianu (NLP) sepsiszentgyörgyi városi tanácsos és Cziprián-Kovács Loránd egye­temi oktató. A meghívott vitapartner a kolozsvári Fehér Holló Médiaklub (www.corbiialbi.ro). A két­órás kerekasztal első felét (16–17 óra) az RTV Ko­lozs­vári Stúdiójának magyar, a másodikat (17–18 óra) a román szerkesztősége közvetíti élőben.
Ugyanott 18 órától Mé­dia, történelem, könyvkiadás címmel könyvbemutatókkal színesített nyilvános kerek­asztalt szerveznek. Bemutat­ják: Anna Löwenstein: A kő­város, Magyarságtörténet ro­mán nyelven (O istorie a maghiarilor), Kalmár Zol­tán: Nagyszeben, a vörös város és hajdani magyarjai.
Kiállítás
* Bogos Ernő építész, a Magyar Művészeti Akadé­mia levelezőtagja (Csík­sze­reda) ma 18 órakor megnyitja Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központ földszinti előcsarnokában (Olt utca 2. szám) az Emlék-kép-krónika című tárlatot Makovecz Imre építész grafikáiból. Házigazda: Szonda Szabolcs, a Bod Péter Me­gyei Könyvtár igazgatója és Vécsi Nagy Zoltán, az Er­délyi Művészeti Központ vezetője. A rendezvény a Ma­gyar Művészet Élőtárla­tából dr. Gubcsi Lajos, a Ma­gyar Művészetért Díjrend­szer elnöke által szervezett székelyföldi körút részeként jött létre.
* Festészeti kiállítás nyílik pénteken 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Mű­ve­lődési Ház emeleti kiállítótermében Mester és tanítványa: Kontrasztok címmel. A tárlaton Koszta Ervin és tanítványa, Szász Barbara képeit lehet megtekinteni, megnyitóbeszédet Deák Ferenc magyartanár mond.
25 éves a Volt Politikai Foglyok Szövetsége
A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban pénteken 11 órától emlékezik 25 éves megalakulásáról a Volt Politikai Foglyok és a Kommunista Diktatúra Áldo­zatainak Kovászna Megyei Szervezete. A megemlékezésen részt vesz Octavian Bjoza, a szövetség országos elnöke. A szervezet kéri a tagságot, valamint mindazokat, akik részesülnek az 1990/118-as kárpótlási törvény által előírt jogokból, hogy minél többen vegyenek részt a rendezvényen, amelyen beszámolót hallhatnak az eltelt 25 év sikereiről és kudarcairól. Szó lesz a 2009/221-es törvény módosított változatáról, amely a képviselőházban várja a jóváhagyást.
Fekete március – 1990
A Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi kulturális köz­pontjának szervezésében már­cius 27-én 18 órától a sepsiszentgyörgyi Székely Nem­zeti Múzeum Bartók Termé­ben kerül sor a Fekete március – 1990 című rendezvényre, ahol Miholcsa Gyula filmrendező, Simó Márton író és László Márton történész beszélget a negyedszázaddal ezelőtt lezajlott eseményekről. Miholcsa Gyula részleteket mutat be a 2010-ben készült Marosvá­sárhely fekete márciusa című dokumentumfilmjéből. Simó Márton, aki feltehetőleg az első író, aki szépirodalmi alkotásban is megörökítette az akkori eseményeket, a Bozgor című regénytrilógiájából olvas fel részleteket. László Márton a Novák Csa­ba Zoltán történésszel közösen 2012-ben a Pro Print Kiadónál megjelentetett, A szabadság terhe – Maros­vásárhely, 1990. március 16–21. című kötet társszerzője, a történész szemszögéből elemzi az eseményeket, azok következményeit és tanulságait.
Zene
* A Plugor Sándor Művé­szeti Líceum országos hangszer- és énekversenyre készülő diákjai a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termé­ben ma 16.30 órától koncertet tartanak. Felkészítő tanárok: Csá­szár Katalin, Sebestyén-Lázár Eni­kő, Demeter Attila, Ka­kasi Zsolt. Korrepetitorok: Kőmíves-Bokor Zsuzsa, Héj­ja Ágnes, Ambrus Sándor. A belépés díjtalan.
* Sepsiszentgyörgyön a Tein Teaházban koncertezik ma 20 órától a legendás pécsi alternatív rockzenekar, a 30Y. Előzenekar a Face Today.
Húsvéti vásár
Húsvéti kézműves kirakodóvásárba hívnak minden érdeklődőt pénteken 11–15 óráig a Baróti Városi Mű­velődési Ház Bodosi Dániel Termébe. A kínálatban: kreatív húsvéti dekorációk, húsvéti terítők (kézimunka), házi laska (Nagyi házi laskája) és egyéb kézműves- termékek.
Képernyő
Az Erdővidék Térségi Te­levízió mai műsora: 19.30 Er­dővidék közös ünnepe Bod­vajban. 20.10 Március 15-i ün­nepség Vargyason. 20.35 Már­cius 15-i ünnepség Középajtán és Nagyajtán. 21.00 Március 15-i ünnepség Baróton. 
Röviden
Előadás
. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem sepsi­szent­györgyi kihelyezett tagozatán (földszint, Shakes­peare-terem) az Egyetemi be­szélgetések sorozatban ma 19 órától Nagy Attila vendége Kovács István unitárius lelkész, aki előadást tart Szabad­ságkorláto­zás nélkül Istenről címmel. A részvétel ingyenes.
Kós Károly Akadémia. A történelmi előadás-sorozat következő kézdivásárhelyi előadására pénteken 18 órától a Kosztándi Képtárban kerül sor Várnától Mohá­csig: az Osz­mán Birodalom felemelkedése és a Magyar Királyság bukása címmel. Előadó: Fo­dor Pál, az MTA doktora, a Bölcsészet­tudományi Kutató­köz­pont főigazgatója.
Guzsalyas. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17.30 órától kézműves-foglalkozás gyermekeknek, fiataloknak (nemezkészítés, gyöngyfűzés).
Mozgásművészet. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Ala­pítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 17 órától ovitánc: táncgimnasztika óvo­dásoknak, kisiskolásoknak, 19 órától bodyart alakformáló mozgás hölgyeknek, 20 órától társasági tánctanfolyam. Telefon: 0722 233 774. 
Torna. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.
Könyvtári foglalkozások. A kézdivásárhelyi Báró Wesse­lényi Miklós Városi Könyv­tár­ban ma 14–15 óráig óvodások, 16–17 óráig I–IV. osztályosok foglalkozása. A téma: húsvéti képeslapok készítése. * Ugyanott pénteken 10–11 óráig internethasználati útmutató vehető igénybe. A részvételi szándékot jelezni kell a 0267 363 018-as telefonszámon.
Támogatócsoport. A sepsiszentgyörgyi Vöröskereszt székhelyén pénteken 17 órától zajlik a sepsiszentgyörgyi támogatócsoport találkozója, ahová várják a mellrákban szenvedőket, azok hozzátartozóit és mindazokat, akiket foglalkoztat ez a betegség. Előadást tart Márton Gyöngyi pszihológus. Ér­dek­lődni a 0724 511 363-as telefonszámon lehet.
Húsvéti dekorációk. Az RMDSZ kézdiszentkereszti nőszervezete és a helyi köz­ségi könyvtár pénteken 18 órától húsvéti dekorációk készítésére hívja az érdeklődőket a könyvtár épületébe. A tevékenységet Dóczé Izabella vezeti. A résztvevők vigyenek léggömböt, egy kisebb tálat, ragasztót, egy kis lapítót, színes fonalat, minél szélesebb ecsetet, egy műanyag virágcserepet.
Lomtalanítás. A Tega Rt. szervezésében a háztartásban fölöslegessé vált elektromos és elektronikai háztartási eszközöket, használt bútorokat és szelektív hulladékokat ma 12–20 óráig Bodokon, holnap Olt­szemen gyűjtik.
Áramszünet. Sepsiszent­györgyön ma 10–12 óráig a Grigore Bălan tábornok (53, 41-es tömbház), 12–14 órá­ig a Sport utca (13, 14, 15/A, B, C, F tömbház), 8–15 órá­ig a Kicsi utcában az Aquaris Veritas, Santana Edile, Bon Sweet Bon, Rouleau Richard, Bertis és CarpatGraf cégnél,  14–16 óráig a Grigore Bălan tábornok úton (3/E, D, 1, 2, 160-as tömbház), a Capitaly, AISE cégnél, holnap 8–15 óráig a Szakszervezetek Há­zánál, az Orexnél, a 105, 48, 21, 19, 15-ös tömbháznál; Kézdivásárhelyen ma 9–14 óráig az 1918. december 1. utcában, holnap 9–14 óráig a Tudor Vladimirescu utcában; Kovásznán ma 9–14 óráig az A. Şaguna, Meszesek. I. Te­cu­lescu, Tölgy, Zöld, Ha­vasok és a Mihai Eminescu utcában a Hősök terétől az Ősz utcáig terjedő részen; Málnásfaluban ma és holnap 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.
Elzárják a vizet Sepsi­szent­györgyön holnap 9–12 óráig a Cezar Bolliac utca 36-os és az Ág utca 35, 36-os tömbházaiban.
Cikk megjelenési időpontja: 2015-03-26 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint kétirányúvá kellene-e tenni a sepsiszentgyörgyi Gábor Áron utcát?eredmények
szavazatok száma 743
szavazógép
2015-03-25: Közélet - :

Vadkendert termesztett

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Országos Igazgatóság Kovászna megyei osztálya és a megyei rendőrség szervezett bűnözés elleni osztálya öt házkutatást végzett Sepsiszentgyörgyön hétfőn.
2015-03-26: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, rokon és jó szomszéd, a gidófalvi
özvegy FAZAKAS JÁNOSNÉ
szül. MARTI IRMA (ELLA)
életének 85. évében csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2015. március 27-én, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a helyi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
A gyászoló család
4282993