Mi, hol, mikor?

2015. március 31., kedd, Mi, hol, mikor?
Reflex3 Nemzetközi Színházi Fesztivál
A fesztivál mai, befejező programja: 20 órától a Tamási Áron Színház nagytermében Miranda – az Oskaras Korsu-novas Színház előadása (Vilnius, Litvánia). 22 órától közönségtalálkozó a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben.
  • Néprajzi kiadványok bemutatója
    Néprajzi kiadványok bemutatója
További részletek a Reflexfest.ro honlapon.
Tájékoztatják a nézőket, amennyiben nem foglalják el helyüket az előadás meghirdetett kezdési időpontjáig, a megvásárolt jegyek érvényességüket vesztik, és ennek értelmében fenntartják a jogot az így felszabadult helyek újraértékesítésére.

Színház
A kézdivásárhelyi Városi Színház vendégül látja a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Tár­sulata és a Yorick Stúdió közös produkcióját, a Bánya­vakságot. Székely Csaba Bányavidék-trilógiájának má­sodik darabját ma 19 órától Gábor Áron-bérleteseknek játsszák a Vigadó Művelődési Házban. A fennmaradó helyek függvényében az előadásra jegyek is válthatók, felnőtteknek 20, diákoknak és nyugdíjasoknak 15 lejért.

Iskolai könyvtárbővítési pályázat
A Tinta Könyvkiadó pályázatot ír ki romániai magyar iskolai könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50 százalékos kedvezményes áron. A cél: a romániai magyar oktatási intézmények könyvtárainak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival, mivel egy felmérés eredménye azt mutatja, hogy túlnyomóan csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatóak. A pályázható könyvek, szótárak listája: Értelmező szótár (két kötet); Magyar szókincstár; Magyar köz­mondások nagyszótára; Régi szavak szótára; Magyar ellentétszótár; Magyarító szótár; Etimológiai szótár; Idegenszó-tár; Állatnevek enciklopédiája; Családnevek enciklopédiája; Nö­vény­nevek enciklopédiája; Rövidítések enciklopédiája;  Etimo­lógiák, szóelemzések a Czuczor–Fogarasi-szótárból; Nyelvi já­tékaink nagykönyve; Anthologia hungarica; négy nyelvi készségfejlesztő munkafüzet. Részletek www.tintakiado.hu honlapon.

Néprajzi kiadványok bemutatója a Székely Nemzeti Múzeumban
A Székely Nem­zeti Múzeum Bartók Termében szerdán 15 órától bemutatják Kinda István A Csán­gó Néprajzi Mú­zeum és gyűjteményei, illetve Ke­szeg Vilmos – Szász István Szilárd – Zsigmond Júlia Nép­rajzi intézmények, kutatások, életpályák című könyvét, valamint a Kriza János Néprajzi Tár­sa­ság Évkönyvét. A kiadványokat Szőcs­né Gazda Enikő és Pozsony Ferenc ismerteti, házigazda Vargha Mihály igazgató.

Kiállítás
A baróti Erdővidék Mú­zeumában Radóczy Mária (Bu­dafok–Tétény) iparművész tűz­zománcképeinek kiállítása április 20-áig látogatható munkanapokon 8–16 óra között. Csoportos látogatás esetén előzetes bejelentkezés ajánlott a 0367 108 497-es telefonon.

Pályaválasztási rendezvény
Az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezete és a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár közös szervezésében ma 18 órától második alkalommal kerül sor a Mi leszel, ha…? Pályaválasztás tabuk nélkül! című rendezvényre a kézdivásárhelyi városi könyvtár pincéjében. Az eseményen egészségügyi szakemberek beszélgetnek végzős diákokkal egyetemi tapasztalataikról, szakmájukról. Minden továbbtanulni vágyó fiatalt szívesen várnak.

Segítség szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Ala­pítvány rövid távú terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak május 4–15. között Szent­katolnán, Kézdivásárhely mel­lett. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, nikotin-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Je­lent­kezési határidő: április 27. Bővebb információk a www.bonuspastor.ro honla­pon és a 0757 489 778-as (sep­si­szent­györgyi) telefonon.

Múzeumpedagógiai foglalkozások
A csernátoni Haszmann Pál Múzeumban április 6–10., má­jus 4–8., 18–21. és június 2–5. és 8–12. közötti időszakokban múzeumpedagógiai foglalkozást tartanak a „Tudatom, hogy én még jól vagyok…” Írott és tárgyi emlékek az első világháborúból című kiállításhoz kapcsolódva. A kétórás fog­lalkozás alulnézetből világít rá a nagy háborúra, első vi­lág­háborús levelezéseken, nap­lókon, fény­képeken keresztül. A belépő csoportonként 50 lej.

Röviden
Életfa.
A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 18 órától az Életfa környezetvédelmi klubban levetítik Gál László természetfotós Erdei álom című filmjét, mely után beszélgetés lesz a film alkotójával. Házigazda: Román Katalin, a klub vezetője.
Tojásírás. A baróti Erdővidék Mú­ze­umában ma 17 órától a húsvéti ünnepkörhöz tartozó tevékenységen vehetnek részt az érdeklődök. Meg­hí­vottak: Demeter Mária (Barót) és Zsig­mond Ibolya (Kis­bacon), akik a hagyományos tojásírást mutatják be és ok­tatják, valamint Józsa József (Bo­dos) tojáspatkoló. Házi­gazda: Hoffmann Edit.
Megbeszélés. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 17 órára várják a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészek Szövetsége tagjait megbeszélésre.
Guzsalyas. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 16.30 órától kisiskolásokat, óvodásokat várnak táncházba; 16–20 óráig hagyományos tojásírás gyermekeknek, felnőtteknek.
Mozgásművészet. Sepsiszent­györ­gyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 17 órától ovitánc: táncgimnasztika óvodásoknak, kisiskolásoknak, 19 órától body-art alakformáló mozgás hölgyeknek, 20 órától társasági tánctanfolyam. Telefon: 0722 233 774. Hon­lap: www.dancestudio.shp.hu.
Torna. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobik-tánc kisiskolásoknak, 19 órától step aerobik. Telefon: 0722 243 234.
Szorgos kezek. A sepsiszentgyörgyi belvárosi plébánián ma 16 órától kézműves-foglalkozás gyerekeknek, felnőtteknek. Érdeklődni a 0727 273 056-os telefonon.
Támogatócsoport. Szenvedélybe­tegeket és hozzátartozóikat várják minden kedden 18 és 20 óra között Sepsi­szentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermében. A teljes diszkréció garantált. Érdek­lőd­ni, jelentkezni Sepsi­szent­györgyön a 0757 489 778-as vagy 0267 351 716-os telefonon lehet.
Böngészde. A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban ma 16–17 óráig foglalkozás I–IV. osztályosoknak, amelynek célja az értő olvasás fejlesztése, ismerkedés a különböző dokumentumtípusokkal. Iratkozni a 0267 363 018-as telefonon lehet.
Hosszabbított program. Sepsi­szentgyörgy Polgármesteri Hiva­ta­lának Olt utca 2. szám alatti adóbegyűjtő pénztára ma 8–18 óráig fogadja ügyfeleit.
Húsvéti vásár. A sepsiszentgyörgyi Bodok Szálloda parkolójában pénteken húsvéti vásár lesz a Tega Rt. szervezésében.
Lomtalanítás. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai háztartási eszközöket, használt bútorokat és szelektív hulladékot 12–20 óráig ma és holnap Kőröspatakon gyűjti.
Nyitott kapukkal várják a látogatókat szerdán 9–11 óráig a Kovászna Megyei Mihai Viteazul Katasztrófa­védelmi Felügyelőség sepsiszentgyörgyi (Olt utca) székhelyén.
Áramszünet. Sepsiszentgyörgyön ma 10–12 óráig az Olt utcában (a Gyárfás Jenő és a Híd utca közti szakaszon), 12–14 óráig a Lázár Mihály, Széna, Nicolae Bălcescu utcában (a Lázár Mihály és az 1918. december 1. út közti szakaszon), az 1918. december 1. úton (a Nicolae Bălcescu és a Józef Bem utca közti szakaszon) a pénzügynél és a Román Kereskedelmi Banknál, 14–16 óráig az Arany János, 1918. december 1. (az Arany János és a Nicolae Bălcescu utca közti szakaszon), a Nicolae Bălcescu utcában (az 1918. dember 1. és az Olt utca közti szakaszon), holnap 10–12 óráig a Bolyai János utcában (2–4-es tömbház) 12–14 óráig az Árnyék (1–3-as tömbház), Jövő (2, 4, 5, 6-os tömbház) utcában, 14–16 óráig a Dózsa György, Budai Nagy Antal és Virág utcában, 8–15 óráig a Vasile Goldiş utcában (16–22, 24-es tömbház), 8–15 óráig a Román Hadsereg utcában (a körfor­galomtól a katonaságig), a Közép, Ma­lom utcában, az állomáson, az isko­lában, az óvodában és a katonaságnál;  Kézdivásárhelyen 9–14 óráig ma a Gyár, holnap a Nicolae Bălcescu és a Stadion utcában szünetel az áramszolgáltatás.
Cikk megjelenési időpontja: 2015-03-31 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a kormány által kezdeményezett népszavazáson a család meghatározásáról?

eredmények
szavazatok száma 4
szavazógép
2015-03-30: Közélet - Nagy D. István:

A várakozás negyed évszázada (Volt politikai foglyok)

Továbbra sem sikerült kielégítő módon rendezni a kommunista diktatúra által meghurcoltak helyzetét, vannak, akik nevetséges kártérítést kapnak, és olyanok is, akik semmit – hangzott el pénteken a Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége éves közgyűlésén, melynek meghívottja Octav Bjoza, az országos szervezet elnöke volt. Utóbbi szerint a hatalom kivárná, hogy az érintettek lassan kihaljanak, hogy ne kelljen velük foglalkozniuk.
2015-03-31: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a mikóújfalusi
VARGA ÁRPÁD
életének 54., házasságának 34. évében hosszas betegség után elhunyt.
Temetése 2015. március 31-én 13 órakor lesz a mikóújfalusi ravatalozóháztól.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
16395