Harangszentelés SepsiszentgyörgyönBronzba öntött történelem

2015. április 27., hétfő, Közélet

Helybeliek és vidékről ide özönlők tapssal és lelkesedéssel fogadták szombat délben az Olt lankáján megjelenő lovas fogatot, amely a Gyöngyvirág utcai gyülekezet színes virágkoszorúkkal díszített két harangját hozta az épülő templom melletti térre. A rétyi Kováts András Fúvószenekar ritmusai­ra bevonulók élén a gidófalvi Szilaj Hagyományőrző Egyesület huszárcsapata menetelt, majd kezdetét vette a harangszentelési istentisztelet.
 

  • Albert Levente felvétele
    Albert Levente felvétele

Tízéves történetét két új harang öntésével és felszentelésével bélyegezte meg az ünneplő egyházközség, melynek lelkipásztora, Bancea Gábor üdvözölte a népes közönséget. Hallani, látni és hinni gyűlt össze a város ezer lelket is meghaladó gyülekezete – hangzott el nagytiszteletű Szegedi Lász­ló, az Erdélyi Reformá­tus Egy­házkerület generális direktorának igehirdetésében (Ján. 4:46–53), aki napjaink egyre fontosabb és nélkülözhetetlen sarkigazságát hangsúlyozta: meg­bolydult világunkban fokozottan fontos a népünket megtartó, erős Istenbe vetett hit.
A kezdő és derekas templomi énekek után a testvéregyházak lelkészei megáldották a harangokat, a kicsinyek és felnőttek pedig csodálkozással követték, miként emelik a még sisak nélküli torony magasságába a 450 és a 210 kilogrammos két harangot. A nagyharang a reformáció eljövendő 500. évfordulójának köszöntésére, a kisharang pedig Kálvin János reformátor emlékére készült. „Szent buzgóság létesített, buzdítni, óh, ember, téged. Midőn hallod zengésemet, jer, és imádd Istenedet!” Soli Deo Gloria – betűzték a jelenlevők a harangok feliratait.
Az egyházközség történetének évtizedes múltját, népes gyülekezetének buz­góságát Domokos Ferenc főgondnok ecsetelte, e sorok írója Erdély harangjairól kiadott kötete kapcsán a harangok „üzenetének” érdekességeiről szólt. Köszöntőt mondott Dálnoki Lajos, a Sepsi Református Egyházmegye főgondnoka, nagytiszteletű Zelenák Jó­zsef, a romániai evangélikus-luthe­ránus egyház püspökhelyettese, majd Antal Árpád, Sepsi­szent­györgy polgármestere. Bancea Gábor tiszteletes felolvasta azt az üzenetet, amelyet az elkövetkező emberöltők számára az új toronysisak gömbjében helyeztek el. Az ünnepi istentiszteletet himnuszaink eléneklése és szeretetvendégség zárta.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 1981
szavazógép
2015-04-27: Belföld - :

A miniszter félrebeszél

Összekeverte Shakes­peare-t Hamlettel a kulturális miniszter. Ionuţ Vulpescu a Realitatea TV-ben nyilatkozta azt, hogy a világirodalom két legnagyobb szerzője Hamlet és Cervantes – számolt be a Gândul.
2015-04-27: Közélet - Fekete Réka:

Közelebb a székelység történetéhez

Az a százötven háromszéki diák, aki az elmúlt közel fél esztendőben kezébe vette A székelység története kézikönyvet, és vetélkedőre készülve alaposan átböngészte, olyan emberi értékeket ismert meg, mint a hűség, a kitartás, a szülőföld szeretete – összegezte A székely­ség története a kezdetektől 1849-ig verseny hozadékát Keresztes László, a megmérettetés egyik kezdeményezője a Sepsiszentgyörgyön tartott szombati döntőn.